De Finse groep wil zijn productievestiging voor houtpulp in het Finse Sunila, zijn site 'De Hoop' in Nederland die verpakkingen in golfkarton vervaardigt, alsook een andere eenheid in Polen en een zagerij in Estland definitief sluiten. De sluitingen zullen in 2023 en 2024 doorgevoerd worden en moeten het personeelsbestand met ongeveer 600 medewerkers inkrimpen.

Overcapaciteit in Europa

Stora Enso wijst erop dat de toegenomen concurrentie in Finland een impact op de houtmarkt heeft, terwijl de invoerstop voor Russisch hout de kosten voor die grondstof aanzienlijk heeft doen stijgen. De beslissing om de fabrieken voor golfkarton in Nederland en Polen te sluiten, wordt gerechtvaardigd door de overcapaciteit op de Europese markt voor golfkarton. De Estlandse zagerij is het slachtoffer van een tekort aan grondstoffen op lange termijn, van de stijging van de houtprijs en van de lage rendabiliteit van de vestiging.

"Die maatregelen zijn uiteraard erg moeilijk, maar ze zijn absoluut noodzakelijk om onze concurrentiekracht op lange termijn veilig te stellen", verklaarde CEO Annica Bresky in het persbericht van het bedrijf.

Stora Enso wil ook het personeelsbestand in zijn Europese kantoren met ongeveer 300 mensen verminderen. Het is de bedoeling om de functies binnen de groep rationeler te structureren, met meer aandacht voor de verkoop, en om de algemene kosten te verminderen. De onderhandelingen over de functies binnen de groep hebben betrekking op ongeveer 1.300 medewerkers.

Herstructurering van de afdeling verpakkingsmateriaal

Voor de afdeling 'Verpakkingsmateriaal' heeft Stora Enso de onderhandelingen grotendeels afgerond. Er is overeengekomen dat in 2023 en 2024 ongeveer 250 functies in het beheer en de ondersteuning zullen verdwijnen.

De herstructureringsmaatregelen zouden de jaarlijkse omzet van Stora Enso met ongeveer 380 miljoen euro verminderen, op basis van de cijfers van 2022. De omzet van de groep is over 2022 wel met 14,9 procent gestegen tot 11,7 miljard euro.

"We bevinden ons in een kritiek moment in de voortgang van onze strategie en om onze marktpositie te verstevigen, moeten we ons sterker concentreren op de toewijzing van het kapitaal en de gedecentraliseerde verzelfstandiging. Dat betekent jammer genoeg dat de activa met een zwakke rendabiliteit gesloten moeten worden, terwijl tegelijk de organisatie in de maatschappelijke zetel gerationaliseerd wordt", verklaarde Annica Bresky.

Sancties tegen Rusland

Als onderdeel van de sancties die na de Russische inval in Oekraïne genomen werden, hebben de Finse autoriteiten in juli 2022 de import van Russisch hout stopgezet. Rusland was voordien de belangrijkste houtleverancier van Finland.

De stopzetting van die import zorgde voor extra concurrentie op de pulpmarkt en tastte de winstgevendheid van de Sunila-site aan, aldus Stora Enso.

In maart 2022 maakte de papierfabrikant, die in een twaalftal landen bijna 22.000 mensen tewerkstelt, een einde aan zijn productie en verkoop in Rusland.

In het eerste kwartaal van dit jaar zag het bedrijf zijn nettowinst met 35,4 procent dalen (in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar) tot 185 miljoen euro.

Op de site van Stora Enso Langerbrugge, in de Gentse kanaalzone, werken zowat 440 mensen. De Gentse vestiging is goed voor een jaarlijkse productie van meer dan een half miljoen ton kranten- en tijdschriftenpapier.

De Finse groep wil zijn productievestiging voor houtpulp in het Finse Sunila, zijn site 'De Hoop' in Nederland die verpakkingen in golfkarton vervaardigt, alsook een andere eenheid in Polen en een zagerij in Estland definitief sluiten. De sluitingen zullen in 2023 en 2024 doorgevoerd worden en moeten het personeelsbestand met ongeveer 600 medewerkers inkrimpen.Stora Enso wijst erop dat de toegenomen concurrentie in Finland een impact op de houtmarkt heeft, terwijl de invoerstop voor Russisch hout de kosten voor die grondstof aanzienlijk heeft doen stijgen. De beslissing om de fabrieken voor golfkarton in Nederland en Polen te sluiten, wordt gerechtvaardigd door de overcapaciteit op de Europese markt voor golfkarton. De Estlandse zagerij is het slachtoffer van een tekort aan grondstoffen op lange termijn, van de stijging van de houtprijs en van de lage rendabiliteit van de vestiging."Die maatregelen zijn uiteraard erg moeilijk, maar ze zijn absoluut noodzakelijk om onze concurrentiekracht op lange termijn veilig te stellen", verklaarde CEO Annica Bresky in het persbericht van het bedrijf. Stora Enso wil ook het personeelsbestand in zijn Europese kantoren met ongeveer 300 mensen verminderen. Het is de bedoeling om de functies binnen de groep rationeler te structureren, met meer aandacht voor de verkoop, en om de algemene kosten te verminderen. De onderhandelingen over de functies binnen de groep hebben betrekking op ongeveer 1.300 medewerkers.Voor de afdeling 'Verpakkingsmateriaal' heeft Stora Enso de onderhandelingen grotendeels afgerond. Er is overeengekomen dat in 2023 en 2024 ongeveer 250 functies in het beheer en de ondersteuning zullen verdwijnen.De herstructureringsmaatregelen zouden de jaarlijkse omzet van Stora Enso met ongeveer 380 miljoen euro verminderen, op basis van de cijfers van 2022. De omzet van de groep is over 2022 wel met 14,9 procent gestegen tot 11,7 miljard euro."We bevinden ons in een kritiek moment in de voortgang van onze strategie en om onze marktpositie te verstevigen, moeten we ons sterker concentreren op de toewijzing van het kapitaal en de gedecentraliseerde verzelfstandiging. Dat betekent jammer genoeg dat de activa met een zwakke rendabiliteit gesloten moeten worden, terwijl tegelijk de organisatie in de maatschappelijke zetel gerationaliseerd wordt", verklaarde Annica Bresky.Als onderdeel van de sancties die na de Russische inval in Oekraïne genomen werden, hebben de Finse autoriteiten in juli 2022 de import van Russisch hout stopgezet. Rusland was voordien de belangrijkste houtleverancier van Finland.De stopzetting van die import zorgde voor extra concurrentie op de pulpmarkt en tastte de winstgevendheid van de Sunila-site aan, aldus Stora Enso.In maart 2022 maakte de papierfabrikant, die in een twaalftal landen bijna 22.000 mensen tewerkstelt, een einde aan zijn productie en verkoop in Rusland.In het eerste kwartaal van dit jaar zag het bedrijf zijn nettowinst met 35,4 procent dalen (in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar) tot 185 miljoen euro.Op de site van Stora Enso Langerbrugge, in de Gentse kanaalzone, werken zowat 440 mensen. De Gentse vestiging is goed voor een jaarlijkse productie van meer dan een half miljoen ton kranten- en tijdschriftenpapier.