Op zaterdag 1 januari gingen zo'n 3.000 werknemers van de Finse bosbouwgroep UPM in staking en legden ze haast alle fabrieken stil. De sites van UPM die door de staking getroffen worden, zijn UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Speciality Papers en UPM Raflatac. De reden? De lonen en arbeidsvoorwaarden die het voorwerp van nieuwe akkoorden moeten uitmaken. UPM Plywood (multiplex) en UPM Timber (zagerij) die in december bedrijfsspecifieke arbeidsovereenkomsten afgesloten hebben, worden niet door de staking getroffen.

Vastgelopen onderhandelingen

Drie vakbonden - de 'Paperworkers' Union', de 'Trade Union Pro' en de 'Finnish Electrical Workers' Union' - vertegenwoordigen de 3.000 arbeiders, kaderleden en elektriciens. In december werd opgeroepen om tot staken over te gaan indien er geen nieuw akkoord over de lonen en arbeidsvoorwaarden was voor het vorige akkoord op 31 december ten einde liep. Volgens de vakbonden hebben de werknemers van de pulp-, papier- en biobrandstoffabrieken van UPM verklaard dat UPM gewoon nieuwe voorwaarden wou opleggen in plaats van te onderhandelen.

UPM deelt mee dat het bosbouwbedrijf sinds de lente van 2021 gepoogd heeft om onderhandelingen met de 'Paperworkers' Union' aan te knopen, zonder een reactie te krijgen. "Vermits er geen mogelijkheid was om over de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, hebben de bedrijven van UPM in november tijdelijke arbeidsvoorwaarden aan de vakbondsleden aangekondigd. Die voorwaarden blijven van kracht tot een nieuw akkoord gesloten is", stelt UPM. De papierfabrikant zegt ook dat de verschillende fabrieken een bijkomende vergoeding zullen uitkeren aan wie komt werken en wegens de staking extra werk moet uitvoeren. De vakbonden klagen die aanpak aan omdat ze zou ingaan tegen het principe dat loontrekkenden gelijk behandeld moeten worden, en tegen de vrijheid van vereniging.

De staking die de Paperworkers' Union uitgeroepen heeft, zou in eerste instantie tot 22 januari duren, maar wordt met twee weken verlengd tot 5 februari tenzij voor 22 januari een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten wordt.

Paard van Troje

Voor UPM "blijft het de bedoeling om zo snel mogelijk specifieke onderhandelingen met de vakbond aan te knopen". UPM heeft meegedeeld dat het net voor het begin van de staking via e-mail een voorstel voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst van de Paperworkers' Union ontvangen had, "zonder enig voorafgaand contact". "Het voorstel was haast identiek aan de vorige collectieve overeenkomst die eind 2021 verviel. UPM wil echter echte en interactieve onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden", verklaarde het bedrijf.

De vakbond verklaarde dan weer dat ze de stakingsactie verlengd hadden omdat UPM het voorstel van de hand gewezen had en geen tegenvoorstel had gedaan, hoewel de vakbond er een gevraagd had.

UPM beschuldigt de vakbond er dan weer van dat die essentiële activiteiten door de staking laat stilleggen om ze als een paard van Troje te gebruiken. "De uitzonderlijke procedure maakt duidelijk dat de Paperworkers' Union de voor de onderneming essentiële activiteiten als een paard van Troje gebruikt door met alle middelen UPM aan het oude akkoord te binden", verklaarde Jyrki Hollmén, ondervoorzitter arbeidsmarkten bij UPM.

Een staking die meer dan 30 miljoen euro kost

In 2020 al lagen de pulp- en papierfabrieken van UPM gedurende twee weken stil wegens een staking, en de hout- en multiplexfabrieken gedurende vier weken. UPM raamde de kosten daarvan destijds op 30 miljoen euro. De analist Antti Viljakainen van Inderes verklaarde aan Reuters dat de impact van de huidige staking op de resultaten van UPM minstens twee keer zo groot zou zijn als die van de staking in 2020.

