Het grafisch opleidingscentrum in Brugge is voor de opleiding van werkzoekenden een samenwerking tussen Syntra West, VDAB (die de lonen van de instructeurs en de stagebegeleiding financiert en zorgt voor de instroom en begeleiding van de werkzoekenden) en GRAFOC (het printmedia sectorfonds dat de machines financiert). In tegenstelling tot het opleidingscentrum in Turnhout, is Brugge dus geen eigen VDAB-vestiging. In Brugge (en Turnhout) worden drukkers, afwerkers en digitale printoperators opgeleid. Via de bijhorende doorgedreven stagebegeleiding worden o.a. grafische vacatures proactief onder de aandacht van mogelijke cursisten gebracht.

Alle betrokken partijen bekijken welke alternatieve opleidingsvormen mogelijk zijn, zeker gezien de economie stilaan terug aantrekt en er vacatures zijn. Tevens willen de opleidingspartners een vraaggedreven flexibel opleidingsaanbod opzetten in plaats van een aanbodgedreven. Het opleidingscentrum in Brugge zou te lijden hebben onder geringere instroom van werkzoekende cursisten en de ermee gepaarde gaande hoge kostprijs voor dit soort van grafische opleidingen. Een dergelijk georganiseerde vorm van verregaande samenwerking zal in de toekomst wellicht ook het resultaat moeten zijn van een voorafgaand marktonderzoek en een openbare aanbesteding vanuit VDAB i.s.m. GRAFOC.

Het grafisch opleidingscentrum in Brugge is voor de opleiding van werkzoekenden een samenwerking tussen Syntra West, VDAB (die de lonen van de instructeurs en de stagebegeleiding financiert en zorgt voor de instroom en begeleiding van de werkzoekenden) en GRAFOC (het printmedia sectorfonds dat de machines financiert). In tegenstelling tot het opleidingscentrum in Turnhout, is Brugge dus geen eigen VDAB-vestiging. In Brugge (en Turnhout) worden drukkers, afwerkers en digitale printoperators opgeleid. Via de bijhorende doorgedreven stagebegeleiding worden o.a. grafische vacatures proactief onder de aandacht van mogelijke cursisten gebracht. Alle betrokken partijen bekijken welke alternatieve opleidingsvormen mogelijk zijn, zeker gezien de economie stilaan terug aantrekt en er vacatures zijn. Tevens willen de opleidingspartners een vraaggedreven flexibel opleidingsaanbod opzetten in plaats van een aanbodgedreven. Het opleidingscentrum in Brugge zou te lijden hebben onder geringere instroom van werkzoekende cursisten en de ermee gepaarde gaande hoge kostprijs voor dit soort van grafische opleidingen. Een dergelijk georganiseerde vorm van verregaande samenwerking zal in de toekomst wellicht ook het resultaat moeten zijn van een voorafgaand marktonderzoek en een openbare aanbesteding vanuit VDAB i.s.m. GRAFOC.