RSG meldt in een persbericht dat de Nederlandse tijdschriftenmarkt in 2013 met circa 15 % daalde qua volume. "Op de buitenlandse markten is een identieke ontwikkeling te zien. Het volume aan voor drukwerk geschikt papier in West-Europa, neemt al jaren af met ongeveer 4 tot 5 %. RSG heeft haar afgezette volume op niveau kunnen houden en daarmee haar marktaandeel vergroot. Desondanks en mede door de gerealiseerde productiviteitsstijging, zijn de meeste drukkerijen in 2013 geconfronteerd met overcapaciteit. Eind 2013 is daarom besloten om de basisbezetting van een aantal drukkerijen terug te brengen (waarbij de beschikbare capaciteit wel in stand wordt gehouden). Door deze maatregel - die al eind oktober aangekondigd werd - komen in 2014 circa 170 arbeidsplaatsen te vervallen en wordt het vaste kostenniveau verder verlaagd, terwijl de mogelijkheid om op te schalen blijft bestaan."

Dit zijn de resultaten 2013/2012 van RSG in miljoen euro. Opbrengsten: 291,6/316,4; Toegevoegde waarde: 150,9/161,6; EBITDA: 14,6/21,3; EBIT: -0,1/-29,6; Nettoresultaat: -4,1/-29,2

RSG meldt in een persbericht dat de Nederlandse tijdschriftenmarkt in 2013 met circa 15 % daalde qua volume. "Op de buitenlandse markten is een identieke ontwikkeling te zien. Het volume aan voor drukwerk geschikt papier in West-Europa, neemt al jaren af met ongeveer 4 tot 5 %. RSG heeft haar afgezette volume op niveau kunnen houden en daarmee haar marktaandeel vergroot. Desondanks en mede door de gerealiseerde productiviteitsstijging, zijn de meeste drukkerijen in 2013 geconfronteerd met overcapaciteit. Eind 2013 is daarom besloten om de basisbezetting van een aantal drukkerijen terug te brengen (waarbij de beschikbare capaciteit wel in stand wordt gehouden). Door deze maatregel - die al eind oktober aangekondigd werd - komen in 2014 circa 170 arbeidsplaatsen te vervallen en wordt het vaste kostenniveau verder verlaagd, terwijl de mogelijkheid om op te schalen blijft bestaan."Dit zijn de resultaten 2013/2012 van RSG in miljoen euro. Opbrengsten: 291,6/316,4; Toegevoegde waarde: 150,9/161,6; EBITDA: 14,6/21,3; EBIT: -0,1/-29,6; Nettoresultaat: -4,1/-29,2