Stora Enso, een concurrent van UPM, heeft in oktober specifieke collectieve overeenkomsten met de vakbonden ondertekend.

Op zaterdag 1 januari gingen zo'n 3.000 werknemers van de Finse bosbouwgroep UPM in staking en legden ze haast alle fabrieken stil. De sites van UPM die door de staking getroffen worden, zijn UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Speciality Papers en UPM Raflatac. De reden? De lonen en arbeidsvoorwaarden die het voorwerp van nieuwe akkoorden moeten uitmaken. UPM Plywood (multiplex) en UPM Timber (zagerij) die in december bedrijfsspecifieke arbeidsovereenkomsten afgesloten hebben, worden niet door de staking getroffen.Drie vakbonden - de 'Paperworkers' Union', de 'Trade Union Pro' en de 'Finnish Electrical Workers' Union' - vertegenwoordigen de 3.000 arbeiders, kaderleden en elektriciens. In december werd opgeroepen om tot staken over te gaan indien er geen nieuw akkoord over de lonen en arbeidsvoorwaarden was voor het vorige akkoord op 31 december ten einde liep. Volgens de vakbonden hebben de werknemers van de pulp-, papier- en biobrandstoffabrieken van UPM verklaard dat UPM gewoon nieuwe voorwaarden wou opleggen in plaats van te onderhandelen.UPM deelt mee dat het bosbouwbedrijf sinds de lente van 2021 gepoogd heeft om onderhandelingen met de 'Paperworkers' Union' aan te knopen, zonder een reactie te krijgen. "Vermits er geen mogelijkheid was om over de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, hebben de bedrijven van UPM in november tijdelijke arbeidsvoorwaarden aan de vakbondsleden aangekondigd. Die voorwaarden blijven van kracht tot een nieuw akkoord gesloten is", stelt UPM. De papierfabrikant zegt ook dat de verschillende fabrieken een bijkomende vergoeding zullen uitkeren aan wie komt werken en wegens de staking extra werk moet uitvoeren. De vakbonden klagen die aanpak aan omdat ze zou ingaan tegen het principe dat loontrekkenden gelijk behandeld moeten worden, en tegen de vrijheid van vereniging.De staking die de Paperworkers' Union uitgeroepen heeft, zou in eerste instantie tot 22 januari duren, maar wordt met twee weken verlengd tot 5 februari tenzij voor 22 januari een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten wordt.Voor UPM "blijft het de bedoeling om zo snel mogelijk specifieke onderhandelingen met de vakbond aan te knopen". UPM heeft meegedeeld dat het net voor het begin van de staking via e-mail een voorstel voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst van de Paperworkers' Union ontvangen had, "zonder enig voorafgaand contact". "Het voorstel was haast identiek aan de vorige collectieve overeenkomst die eind 2021 verviel. UPM wil echter echte en interactieve onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden", verklaarde het bedrijf.De vakbond verklaarde dan weer dat ze de stakingsactie verlengd hadden omdat UPM het voorstel van de hand gewezen had en geen tegenvoorstel had gedaan, hoewel de vakbond er een gevraagd had.UPM beschuldigt de vakbond er dan weer van dat die essentiële activiteiten door de staking laat stilleggen om ze als een paard van Troje te gebruiken. "De uitzonderlijke procedure maakt duidelijk dat de Paperworkers' Union de voor de onderneming essentiële activiteiten als een paard van Troje gebruikt door met alle middelen UPM aan het oude akkoord te binden", verklaarde Jyrki Hollmén, ondervoorzitter arbeidsmarkten bij UPM.In 2020 al lagen de pulp- en papierfabrieken van UPM gedurende twee weken stil wegens een staking, en de hout- en multiplexfabrieken gedurende vier weken. UPM raamde de kosten daarvan destijds op 30 miljoen euro. De analist Antti Viljakainen van Inderes verklaarde aan Reuters dat de impact van de huidige staking op de resultaten van UPM minstens twee keer zo groot zou zijn als die van de staking in 2020.Stora Enso, een concurrent van UPM, heeft in oktober specifieke collectieve overeenkomsten met de vakbonden ondertekend.