Begin 2012 lijken werkgevers en werknemers het nog roerend eens over de noodzakelijke modernisering van de cao. Gezamenlijk nemen ze het initiatief om te komen tot de zogenaamde 'Comfortabele Arbeidsovereenkomst', met daarin ruimte voor meer decentrale afspraken op bedrijfsniveau en individueel maatwerk voor werknemers. Even ziet het er eind 2013 naar uit dat het inderdaad gaat lukken om tot overeenstemming te komen in 2014, het jaar waarin de landelijke grafische cao haar 100-jarig bestaan viert. Maar de stemming slaat om als de voorstellen op tafel komen: "Het te overbruggen gat is levensgroot", concluderen beide partijen in juli 2014.

Pas in februari 2015 vinden dan weer 'constructieve gesprekken' plaats, die echter nog altijd niet tot overeenstemming hebben geleid. In haar eindbod van september biedt het KVGO onder andere per 1 januari 2016 een salarisverhoging met 1,5 procent en op 1 januari 2017 met 1 procent. Het eindbod van de vakbonden vroeg in juli echter om 1 procent verhoging per 1 januari 2014 en 1,5 procent verhoging per 1 januari 2015.

Onderwerpen als toeslagen en pensioenen zijn volgens KVGO-onderhandelaar Richard van den Berg"nog helemaal niet aan de orde geweest tijdens de onderhandelingen, net zomin als vele andere onderwerpen". Tot formele ontmoetingen is het de laatste maanden niet meer gekomen, maar hij vertelde vorige week dat hij er ondanks alles op rekent wel "een 'kopje koffie' met de onderhandelaars te kunnen drinken".

Begin 2012 lijken werkgevers en werknemers het nog roerend eens over de noodzakelijke modernisering van de cao. Gezamenlijk nemen ze het initiatief om te komen tot de zogenaamde 'Comfortabele Arbeidsovereenkomst', met daarin ruimte voor meer decentrale afspraken op bedrijfsniveau en individueel maatwerk voor werknemers. Even ziet het er eind 2013 naar uit dat het inderdaad gaat lukken om tot overeenstemming te komen in 2014, het jaar waarin de landelijke grafische cao haar 100-jarig bestaan viert. Maar de stemming slaat om als de voorstellen op tafel komen: "Het te overbruggen gat is levensgroot", concluderen beide partijen in juli 2014. Pas in februari 2015 vinden dan weer 'constructieve gesprekken' plaats, die echter nog altijd niet tot overeenstemming hebben geleid. In haar eindbod van september biedt het KVGO onder andere per 1 januari 2016 een salarisverhoging met 1,5 procent en op 1 januari 2017 met 1 procent. Het eindbod van de vakbonden vroeg in juli echter om 1 procent verhoging per 1 januari 2014 en 1,5 procent verhoging per 1 januari 2015. Onderwerpen als toeslagen en pensioenen zijn volgens KVGO-onderhandelaar Richard van den Berg"nog helemaal niet aan de orde geweest tijdens de onderhandelingen, net zomin als vele andere onderwerpen". Tot formele ontmoetingen is het de laatste maanden niet meer gekomen, maar hij vertelde vorige week dat hij er ondanks alles op rekent wel "een 'kopje koffie' met de onderhandelaars te kunnen drinken".