De EU werkt aan een 'digitaal productpaspoort' dat aan alle producten op de markt toegekend zal worden. Tegen die achtergrond heeft de afdeling Label Life van UPM Raflatac een prototype voor een productpaspoort ontwikkeld. Het gaat om een milieuverklaring die gebaseerd is op de bestaande normen.

Het productpaspoort geeft de klanten en de merken van UPM Raflatac de mogelijkheid om over het potentiële milieueffect van hun etikettering te communiceren. Het omvat een ruime waaier metingen die over de stappen in de levenscyclus gespreid worden: de productie (van de wieg tot aan de fabriekspoort); het transport naar de klant; de druk; en het levenseinde.

Nieuw validiteitscertificaat

Het ALC-systeem (ALC = analyse van de levenscyclus) van de afdeling Label Life werd onlangs door de Duitse certificatieorganisatie DEKRA gevalideerd. Volgens UPM kunnen de klanten die hun mogelijke impact op de waardeketen van het etiket willen meedelen, dat nu met een grotere nauwkeurigheid doen.

"Op een moment waarop de internationale voorschriften hoe langer hoe meer het belang van milieurapporten naar voren schuiven, zijn de geloofwaardigheid en de transparantie essentieel voor elk bedrijf dat zich achter de duurzame ontwikkeling schaart. Met ons nieuw prototype voor een productpaspoort willen we een leiderspositie in de sector innemen en vooruitlopen op de reglementen", legt Flora D'Souza uit, hoofd duurzame ontwikkeling voor Label Life bij UPM Raflatac. "We wilden er ons van vergewissen dat de prototypes van het productpaspoort alle pertinente milieu-informatie bevatten en dat de verklaring een grondig onderzoek doorstaat. Daarom hebben we een beroep op DEKRA gedaan om te garanderen dat we de allerhoogste kwaliteit leveren."

Impact op de levenscyclus

"De validering bracht aan het licht dat de procedure om de impact op de levenscyclus te onderzoeken, resultaten opleverde in overeenstemming met de gewenste doelstellingen. Daarnaast keurde de validering ook de kwaliteitscontroles goed die ingevoerd werden om binnen de internationale normen ISO 11040 en ISO 14044 coherente en betrouwbare resultaten te garanderen", stelt Peter Paul Ruschin, hoofd van de afdeling duurzame ontwikkeling bij DEKRA Assurance Services GmbH. Het valideringsrapport besluit dat de methodes en voorraadmodellen die in de tool toegepast worden, wetenschappelijk en technisch geldig zijn volgens de methodologische aanpak van de industriële normen en standaarden PEF/EN 15804 en ISO 14067.

Volgens UPM geeft de nieuwe validering door DEKRA de berekeningen van de levenscyclus door UPM Raflatac een grotere geloofwaardigheid en helpt ze de klanten om keuzes te maken die overeenstemmen met hun doelstellingen op het vlak van de duurzame ontwikkeling.

De EU werkt aan een 'digitaal productpaspoort' dat aan alle producten op de markt toegekend zal worden. Tegen die achtergrond heeft de afdeling Label Life van UPM Raflatac een prototype voor een productpaspoort ontwikkeld. Het gaat om een milieuverklaring die gebaseerd is op de bestaande normen.Het productpaspoort geeft de klanten en de merken van UPM Raflatac de mogelijkheid om over het potentiële milieueffect van hun etikettering te communiceren. Het omvat een ruime waaier metingen die over de stappen in de levenscyclus gespreid worden: de productie (van de wieg tot aan de fabriekspoort); het transport naar de klant; de druk; en het levenseinde.Het ALC-systeem (ALC = analyse van de levenscyclus) van de afdeling Label Life werd onlangs door de Duitse certificatieorganisatie DEKRA gevalideerd. Volgens UPM kunnen de klanten die hun mogelijke impact op de waardeketen van het etiket willen meedelen, dat nu met een grotere nauwkeurigheid doen."Op een moment waarop de internationale voorschriften hoe langer hoe meer het belang van milieurapporten naar voren schuiven, zijn de geloofwaardigheid en de transparantie essentieel voor elk bedrijf dat zich achter de duurzame ontwikkeling schaart. Met ons nieuw prototype voor een productpaspoort willen we een leiderspositie in de sector innemen en vooruitlopen op de reglementen", legt Flora D'Souza uit, hoofd duurzame ontwikkeling voor Label Life bij UPM Raflatac. "We wilden er ons van vergewissen dat de prototypes van het productpaspoort alle pertinente milieu-informatie bevatten en dat de verklaring een grondig onderzoek doorstaat. Daarom hebben we een beroep op DEKRA gedaan om te garanderen dat we de allerhoogste kwaliteit leveren.""De validering bracht aan het licht dat de procedure om de impact op de levenscyclus te onderzoeken, resultaten opleverde in overeenstemming met de gewenste doelstellingen. Daarnaast keurde de validering ook de kwaliteitscontroles goed die ingevoerd werden om binnen de internationale normen ISO 11040 en ISO 14044 coherente en betrouwbare resultaten te garanderen", stelt Peter Paul Ruschin, hoofd van de afdeling duurzame ontwikkeling bij DEKRA Assurance Services GmbH. Het valideringsrapport besluit dat de methodes en voorraadmodellen die in de tool toegepast worden, wetenschappelijk en technisch geldig zijn volgens de methodologische aanpak van de industriële normen en standaarden PEF/EN 15804 en ISO 14067.Volgens UPM geeft de nieuwe validering door DEKRA de berekeningen van de levenscyclus door UPM Raflatac een grotere geloofwaardigheid en helpt ze de klanten om keuzes te maken die overeenstemmen met hun doelstellingen op het vlak van de duurzame ontwikkeling.