De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Smartphoto Group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

Aan de aandeelhouders wordt een brutodividend over 2020 van 0,60 euro per aandeel uitgekeerd. Het gaat om een verhoging van negen procent ten opzichte van vorig jaar.

Groeien met nieuwe producten

Voor wat betreft de vooruitzichten voor 2021 herhaalt de CEO Stef De corte dat er verder ingezet wordt op groei. "Dit wordt niet enkel ondersteund door de lancering van nieuwe producten en de blijvende focus op de verkoop van producten zoals geschenken, homedecoratie en boeken, maar ook door de uitbreiding van de range van producten die de volgende dag reeds thuis geleverd kunnen worden", klinkt het.

Volgens De corte zullen de websites nog mobielvriendelijker worden gemaakt, met onder andere een editor specifiek ontwikkeld voor smartphonegebruikers. De CEO verwacht weinig negatieve impact van de coronapandemie op de vooruitzichten voor 2021.

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Smartphoto Group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.Aan de aandeelhouders wordt een brutodividend over 2020 van 0,60 euro per aandeel uitgekeerd. Het gaat om een verhoging van negen procent ten opzichte van vorig jaar.Voor wat betreft de vooruitzichten voor 2021 herhaalt de CEO Stef De corte dat er verder ingezet wordt op groei. "Dit wordt niet enkel ondersteund door de lancering van nieuwe producten en de blijvende focus op de verkoop van producten zoals geschenken, homedecoratie en boeken, maar ook door de uitbreiding van de range van producten die de volgende dag reeds thuis geleverd kunnen worden", klinkt het.Volgens De corte zullen de websites nog mobielvriendelijker worden gemaakt, met onder andere een editor specifiek ontwikkeld voor smartphonegebruikers. De CEO verwacht weinig negatieve impact van de coronapandemie op de vooruitzichten voor 2021.