Het VIGC hanteert deze formule al vele jaren, dit jaar was het voor de eerste keer in samenwerking met Febelgra. "Het is onze intentie om in de toekomst meer samen te werken. Innovatie staat in grote letters in ons strategisch plan en het VIGC is dan ook een belangrijke, vanzelfsprekende partner daarvoor.", met deze woorden opende Geert Heylen, directeur-generaal van Febelgra het evenement.

In het eerste deel ging Eddy Hagen, directeur van het VIGC, in op de meer technische onderwerpen, waaronder e-publishing, QR-codes, ISO 12647 en een hele reeks tijdbesparende tools en tips. "De technologie op zich is niet het probleem, wel hoe het geïmplementeerd wordt." concludeerde Hagen over QR-codes, al kon dit evenzeer van toepassing zijn op de andere thema's. Een sprekend voorbeeld was de recentste folder van PizzaHut Delivery: met een QR-code met informatie over en de link naar een iPhone app om pizza's te bestellen. Op zich zeer interessant, maar ze werkt niet. Op het meer druktechnisch gebied wees Hagen op de wijziging op het vlak van kleurmetingen: de ISO-norm waarop de nieuwste spectrofotometers gebaseerd zijn, definieert een ander type lichtbron als de standaard meetmethode, wat betekent dat meetresultaten anders zijn. De nieuwe meetmethode geniet de voorkeur, maar het mixen van oude en nieuwe apparatuur valt absoluut af te raden. De verschillen in de kleuren waren ook heel duidelijk zichtbaar in de tablet-testen die het door het VIGC werden uitgevoerd.

De economische en sociale situatie werd tijdens het tweede gedeelte van het evenement door verschillende Febelgra-medewerkers toegelicht. Op economisch vlak is er - eindelijk - wat hoopgevend nieuws, alhoewel het nog pril is. Naast cijfers kregen de deelnemers een heldere kijk op de nieuwe wetgeving rond bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, met nieuwe maatregelen om de liquiditeit van ondernemingen beter te beschermen. Op sociaal vlak heerst er onduidelijkheid: een nieuw sociaal akkoord is nog volop in de maak en de gevolgen van het eenheidsstatuut - of beter: de eerste stappen naar een eenheidsstatuut - zorgen voor verwarring bij verschillende ondernemers. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werd de nieuwe regeling voor opzegtermijnen toegelicht. Vooral de overgangsmaatregelen voor 'oude', reeds lopende contracten maken het complex. Verder werd de ingewikkelde materie van risicoanalyse toegelicht. Vooraf de juiste informatie krijgen, is essentieel. En dat is meteen de meerwaarde van Febelgra, die alles op de voet opvolgt.

Het evenement werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drink en bood de gelegenheid om te netwerken. Deelnemers wisselden over de thema's van gedachten met de adviseurs van het VIGC en van Febelgra of zochten het gezelschap op van collega's.

Het VIGC hanteert deze formule al vele jaren, dit jaar was het voor de eerste keer in samenwerking met Febelgra. "Het is onze intentie om in de toekomst meer samen te werken. Innovatie staat in grote letters in ons strategisch plan en het VIGC is dan ook een belangrijke, vanzelfsprekende partner daarvoor.", met deze woorden opende Geert Heylen, directeur-generaal van Febelgra het evenement.In het eerste deel ging Eddy Hagen, directeur van het VIGC, in op de meer technische onderwerpen, waaronder e-publishing, QR-codes, ISO 12647 en een hele reeks tijdbesparende tools en tips. "De technologie op zich is niet het probleem, wel hoe het geïmplementeerd wordt." concludeerde Hagen over QR-codes, al kon dit evenzeer van toepassing zijn op de andere thema's. Een sprekend voorbeeld was de recentste folder van PizzaHut Delivery: met een QR-code met informatie over en de link naar een iPhone app om pizza's te bestellen. Op zich zeer interessant, maar ze werkt niet. Op het meer druktechnisch gebied wees Hagen op de wijziging op het vlak van kleurmetingen: de ISO-norm waarop de nieuwste spectrofotometers gebaseerd zijn, definieert een ander type lichtbron als de standaard meetmethode, wat betekent dat meetresultaten anders zijn. De nieuwe meetmethode geniet de voorkeur, maar het mixen van oude en nieuwe apparatuur valt absoluut af te raden. De verschillen in de kleuren waren ook heel duidelijk zichtbaar in de tablet-testen die het door het VIGC werden uitgevoerd. De economische en sociale situatie werd tijdens het tweede gedeelte van het evenement door verschillende Febelgra-medewerkers toegelicht. Op economisch vlak is er - eindelijk - wat hoopgevend nieuws, alhoewel het nog pril is. Naast cijfers kregen de deelnemers een heldere kijk op de nieuwe wetgeving rond bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, met nieuwe maatregelen om de liquiditeit van ondernemingen beter te beschermen. Op sociaal vlak heerst er onduidelijkheid: een nieuw sociaal akkoord is nog volop in de maak en de gevolgen van het eenheidsstatuut - of beter: de eerste stappen naar een eenheidsstatuut - zorgen voor verwarring bij verschillende ondernemers. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werd de nieuwe regeling voor opzegtermijnen toegelicht. Vooral de overgangsmaatregelen voor 'oude', reeds lopende contracten maken het complex. Verder werd de ingewikkelde materie van risicoanalyse toegelicht. Vooraf de juiste informatie krijgen, is essentieel. En dat is meteen de meerwaarde van Febelgra, die alles op de voet opvolgt.Het evenement werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drink en bood de gelegenheid om te netwerken. Deelnemers wisselden over de thema's van gedachten met de adviseurs van het VIGC en van Febelgra of zochten het gezelschap op van collega's.