De vakbonden kwamen op 25 februari in Brussel bijeen voor spoedoverleg over de situatie bij de grafische groep die ruim 5.000 medewerkers telt in 10 Europese landen.Ze stellen dat de lijst van klachten over CMG lang is: late uitbetalingen van loon, banenverlies, onbetaalde leveranciers van papier en inkt, en stopgezette bankrekeningen. De schuldenlast van het bedrijf zou bovendien kunnen leiden tot nog meer faillissement dan alleen Helio Charleroi, menen de bonden.

Vanwege de 'totale ondoorzichtigheid van de geldstromen en de financiële situatie bij CMG bedrijven en CMG zelf' hebben de werknemersorganisaties nu besloten officieel hun beklag te doen bij de Europese en nationale autoriteiten. Ze hopen alle betrokken partijen te mobiliseren om 'een ramp zoals die de medewerkers in Charleroi trof' te voorkomen.

Afgelopen dinsdag 26 februari voerden de vakbonden actie aan de poort bij Corelio om de werknemers daar in te lichten over de situatie. Leen Van Lierde, van de liberale vakbond, vertelde op TV Oost te vrezen dat er in Erpe-Mere een faillissement wordt uitgelokt door CMG: "Grote zorg zit erin dat ze het systeem gaan toepassen dat ze onlangs ook in Helio Charleroi hebben toegepast." TV Oost meldde later die dag dat de ondernemingsraad bij Corelio volgens de bonden 'bitter weinig' had opgeleverd:. "Wel werd beloofd dat de lonen van maart en april tijdig zullen uitbetaald worden. Maar over de toekomst van het bedrijf kregen de vakbonden geen garanties. Mogelijk zal het bedrijf de weekendploegen schrappen om zo kosten te besparen."

De Spaanse vakbond CCOO stapt volgens berichten in de lokale pers, waaronder La Cerca, deze week naar de rechter om achterstallige loonbetalingen aanhangig te maken. Een vakbondsvertegenwoordiger stelt dat inkt- en papierleveranciers zijn gestopt de CMG-bedrijven in Seseña te bevoorraden vanwege openstaande rekeningen. Tot nu toe zijn er slechts 'symbolische werkonderbrekingen' geweest om te protesteren, omdat ze de situatie niet willen verergeren: "Maar we maken ons vooral zorgen omdat de bedrijven misschien, net als in Charleroi, van de ene op de andere dag de deuren sluiten." CMG telt ook nog drie productiebedrijven in Barcelona.

In een toelichting aan Grafisch Nieuws schrijft Nicola Konstantinou, voorzitter van de Europese koepelorganisatie UNI Graphical & Packaging, dat hij al op 17 januari per brief bij de directie van CMG heeft aangedrongen op het in ere herstellen van de Europese medezeggenschapsraad, zoals die bij het vroegere Circle Printers wel bestond maar werd beëindigd toen de Franse activiteiten werden verkocht. "Tot op heden heb ik daar geen antwoord op ontvangen."

Gevraagd om een reactie op het beklag van de vakbonden, erkent CMG dat sommige genomen maatregelen pijnlijk maar toch noodzakelijk zijn: "Zoals bij de vakbonden bekend maakt de gehele Europese grafische industrie al lange tijd moeilijke marktomstandigheden door." Het bedrijf stelt dat het als onderneming "altijd de wet heeft nageleefd, voldaan aan onze meldings- en rapportageverplichtingen, hebben onze activiteiten waar mogelijk gefinancierd en zijn de verplichtingen naar onze medewerkers nagekomen. Daar waar capaciteitsvermindering en ontslagen onvermijdelijk waren, hebben we altijd op een verantwoorde manier gehandeld volgens lokale wetten en regels. De ongegronde beschuldigingen van deze vakbonden kunnen echter onze bedrijfsvoering, de relaties met onze stakeholders en de banen van onze werknemers onder de huidige moeilijke marktomstandigheden in de grafische industrie verder in gevaar brengen."

Ondertussen is er langer onrust bij CPI Williams Clowes in Suffolk (VK), onderdeel van CPI dat in juli 2018 door CMG werd overgenomen. De werknemers legden er al driemaal - in november, december en januari - voor 24 uur het werk neer om te protesteren tegen de daar door het bedrijf voorgenomen loonbevriezing voor twee jaar. Volgens vakbond Unite hebben de medewerkers de afgelopen 14 jaar slechts tweemaal een loonsverhoging gekregen. Nieuwe stakingen dreigen als er geen beter voorstel komt.

