Het jaar 2023 was opnieuw een krimpjaar voor de tewerkstelling in de grafische industrie. Het aantal werknemers (exclusief dagbladdrukkerijen) daalde met bijna 5 procent naar 7691. Daarmee zakt de tewerkstelling van arbeiders en bedienden in de grafische sector voor het eerst onder de 8000.

Ook het aantal werkgevers (exclusief dagbladdrukkerijen) zit nog steeds in dalende lijn. In 2023 telde de grafische sector nog 614 werkgevers, waarvan 445 drukkerijen, 142 prepress-bedrijven en 27 afwerkingsbedrijven. In 2013 telde de sector nog meer dan duizend werkgevers. Febelgra wijst als verklaring naar de stopzettingen van (kleinere) bedrijven, enkele faillissementen, maar vooral de verdere consolidatie binnen de sector.

Tewerkstelling in Brussel stijgt

De drukkerijen stellen 6283 mensen tewerk (-3,84%), prepress-bedrijven zijn goed voor 1188 arbeidsplaatsen (-7,69%) en bij afwerkingsbedrijven zijn 220 mensen tewerkgesteld (-13,38%). "De sector verloor hiermee 384 arbeidsplaatsen, wat toch beduidend meer is dan in 2022 waarin maar 89 arbeidsplaatsen sneuvelden", duidt Febelgra. "In 2021 was het verlies aan arbeidsplaatsen echter groter, er verdwenen er toen 433."

Als we de tewerkstellingscijfers per gewest analyseren dan valt op dat Vlaanderen de grootste klappen incasseert, er sneuvelen 305 banen (nog 6097 werknemers). In Wallonië daalt de tewerkstelling met 85 eenheden naar 1268 werknemers en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er voor het eerst sinds 2018 weer een kleine stijging van de tewerkstelling met 6 eenheden naar 326 werknemers.

Aantal zelfstandigen in de lift

Het aantal zelfstandigen in de Belgische grafische sector neemt wel toe. Tussen 2021 en 2023 stijgen de zelfstandigen in hoofdberoep met 6,8 procent naar 3868. Bij de zelfstandigen in bijberoep is er sprake van een stijging van 9,13 procent naar 2425. Ook het aantal zelfstandigen met een activiteit na het pensioen stijgt met 5 procent naar 883. Samen goed voor 7176 zelfstandigen die in de sector actief zijn. Febelgra vermoedt dat het vooral om grafisch ontwerpers, webdesigners en beletteraars gaat.

In de juni-editie van Grafisch Nieuws (verschijnt op 25/06) publiceren we alle beschikbare jaarcijfers van de sector over 2023. Met onder meer de evolutie van de omzet, de investeringen, de handelsbalans, enzovoort. En met duiding van Marc Vandenbroucke, de general manager van Febelgra.

Het jaar 2023 was opnieuw een krimpjaar voor de tewerkstelling in de grafische industrie. Het aantal werknemers (exclusief dagbladdrukkerijen) daalde met bijna 5 procent naar 7691. Daarmee zakt de tewerkstelling van arbeiders en bedienden in de grafische sector voor het eerst onder de 8000.Ook het aantal werkgevers (exclusief dagbladdrukkerijen) zit nog steeds in dalende lijn. In 2023 telde de grafische sector nog 614 werkgevers, waarvan 445 drukkerijen, 142 prepress-bedrijven en 27 afwerkingsbedrijven. In 2013 telde de sector nog meer dan duizend werkgevers. Febelgra wijst als verklaring naar de stopzettingen van (kleinere) bedrijven, enkele faillissementen, maar vooral de verdere consolidatie binnen de sector.De drukkerijen stellen 6283 mensen tewerk (-3,84%), prepress-bedrijven zijn goed voor 1188 arbeidsplaatsen (-7,69%) en bij afwerkingsbedrijven zijn 220 mensen tewerkgesteld (-13,38%). "De sector verloor hiermee 384 arbeidsplaatsen, wat toch beduidend meer is dan in 2022 waarin maar 89 arbeidsplaatsen sneuvelden", duidt Febelgra. "In 2021 was het verlies aan arbeidsplaatsen echter groter, er verdwenen er toen 433."Als we de tewerkstellingscijfers per gewest analyseren dan valt op dat Vlaanderen de grootste klappen incasseert, er sneuvelen 305 banen (nog 6097 werknemers). In Wallonië daalt de tewerkstelling met 85 eenheden naar 1268 werknemers en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er voor het eerst sinds 2018 weer een kleine stijging van de tewerkstelling met 6 eenheden naar 326 werknemers.Het aantal zelfstandigen in de Belgische grafische sector neemt wel toe. Tussen 2021 en 2023 stijgen de zelfstandigen in hoofdberoep met 6,8 procent naar 3868. Bij de zelfstandigen in bijberoep is er sprake van een stijging van 9,13 procent naar 2425. Ook het aantal zelfstandigen met een activiteit na het pensioen stijgt met 5 procent naar 883. Samen goed voor 7176 zelfstandigen die in de sector actief zijn. Febelgra vermoedt dat het vooral om grafisch ontwerpers, webdesigners en beletteraars gaat.