De oorspronkelijk voorzichtig positieve verwachtingen voor 2013 werden niet bewaarheid. De verschillende deelsectoren (papiertechniek, machines voor papierverwerking en drukpersen) vertonen echter uiteenlopende evoluties. Bij de productie van machines, installaties en onderdelen voor de papierproductie steeg de omzet met 14% - volgens Dr. Heering, voorzitter van de Fachverband, een reactie op grote omzetdaling in 2012. Het aantal orders in deze sector ging er 21% op achteruit.

De omzet bij de persenbouwers lag in 2013 echter 10% onder die van 2012. Ook het orderboekje was voor 9% minder gevuld. Vooral bij rotatieoffsetpersen daalde de vraag sterk, de situatie voor vellenoffsetpersen bleef stabiel, terwijl er zelfs meer vraag was naar flexo- en diepdrukpersen.

De omzet bij de machines voor papierverwerking kende in 2013 op zijn beurt een daling van 14%. Het aantal orders daalde ook, maar niet zo sterk (- 4%). De globalisering hield aan: tegenover de dalende uitvoer naar EU-landen stond de groeiende uitvoer naar Noord- en Zuid-Amerika, Noord-Afrika en het Nabije Oosten.

Een reden voor de zwakke ontwikkeling is de dalende vraag uit de BRIC-staten. De uitvoer naar China daalde met 12,5%, terwijl ook de uitvoer naar India onverwachts sterk daalde. Brazilië en Rusland bleven eveneens op de verwachtingen achter.

Wegens de zwakke vraag bedroeg de capaciteitsbezetting in 2013 gemiddeld maar 75%. De consolidering van de markt gaat voort en de capaciteit en de werkgelegenheid worden aan de marktsituatie aangepast. Veel kleine, niet-gespecialiseerde drukkerijen sluiten de deuren. Dat heeft gevolgen voor de machinebouwers: potentiële kopers van nieuwe installaties vallen weg, terwijl er tweedehands machines op de markt komen. Tegelijk vergen nieuwe trends (individualisering en veredeling van drukwerk) een technische omschakeling. Dat geldt ook voor de verpakkingsmarkt waar de producten en processen eveneens sterk veranderen.

De VDMA Fachverband Druck- und Papiertechnik heeft onder het motto "Print 2030" een reeks van strategieworkshops georganiseerd en daarbij een 'sectorbeeld voor de toekomst' uitgewerkt. Die workshops wezen de deelnemers op de noodzaak om op technologisch en organisatorisch vlak actie te ondernemen. Zo heeft men strategische domeinen afgebakend en een roadmap naar 2030 opgesteld. Een centraal element dat uit de workshops naar voren kwam, is de 'convergentie': de analoge en digitale wereld groeien naar elkaar toe. Dat veronderstelt geharmoniseerde, sterk geautomatiseerde processen met duidelijke omschreven interfaces. De werkgroep 'Procesketen' zou eventueel al tegen de volgende drupa (2016) een realistisch systeem voor procesketens - over de constructeurs heen - op poten zetten. Doel daarbij is de fusie van digitale en analoge drukprocedés. Dat moet het mogelijk maken om ook drukwerk op grote oplagen te individualiseren.

Het initiatief "Print 2030" maakte daarnaast ook duidelijk dat de bedrijven zich nog meer dan voorheen op toekomstgerichte domeinen - on-demand drukken van geïndividualiseerde boeken of catalogi, 'Printed Electronics' - moeten toeleggen. Ook de ontwikkelingen in de 3D-druk kwamen aanbod. Met het oog daarop heeft de VDMA overigens een werkgroep 'Additive Manufacturing' opgericht waarin deelnemers uit alle onderdelen van de waardeketen opgenomen worden.

De oorspronkelijk voorzichtig positieve verwachtingen voor 2013 werden niet bewaarheid. De verschillende deelsectoren (papiertechniek, machines voor papierverwerking en drukpersen) vertonen echter uiteenlopende evoluties. Bij de productie van machines, installaties en onderdelen voor de papierproductie steeg de omzet met 14% - volgens Dr. Heering, voorzitter van de Fachverband, een reactie op grote omzetdaling in 2012. Het aantal orders in deze sector ging er 21% op achteruit.De omzet bij de persenbouwers lag in 2013 echter 10% onder die van 2012. Ook het orderboekje was voor 9% minder gevuld. Vooral bij rotatieoffsetpersen daalde de vraag sterk, de situatie voor vellenoffsetpersen bleef stabiel, terwijl er zelfs meer vraag was naar flexo- en diepdrukpersen. De omzet bij de machines voor papierverwerking kende in 2013 op zijn beurt een daling van 14%. Het aantal orders daalde ook, maar niet zo sterk (- 4%). De globalisering hield aan: tegenover de dalende uitvoer naar EU-landen stond de groeiende uitvoer naar Noord- en Zuid-Amerika, Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Een reden voor de zwakke ontwikkeling is de dalende vraag uit de BRIC-staten. De uitvoer naar China daalde met 12,5%, terwijl ook de uitvoer naar India onverwachts sterk daalde. Brazilië en Rusland bleven eveneens op de verwachtingen achter.Wegens de zwakke vraag bedroeg de capaciteitsbezetting in 2013 gemiddeld maar 75%. De consolidering van de markt gaat voort en de capaciteit en de werkgelegenheid worden aan de marktsituatie aangepast. Veel kleine, niet-gespecialiseerde drukkerijen sluiten de deuren. Dat heeft gevolgen voor de machinebouwers: potentiële kopers van nieuwe installaties vallen weg, terwijl er tweedehands machines op de markt komen. Tegelijk vergen nieuwe trends (individualisering en veredeling van drukwerk) een technische omschakeling. Dat geldt ook voor de verpakkingsmarkt waar de producten en processen eveneens sterk veranderen. De VDMA Fachverband Druck- und Papiertechnik heeft onder het motto "Print 2030" een reeks van strategieworkshops georganiseerd en daarbij een 'sectorbeeld voor de toekomst' uitgewerkt. Die workshops wezen de deelnemers op de noodzaak om op technologisch en organisatorisch vlak actie te ondernemen. Zo heeft men strategische domeinen afgebakend en een roadmap naar 2030 opgesteld. Een centraal element dat uit de workshops naar voren kwam, is de 'convergentie': de analoge en digitale wereld groeien naar elkaar toe. Dat veronderstelt geharmoniseerde, sterk geautomatiseerde processen met duidelijke omschreven interfaces. De werkgroep 'Procesketen' zou eventueel al tegen de volgende drupa (2016) een realistisch systeem voor procesketens - over de constructeurs heen - op poten zetten. Doel daarbij is de fusie van digitale en analoge drukprocedés. Dat moet het mogelijk maken om ook drukwerk op grote oplagen te individualiseren. Het initiatief "Print 2030" maakte daarnaast ook duidelijk dat de bedrijven zich nog meer dan voorheen op toekomstgerichte domeinen - on-demand drukken van geïndividualiseerde boeken of catalogi, 'Printed Electronics' - moeten toeleggen. Ook de ontwikkelingen in de 3D-druk kwamen aanbod. Met het oog daarop heeft de VDMA overigens een werkgroep 'Additive Manufacturing' opgericht waarin deelnemers uit alle onderdelen van de waardeketen opgenomen worden.