Theoretische inzichten en historische achtergronden worden gecombineerd met technische kennis en praktische vaardigheden. Het team van docenten uit binnen- en buitenland zijn experten op hun vakgebied. De vakken worden gebundeld rond vier clusters: tekst en letter, beeld, vormgeving en productie en beheer. Er is veel aandacht voor typografie en vormgeving maar er zijn ook colleges rond application design, webdesign, scherm- en webfonts, multi-scripting. De lessen vinden plaats op zaterdag.

Startdatum 1 oktober 2016. Inschrijven is nog steeds mogelijk.

Naast Typografie en Vormgeving organiseert het instituut jaarlijks twee practica: Expert classes Type Design en Expert class Book design.

Expert class Type design behandelt onder leiding van Frank Blokland, de 'geheimen' van de actuele typografische representaties van het Latijns schrift tot in detail. Praktisch onderricht over het gebruik van software voor fontproductie, wat uiteindelijk resulteert in de creatie van een digitaal letterontwerp, een revival. Start van de lessen 16 november 2016.

Expert class Book design heeft tot doel vanuit een reële opdracht tot ontwerp en productie te komen. Als je je wil specialiseren in de typografie en de vormgeving van het boek, dan is deze expert class een 'must'. De cursus wordt ingericht als een practicum. In de eindfase laten de studenten hun projecten digitaal drukken en binden. Start van de lessen 18 november 2016.

Cursisten kunnen ook kiezen om slechts een deel - een Module - van het programma Typografie en Vormgeving te volgen. Bezoek hiervoor de website www.plantininstituut.be

Theoretische inzichten en historische achtergronden worden gecombineerd met technische kennis en praktische vaardigheden. Het team van docenten uit binnen- en buitenland zijn experten op hun vakgebied. De vakken worden gebundeld rond vier clusters: tekst en letter, beeld, vormgeving en productie en beheer. Er is veel aandacht voor typografie en vormgeving maar er zijn ook colleges rond application design, webdesign, scherm- en webfonts, multi-scripting. De lessen vinden plaats op zaterdag.Startdatum 1 oktober 2016. Inschrijven is nog steeds mogelijk.Naast Typografie en Vormgeving organiseert het instituut jaarlijks twee practica: Expert classes Type Design en Expert class Book design.Expert class Type design behandelt onder leiding van Frank Blokland, de 'geheimen' van de actuele typografische representaties van het Latijns schrift tot in detail. Praktisch onderricht over het gebruik van software voor fontproductie, wat uiteindelijk resulteert in de creatie van een digitaal letterontwerp, een revival. Start van de lessen 16 november 2016.Expert class Book design heeft tot doel vanuit een reële opdracht tot ontwerp en productie te komen. Als je je wil specialiseren in de typografie en de vormgeving van het boek, dan is deze expert class een 'must'. De cursus wordt ingericht als een practicum. In de eindfase laten de studenten hun projecten digitaal drukken en binden. Start van de lessen 18 november 2016.Cursisten kunnen ook kiezen om slechts een deel - een Module - van het programma Typografie en Vormgeving te volgen. Bezoek hiervoor de website www.plantininstituut.be