Sinds begin dit jaar wordt gestaakt in de Finse fabrieken UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers en UPM Raflatac. De staking die in eerste instantie tot 22 januari zou duren, werd al een eerste keer tot 5 februari verlengd. Op 20 januari maakte de Finse vakbond Paperworkers' Union bekend dat de staking nog een keer verlengd wordt, tot 19 februari, tenzij nieuwe akkoorden afgesloten worden. Sinds 24 januari voert een andere vakbond - de vakbond van transportarbeiders AKT - in de Finse havens actie tegen UPM om de stakers te steunen. "De acties van AKT dragen niet bij tot een functionele arbeidsmarkt. De AKT is zelfs geen betrokken partij in de onderhandelingen die we met de Paperworkers' Union willen voeren", was de reactie van Jyrki Hollmén, de ondervoorzitter van UPM die voor de arbeidsverhoudingen bevoegd is. Tijdens de blokkade behandelen de actievoerders van AKT geen papier en pulp van UPM.

De doelstelling van UPM blijft ongewijzigd: zo snel mogelijk bedrijfsspecifieke onderhandelingen met de Paperworkers' Union aanknopen om tot collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Ter herinnering, voor de bedrijven van UPM zijn geen bedrijfsspecifieke cao's meer van kracht. "De leden van de Paperworkers' Union hebben uiteraard het recht om te staken, maar nu vertraagt dat alleen maar de start van de onderhandelingen. De blokkade door AKT maakt de situatie niet eenvoudiger", gaat Hollmén voort.

Oplossingen zoeken

"Alleen maar door te onderhandelen, kunnen de partijen hun doelstellingen aanpassen en samen oplossingen zoeken. Onze bedrijfsactiviteiten verschillen onderling sterk van elkaar, daarom zijn bedrijfsakkoorden voor ons noodzakelijk. We kijken niet naar de volgende maand of het volgende jaar. Het is onze bedoeling om akkoorden te sluiten waardoor elk bedrijf in de toekomst succes kan boeken en dat komt ook onze werknemers ten goede", verklaarde ondervoorzitter Jyrki Hollmén. "Door per bedrijf een akkoord te sluiten, kan ook rekening gehouden worden met de behoeften van het plaatselijke personeel. We willen ook in de toekomst een rechtvaardige en aantrekkelijke werkgever zijn en dat betekent onder ander dat we jaarsalarissen van een goed niveau behouden. Ik denk dat het voor ons mogelijk is om voor elk bedrijf akkoorden te vinden waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn", gaat Hollmén voort.

UPM zal zijn klanten in de mate van het mogelijke bevoorraden vanuit zijn fabrieken buiten Finland. In dit stadium geeft het bedrijf geen raming vrij over de economische impact van de stakingen.

Sinds begin dit jaar wordt gestaakt in de Finse fabrieken UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers en UPM Raflatac. De staking die in eerste instantie tot 22 januari zou duren, werd al een eerste keer tot 5 februari verlengd. Op 20 januari maakte de Finse vakbond Paperworkers' Union bekend dat de staking nog een keer verlengd wordt, tot 19 februari, tenzij nieuwe akkoorden afgesloten worden. Sinds 24 januari voert een andere vakbond - de vakbond van transportarbeiders AKT - in de Finse havens actie tegen UPM om de stakers te steunen. "De acties van AKT dragen niet bij tot een functionele arbeidsmarkt. De AKT is zelfs geen betrokken partij in de onderhandelingen die we met de Paperworkers' Union willen voeren", was de reactie van Jyrki Hollmén, de ondervoorzitter van UPM die voor de arbeidsverhoudingen bevoegd is. Tijdens de blokkade behandelen de actievoerders van AKT geen papier en pulp van UPM.De doelstelling van UPM blijft ongewijzigd: zo snel mogelijk bedrijfsspecifieke onderhandelingen met de Paperworkers' Union aanknopen om tot collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Ter herinnering, voor de bedrijven van UPM zijn geen bedrijfsspecifieke cao's meer van kracht. "De leden van de Paperworkers' Union hebben uiteraard het recht om te staken, maar nu vertraagt dat alleen maar de start van de onderhandelingen. De blokkade door AKT maakt de situatie niet eenvoudiger", gaat Hollmén voort."Alleen maar door te onderhandelen, kunnen de partijen hun doelstellingen aanpassen en samen oplossingen zoeken. Onze bedrijfsactiviteiten verschillen onderling sterk van elkaar, daarom zijn bedrijfsakkoorden voor ons noodzakelijk. We kijken niet naar de volgende maand of het volgende jaar. Het is onze bedoeling om akkoorden te sluiten waardoor elk bedrijf in de toekomst succes kan boeken en dat komt ook onze werknemers ten goede", verklaarde ondervoorzitter Jyrki Hollmén. "Door per bedrijf een akkoord te sluiten, kan ook rekening gehouden worden met de behoeften van het plaatselijke personeel. We willen ook in de toekomst een rechtvaardige en aantrekkelijke werkgever zijn en dat betekent onder ander dat we jaarsalarissen van een goed niveau behouden. Ik denk dat het voor ons mogelijk is om voor elk bedrijf akkoorden te vinden waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn", gaat Hollmén voort.UPM zal zijn klanten in de mate van het mogelijke bevoorraden vanuit zijn fabrieken buiten Finland. In dit stadium geeft het bedrijf geen raming vrij over de economische impact van de stakingen.