De vakbonden kwamen op 25 februari in Brussel bijeen voor spoedoverleg over de situatie bij de grafische groep die ruim 5.000 medewerkers telt in 10 Europese landen.Ze stellen dat de lijst van klachten over CMG lang is: late uitbetalingen van loon, banenverlies, onbetaalde leveranciers van papier en inkt, en stopgezette bankrekeningen. De schuldenlast van het bedrijf zou bovendien kunnen leiden tot nog meer faillissement dan alleen Helio Charleroi, menen de bonden.Vanwege de 'totale ondoorzichtigheid van de geldstromen en de financiële situatie bij CMG bedrijven en CMG zelf' hebben de werknemersorganisaties nu besloten officieel hun beklag te doen bij de Europese en nationale autoriteiten. Ze hopen alle betrokken partijen te mobiliseren om 'een ramp zoals die de medewerkers in Charleroi trof' te voorkomen.Afgelopen dinsdag 26 februari voerden de vakbonden actie aan de poort bij Corelio om de werknemers daar in te lichten over de situatie. Leen Van Lierde, van de liberale vakbond, vertelde op TV Oost te vrezen dat er in Erpe-Mere een faillissement wordt uitgelokt door CMG: "Grote zorg zit erin dat ze het systeem gaan toepassen dat ze onlangs ook in Helio Charleroi hebben toegepast." TV Oost meldde later die dag dat de ondernemingsraad bij Corelio volgens de bonden 'bitter weinig' had opgeleverd:. "Wel werd beloofd dat de lonen van maart en april tijdig zullen uitbetaald worden. Maar over de toekomst van het bedrijf kregen de vakbonden geen garanties. Mogelijk zal het bedrijf de weekendploegen schrappen om zo kosten te besparen."De Spaanse vakbond CCOO stapt volgens berichten in de lokale pers, waaronder La Cerca, deze week naar de rechter om achterstallige loonbetalingen aanhangig te maken. Een vakbondsvertegenwoordiger stelt dat inkt- en papierleveranciers zijn gestopt de CMG-bedrijven in Seseña te bevoorraden vanwege openstaande rekeningen. Tot nu toe zijn er slechts 'symbolische werkonderbrekingen' geweest om te protesteren, omdat ze de situatie niet willen verergeren: "Maar we maken ons vooral zorgen omdat de bedrijven misschien, net als in Charleroi, van de ene op de andere dag de deuren sluiten." CMG telt ook nog drie productiebedrijven in Barcelona.In een toelichting aan Grafisch Nieuws schrijft Nicola Konstantinou, voorzitter van de Europese koepelorganisatie UNI Graphical & Packaging, dat hij al op 17 januari per brief bij de directie van CMG heeft aangedrongen op het in ere herstellen van de Europese medezeggenschapsraad, zoals die bij het vroegere Circle Printers wel bestond maar werd beëindigd toen de Franse activiteiten werden verkocht. "Tot op heden heb ik daar geen antwoord op ontvangen."Gevraagd om een reactie op het beklag van de vakbonden, erkent CMG dat sommige genomen maatregelen pijnlijk maar toch noodzakelijk zijn: "Zoals bij de vakbonden bekend maakt de gehele Europese grafische industrie al lange tijd moeilijke marktomstandigheden door." Het bedrijf stelt dat het als onderneming "altijd de wet heeft nageleefd, voldaan aan onze meldings- en rapportageverplichtingen, hebben onze activiteiten waar mogelijk gefinancierd en zijn de verplichtingen naar onze medewerkers nagekomen. Daar waar capaciteitsvermindering en ontslagen onvermijdelijk waren, hebben we altijd op een verantwoorde manier gehandeld volgens lokale wetten en regels. De ongegronde beschuldigingen van deze vakbonden kunnen echter onze bedrijfsvoering, de relaties met onze stakeholders en de banen van onze werknemers onder de huidige moeilijke marktomstandigheden in de grafische industrie verder in gevaar brengen."Ondertussen is er langer onrust bij CPI Williams Clowes in Suffolk (VK), onderdeel van CPI dat in juli 2018 door CMG werd overgenomen. De werknemers legden er al driemaal - in november, december en januari - voor 24 uur het werk neer om te protesteren tegen de daar door het bedrijf voorgenomen loonbevriezing voor twee jaar. Volgens vakbond Unite hebben de medewerkers de afgelopen 14 jaar slechts tweemaal een loonsverhoging gekregen. Nieuwe stakingen dreigen als er geen beter voorstel komt.