Maar uit een recente studie van het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie blijkt dat minder dan een kwart van de QR-codes die het VIGC recent in advertenties, magazines, folders gezien heeft, leesbaar zijn met een gemiddelde smart phone. Dat kwam aan het licht bij een aantal tests met QR-codes tijdens de voorbereiding van het VIGC ExpertenNetwerk 'Paper-to-X' - een nieuw, door de Vlaamse overheid gesteund project. Om ontwerpers, reclamebureaus, marketeers, grafische bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van succesvolle QR-codes, lanceert het VIGC daarom een QR-code test service.

Klanten krijgen een rapport met de bevindingen van het VIGC over de leesbaarheidresultaten. Indien gewenst en van toepassing, formuleert het VIGC ook suggesties over hoe de QR-codes en de uiteindelijke resultaten kunnen worden verbeterd.

De doelstelling van het Paper-to-X project is de grafische industrie te ondersteunen bij twee belangrijke vernieuwingen in deze sector. Enerzijds bij de overgang van papieren uitgaven naar elektronische uitgaven zoals e-books en apps. Anderzijds bij de implementatie van tools die de papieren communicatie een meerwaarde kunnen geven door deze bv. te linken naar nieuwe media, zoals bv. QR-codes. De projectkosten worden voor 80% gesteund door de Vlaamse Overheid, de overige 20% van de financiering moet door de bedrijven zelf worden aangeleverd. Het VIGC-project was een van de elf goedgekeurde projecten uit meer dan veertig aanvragen uit verschillende industriesectoren."