De groep Sequana, een Franse speler in de papiersector, heeft net haar resultaten over het 3e kwartaal van 2015 gepubliceerd. De omzet bedroeg 801 miljoen euro ( -2%) tegenover 817 miljoen euro in het derde kwartaal van 2014. De bruto exploitatiewinst over het derde kwartaal loopt op tot 25 miljoen euro, 18,2% meer dan in september 2014. Sequana verklaart die verbetering o.a. door de verkoopprestaties van Antalis en de eerste positieve effecten van de sluiting - eind juni - van de Franse fabrieken van Arjowiggins.

Over de eerste negen maanden van 2015 bedraagt de geconsolideerde omzet 2.463 miljoen euro, een daling van 2,9% in vergelijking met 30 september 2014. Vorig jaar nog boekte Sequana een nettowinst van 135 miljoen euro. Die was te danken aan de positieve impact van uitzonderlijke en niet-weerkerende opbrengsten uit de financiële herstructurering van de groep. Dit jaar is het nettoresultaat negatief: 25 miljoen euro. Volgens Sequana is dat verlies hoofdzakelijk te wijten aan de kosten van de herstructureringsmaatregelen die sinds het begin van het jaar doorgevoerd worden.

Volgens Sequana hebben twee gebeurtenissen een belangrijke impact gehad op de verkoop in de loop van het derde kwartaal. Tijdens de eerste jaarhelft heeft de distributieafdeling van de groep, Antalis, haar voordeel gedaan met de verdwijning van PaperlinX Europe, een van de grootste concurrenten, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. De verkoop van de groep werd ook ondersteund door de groei van de activiteiten 'verpakkingen en visuele communicatie' - een groei die op zijn beurt te danken is aan de recente overnames. In de loop van het derde kwartaal 2015 is de verkoop van Antalis met iets meer dan 5% gestegen tot 651 miljoen euro. Over de eerste drie kwartalen van 2015 heeft de verkoop een winst opgeleverd van ongeveer 1,94 miljoen euro, wat een status quo is in vergelijking met 2014. De dochteronderneming Arjowiggins daarentegen heeft haar verkoopcijfers in vergelijking met 2014 fors zien dalen.

Arjowiggins werd tijdens het 3e kwartaal afgestraft door de blokkade van de fabriek van Wizernes. Daardoor was het niet mogelijk om de voorraad die aangelegd was met het oog op de productietransfer, af te zetten. De fabrikant ondervond daarnaast nog industriële moeilijkheden bij de productietransfer van Charavines naar Stoneywood en bij die van Wizernes naar Bessé-sur-Braye. Die productieproblemen hebben op het volume gewogen en de verkoopcijfers aangetast. Over het derde kwartaal bedroeg de verkoop van Arjowiggins 199 miljoen euro, 21% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Over de eerste negen maanden van 2015 is de verkoop van de papierproducent met meer dan 9% gedaald tot 700 miljoen euro.

"Het 4e kwartaal zou een verbetering van het exploitatieresultaat van de groep moeten tonen," aldus de groep Sequana in haar persbericht. Volgens die mededeling blijven drie factoren in het voordeel van Antalis werken: de evolutie van de concurrentie op de Europese markt heeft een positieve impact op de marktpositie; de groei van de activiteiten 'verpakkingen en visuele communicatie'; en de recente overnames. Arjowiggins moet op zijn beurt profiteren van de blijvende productieverbetering en van de capaciteitsvermindering.

De groep Sequana, een Franse speler in de papiersector, heeft net haar resultaten over het 3e kwartaal van 2015 gepubliceerd. De omzet bedroeg 801 miljoen euro ( -2%) tegenover 817 miljoen euro in het derde kwartaal van 2014. De bruto exploitatiewinst over het derde kwartaal loopt op tot 25 miljoen euro, 18,2% meer dan in september 2014. Sequana verklaart die verbetering o.a. door de verkoopprestaties van Antalis en de eerste positieve effecten van de sluiting - eind juni - van de Franse fabrieken van Arjowiggins.Over de eerste negen maanden van 2015 bedraagt de geconsolideerde omzet 2.463 miljoen euro, een daling van 2,9% in vergelijking met 30 september 2014. Vorig jaar nog boekte Sequana een nettowinst van 135 miljoen euro. Die was te danken aan de positieve impact van uitzonderlijke en niet-weerkerende opbrengsten uit de financiële herstructurering van de groep. Dit jaar is het nettoresultaat negatief: 25 miljoen euro. Volgens Sequana is dat verlies hoofdzakelijk te wijten aan de kosten van de herstructureringsmaatregelen die sinds het begin van het jaar doorgevoerd worden.Volgens Sequana hebben twee gebeurtenissen een belangrijke impact gehad op de verkoop in de loop van het derde kwartaal. Tijdens de eerste jaarhelft heeft de distributieafdeling van de groep, Antalis, haar voordeel gedaan met de verdwijning van PaperlinX Europe, een van de grootste concurrenten, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. De verkoop van de groep werd ook ondersteund door de groei van de activiteiten 'verpakkingen en visuele communicatie' - een groei die op zijn beurt te danken is aan de recente overnames. In de loop van het derde kwartaal 2015 is de verkoop van Antalis met iets meer dan 5% gestegen tot 651 miljoen euro. Over de eerste drie kwartalen van 2015 heeft de verkoop een winst opgeleverd van ongeveer 1,94 miljoen euro, wat een status quo is in vergelijking met 2014. De dochteronderneming Arjowiggins daarentegen heeft haar verkoopcijfers in vergelijking met 2014 fors zien dalen. Arjowiggins werd tijdens het 3e kwartaal afgestraft door de blokkade van de fabriek van Wizernes. Daardoor was het niet mogelijk om de voorraad die aangelegd was met het oog op de productietransfer, af te zetten. De fabrikant ondervond daarnaast nog industriële moeilijkheden bij de productietransfer van Charavines naar Stoneywood en bij die van Wizernes naar Bessé-sur-Braye. Die productieproblemen hebben op het volume gewogen en de verkoopcijfers aangetast. Over het derde kwartaal bedroeg de verkoop van Arjowiggins 199 miljoen euro, 21% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Over de eerste negen maanden van 2015 is de verkoop van de papierproducent met meer dan 9% gedaald tot 700 miljoen euro. "Het 4e kwartaal zou een verbetering van het exploitatieresultaat van de groep moeten tonen," aldus de groep Sequana in haar persbericht. Volgens die mededeling blijven drie factoren in het voordeel van Antalis werken: de evolutie van de concurrentie op de Europese markt heeft een positieve impact op de marktpositie; de groei van de activiteiten 'verpakkingen en visuele communicatie'; en de recente overnames. Arjowiggins moet op zijn beurt profiteren van de blijvende productieverbetering en van de capaciteitsvermindering.