Sinds 18 september heeft Smartphoto uit Wetteren een nieuwe omslagmachine in de productie ingeschakeld. De machine in kwestie is de Kolbus DA 270, een volledig automatisch toestel dat zonder onderbreking omslagen in uiteenlopende formaten kan vervaardigen. De nieuwe machine vervangt in haar eentje drie halfautomatische voorgangers. Smartphoto heeft ervoor geopteerd om de productie op die manier te optimaliseren zodat het bedrijf gewapend is tegen de almaar grotere concurrentie op de markt. Afhankelijk van het aantal verschillende formaten dat verwerkt moet worden, kan de omslagmachine DA 270 tot 65 cycli per minuut aan. De machine kan ook ingezet worden om automatisch mappen, display kaarten, kalender ruggen of spellen te vervaardigen.

Sinds 18 september heeft Smartphoto uit Wetteren een nieuwe omslagmachine in de productie ingeschakeld. De machine in kwestie is de Kolbus DA 270, een volledig automatisch toestel dat zonder onderbreking omslagen in uiteenlopende formaten kan vervaardigen. De nieuwe machine vervangt in haar eentje drie halfautomatische voorgangers. Smartphoto heeft ervoor geopteerd om de productie op die manier te optimaliseren zodat het bedrijf gewapend is tegen de almaar grotere concurrentie op de markt. Afhankelijk van het aantal verschillende formaten dat verwerkt moet worden, kan de omslagmachine DA 270 tot 65 cycli per minuut aan. De machine kan ook ingezet worden om automatisch mappen, display kaarten, kalender ruggen of spellen te vervaardigen.