RSG presenteerde zojuist de halfjaarcijfers die het ingrijpen in het personeelsbestand volgens het concern noodzakelijk maken. Daarbij verdwijnen 40 FTE in de grafische bedrijven die vallen onder het cluster Roto Smeets. In totaal telt de Roto Smeets Groep ongeveer 1600 FTE.

RSG meldt zowel een omzet- als een resultaatdaling. "De moeilijke economische omstandigheden vertalen zich in een omzetdaling in het eerste half jaar tot 141 miljoen euro ten opzichte van 158,3 miljoen in dezelfde periode in 2011." Als belangrijkste oorzaak noemt het drukkerijconcern het feit dat er meer werd geproduceerd voor klanten die zelf papier hebben bijgeleverd. Het gaat daarbij met name om buitenlandse klanten.

De toegevoegde waarde is over het eerste halfjaar 2012 € 3,4 mln lager uitgekomen dan over de vergelijkbare periode over 2011 (HJ 2011: € 75,7 mln). Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een lager volume dan in 2011.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € -2,7 mln tegenover € 0,6 mln in het eerste halfjaar 2011. Het verschil ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar is met name veroorzaakt door de vrijval jubileumvoorziening (€ 2,1 mln) en de boekwinst op de verkoop van het pand van De Wit Binders (€ 1,5 mln) in het eerste halfjaar 2011.

Het netto resultaat is uitgekomen op € -3,2 mln (HJ 2011 € -1,0 mln). De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 11,0 mln (HJ 2011 € 8,3 mln). De EBITDA is gedaald met € 4,2 mln ten opzichte van 2011 tot € 7,7 mln (HJ 2011: € 11,9 mln).

Overcapaciteit blijft

RSG verwacht niet dat er binnen de komende zes maanden grote veranderingen bij de huidige spelers op de West Europese markt zullen plaatsvinden waardoor de overcapaciteit zal afnemen. "Deze aanhoudende situatie zal een negatief effect op de marges blijven houden en daarmee op de financiële resultaten." Daarnaast staan de marges onder druk door stijging van grondstof- en energieprijzen. "Hogere kosten voor grond- en hulpstoffen zorgen voor hogere operationele kosten die in deze markt met hoge prijsdruk vaak niet doorberekend kunnen worden aan klanten. Sterke fluctuaties kunnen leiden tot hogere kosten en lagere inkomsten en kan bijgevolg een negatieve impact op de financiële positie van RSG hebben. Prijsontwikkelingen binnen deze markten zijn te grillig om daar een realistische verwachting voor de komende zes maanden over te kunnen uitspreken."

Bron Graficus, NL en Roto Smeets Groep

RSG presenteerde zojuist de halfjaarcijfers die het ingrijpen in het personeelsbestand volgens het concern noodzakelijk maken. Daarbij verdwijnen 40 FTE in de grafische bedrijven die vallen onder het cluster Roto Smeets. In totaal telt de Roto Smeets Groep ongeveer 1600 FTE.RSG meldt zowel een omzet- als een resultaatdaling. "De moeilijke economische omstandigheden vertalen zich in een omzetdaling in het eerste half jaar tot 141 miljoen euro ten opzichte van 158,3 miljoen in dezelfde periode in 2011." Als belangrijkste oorzaak noemt het drukkerijconcern het feit dat er meer werd geproduceerd voor klanten die zelf papier hebben bijgeleverd. Het gaat daarbij met name om buitenlandse klanten.De toegevoegde waarde is over het eerste halfjaar 2012 € 3,4 mln lager uitgekomen dan over de vergelijkbare periode over 2011 (HJ 2011: € 75,7 mln). Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een lager volume dan in 2011.Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € -2,7 mln tegenover € 0,6 mln in het eerste halfjaar 2011. Het verschil ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar is met name veroorzaakt door de vrijval jubileumvoorziening (€ 2,1 mln) en de boekwinst op de verkoop van het pand van De Wit Binders (€ 1,5 mln) in het eerste halfjaar 2011.Het netto resultaat is uitgekomen op € -3,2 mln (HJ 2011 € -1,0 mln). De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 11,0 mln (HJ 2011 € 8,3 mln). De EBITDA is gedaald met € 4,2 mln ten opzichte van 2011 tot € 7,7 mln (HJ 2011: € 11,9 mln).Overcapaciteit blijftRSG verwacht niet dat er binnen de komende zes maanden grote veranderingen bij de huidige spelers op de West Europese markt zullen plaatsvinden waardoor de overcapaciteit zal afnemen. "Deze aanhoudende situatie zal een negatief effect op de marges blijven houden en daarmee op de financiële resultaten." Daarnaast staan de marges onder druk door stijging van grondstof- en energieprijzen. "Hogere kosten voor grond- en hulpstoffen zorgen voor hogere operationele kosten die in deze markt met hoge prijsdruk vaak niet doorberekend kunnen worden aan klanten. Sterke fluctuaties kunnen leiden tot hogere kosten en lagere inkomsten en kan bijgevolg een negatieve impact op de financiële positie van RSG hebben. Prijsontwikkelingen binnen deze markten zijn te grillig om daar een realistische verwachting voor de komende zes maanden over te kunnen uitspreken."Bron Graficus, NL en Roto Smeets Groep