Op 17 november 2021 bereikten de sociale partners van de grafische sector (PC130) een sociaal protocolakkoord voor 2021-2022. De uiteindelijke ondertekening van het akkoord vond vorige week plaats. Marc Vandenbroucke, de general manager van Febelgra, duidt het akkoord als "constructief", al had het wel wat voeten in de aarde.

Koopkracht

Het akkoord telt verschillende pagina's en bevat een reeks bepalingen die kaderen in het interprofessioneel akkoord dat tweejaarlijks wordt afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Topics zoals eindeloopbaan, tijdskrediet, vervoerskosten, vorming en opleiding, eindejaarspremie, enzovoort komen aan bod.

Op het vlak van koopkracht worden de sectorale minimumlonen en de werkelijke brutolonen met 0,4 procent verhoogd vanaf 1 januari 2022. Verder wordt er deze maand een eenmalige consumptiecheque toegekend ter waarde van 125 euro, pro rata maanden tewerkstelling en arbeidsregime in 2021.

Flexibiliteit

Febelgra benadrukt dat een van de akkoorden gaat over de versoepeling en vereenvoudiging van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. "We zijn erin geslaagd om een broodnodige normalisatie van het systeem te bekomen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit in een post-coronatijdperk voor ondernemingen die hier nood aan hebben", stelt Marc Vandenbroucke.

De topman wijst ook naar de RSZ-verlaging van de patronale lasten. De verlaagde werkgeversbijdrage wordt verlengd tot 31 december 2023. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers betekent dit 0,3 procent in plaats van 0,6 procent. Voor ondernemingen met meer dan tien werknemers verlaagt de bijdrage van 1,25 procent naar 0,6 procent. "Dat betekent een daling van de loonkosten. Voor een bedrijf met honderd arbeiders bijvoorbeeld gaat dat om één voltijdse equivalent, dat is belangrijk", weet Vandenbroucke.

Op 17 november 2021 bereikten de sociale partners van de grafische sector (PC130) een sociaal protocolakkoord voor 2021-2022. De uiteindelijke ondertekening van het akkoord vond vorige week plaats. Marc Vandenbroucke, de general manager van Febelgra, duidt het akkoord als "constructief", al had het wel wat voeten in de aarde.Het akkoord telt verschillende pagina's en bevat een reeks bepalingen die kaderen in het interprofessioneel akkoord dat tweejaarlijks wordt afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Topics zoals eindeloopbaan, tijdskrediet, vervoerskosten, vorming en opleiding, eindejaarspremie, enzovoort komen aan bod.Op het vlak van koopkracht worden de sectorale minimumlonen en de werkelijke brutolonen met 0,4 procent verhoogd vanaf 1 januari 2022. Verder wordt er deze maand een eenmalige consumptiecheque toegekend ter waarde van 125 euro, pro rata maanden tewerkstelling en arbeidsregime in 2021.Febelgra benadrukt dat een van de akkoorden gaat over de versoepeling en vereenvoudiging van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. "We zijn erin geslaagd om een broodnodige normalisatie van het systeem te bekomen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit in een post-coronatijdperk voor ondernemingen die hier nood aan hebben", stelt Marc Vandenbroucke.De topman wijst ook naar de RSZ-verlaging van de patronale lasten. De verlaagde werkgeversbijdrage wordt verlengd tot 31 december 2023. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers betekent dit 0,3 procent in plaats van 0,6 procent. Voor ondernemingen met meer dan tien werknemers verlaagt de bijdrage van 1,25 procent naar 0,6 procent. "Dat betekent een daling van de loonkosten. Voor een bedrijf met honderd arbeiders bijvoorbeeld gaat dat om één voltijdse equivalent, dat is belangrijk", weet Vandenbroucke.