Elk jaar verzamelt Sculpteo de gegevens over de sector van de additieve productie (of 3D-printen) om de belangrijkste trends van deze groeiactiviteit te beschrijven. Het verslag 'State of 3D Printing' van dit jaar krijgt dankzij de respondenten die grotendeels uit Europa (63%) en de Verenigde staten (23%) komen, een internationale draagwijdte. Het onderzoek maakt duidelijk dat de sector aan kracht wint met 39 procent van de gebruikers die van 1 tot 5 jaar ervaring met de additieve productie hebben. De gebruikers zijn hoofdzakelijk bedrijfsleiders, ingenieurs en ontwerpers. Wat de sectoren betreft die een beroep op de technologie doen, komt de sector van de consumptiegoederen op de eerste plaats (14%), gevolgd door de sector van industriële goederen (13%) en het onderwijs (11%).

Technologie die duurzame ontwikkeling ondersteunt

3D-printing streeft ernaar om milieuvriendelijker te worden en probeert om aan productiebehoeften tegemoet te komen door de traditionele productiemiddelen te vervangen. 40 procent van de respondenten is op zoek naar meer duurzame middelen en materialen voor de producten die ze vervaardigen. 41 procent is van oordeel dat 3D-printen helpt om hun doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te bereiken. Een ander cijfer dat in het verslag van Sculpteo de aandacht trekt: 61 procent van de fabrikanten meent dat het voordeel van de 3D-druk schuilt in de productie van producten die echt nodig zijn. Dat voordeel vermijdt productie-inspanningen en -beperkingen voor een product dat uiteindelijk niet op de markt komt.

Met 3D-printing voorkom je ook dat je een hele waaier van grondstoffen moet gebruiken. Bij de productie van bepaalde producten met traditionele technieken is het immers onvermijdelijk om meerdere materialen te gebruiken die niet altijd in overeenstemming zijn met de duurzame processen die men voor ogen heeft. De meerderheid van de fabrikanten is van mening dat de technologie hen helpt om een duurzaam beleid te voeren, omdat ze ter plekke geen voorraden moeten aanhouden.

Volwaardige eindproducten

Volgens het rapport wordt 3D-printing nu als een echt productie-instrument beschouwd. Hoewel de technologie in eerste instantie bij O&O en bij de productie van prototypes gebruikt wordt, zet toch 40 procent van de gebruikers de techniek in bij de serieproductie, en acht procent zelfs in de massaproductie. Het onderzoek brengt ook aan het licht dat 47 procent van de respondenten 3D-printing gebruikt om mechanische onderdelen te vervaardigen, en 28 procent voor de productie van consumptiegoederen. Die groei van de 3D-druk bewijst de vooruitgang ervan op het vlak van technologie, materialen en nabehandelingsmethoden.

Flexibiliteit en innovatie

Een van de voordelen van de additieve productie is dat de technologie op alle vragen naar personalisatie kan inspelen. Een grote meerderheid van de respondenten toont zich optimistisch over het potentieel van 3D-printing in de toekomst. Ze zijn van mening dat de techniek een belangrijke rol zal spelen, zowel in de bedrijfswereld als in de privésfeer. Volgens het rapport kunnen de flexibiliteit en de nieuwe innovatiemogelijkheden die 3D-printing biedt, de regels van het spel veranderen.

Andere belangrijke cijfers

25 procent van de respondenten past de additieve productie toe om sneller producten te ontwikkelen.

33 procent meent dat het budget de grootste beperking is voor de aanvaarding van de additieve productie.

84 procent van de respondenten is optimistisch voor de toekomst van de additieve productie.

63 procent van de respondenten zoekt naar opties om de stukken die met 3D-printing vervaardigd zijn, te recycleren.

Elk jaar verzamelt Sculpteo de gegevens over de sector van de additieve productie (of 3D-printen) om de belangrijkste trends van deze groeiactiviteit te beschrijven. Het verslag 'State of 3D Printing' van dit jaar krijgt dankzij de respondenten die grotendeels uit Europa (63%) en de Verenigde staten (23%) komen, een internationale draagwijdte. Het onderzoek maakt duidelijk dat de sector aan kracht wint met 39 procent van de gebruikers die van 1 tot 5 jaar ervaring met de additieve productie hebben. De gebruikers zijn hoofdzakelijk bedrijfsleiders, ingenieurs en ontwerpers. Wat de sectoren betreft die een beroep op de technologie doen, komt de sector van de consumptiegoederen op de eerste plaats (14%), gevolgd door de sector van industriële goederen (13%) en het onderwijs (11%).3D-printing streeft ernaar om milieuvriendelijker te worden en probeert om aan productiebehoeften tegemoet te komen door de traditionele productiemiddelen te vervangen. 40 procent van de respondenten is op zoek naar meer duurzame middelen en materialen voor de producten die ze vervaardigen. 41 procent is van oordeel dat 3D-printen helpt om hun doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te bereiken. Een ander cijfer dat in het verslag van Sculpteo de aandacht trekt: 61 procent van de fabrikanten meent dat het voordeel van de 3D-druk schuilt in de productie van producten die echt nodig zijn. Dat voordeel vermijdt productie-inspanningen en -beperkingen voor een product dat uiteindelijk niet op de markt komt.Met 3D-printing voorkom je ook dat je een hele waaier van grondstoffen moet gebruiken. Bij de productie van bepaalde producten met traditionele technieken is het immers onvermijdelijk om meerdere materialen te gebruiken die niet altijd in overeenstemming zijn met de duurzame processen die men voor ogen heeft. De meerderheid van de fabrikanten is van mening dat de technologie hen helpt om een duurzaam beleid te voeren, omdat ze ter plekke geen voorraden moeten aanhouden.Volgens het rapport wordt 3D-printing nu als een echt productie-instrument beschouwd. Hoewel de technologie in eerste instantie bij O&O en bij de productie van prototypes gebruikt wordt, zet toch 40 procent van de gebruikers de techniek in bij de serieproductie, en acht procent zelfs in de massaproductie. Het onderzoek brengt ook aan het licht dat 47 procent van de respondenten 3D-printing gebruikt om mechanische onderdelen te vervaardigen, en 28 procent voor de productie van consumptiegoederen. Die groei van de 3D-druk bewijst de vooruitgang ervan op het vlak van technologie, materialen en nabehandelingsmethoden.Een van de voordelen van de additieve productie is dat de technologie op alle vragen naar personalisatie kan inspelen. Een grote meerderheid van de respondenten toont zich optimistisch over het potentieel van 3D-printing in de toekomst. Ze zijn van mening dat de techniek een belangrijke rol zal spelen, zowel in de bedrijfswereld als in de privésfeer. Volgens het rapport kunnen de flexibiliteit en de nieuwe innovatiemogelijkheden die 3D-printing biedt, de regels van het spel veranderen.