Het VIGC heeft zijn eerste van vier expertennetwerken over web-to-print achter de rug. Met het initiatief wil het onderzoeksinstituut de achterstand van de Belgische grafische sector op het vlak van e-business helpen dichtrijden. Febelgra is projectpartner.

VIGC-projectverantwoordelijke Jos Steutelings stelde tijdens een kick-off evenement op 27 januari, het lastenboek en de check list web-to-print voor. Dat had plaats in het hoofkwartier van Agfa in Mortsel. Er waren 65 deelnemers. W2P.pro van het VIGC is het onderwerp van een IWT-onderzoeksproject.

De achtergrond is de vaststelling is dat e-business in alle sectoren aan een opmars bezig is en die evolutie niet terug te draaien valt. Het is meedoen of achteruitgaan. Dat geldt evenzeer voor de grafische industrie. In de grafische sector kan e-business worden vertaald als web-to-print.

In de vier expertennetwerken van het VIGC zullen de verschillende bouwstenen van de grafische e-business onder de loep genomen worden: de oriënterende fase, front end, orderverwerking, productie en distributie. In elke sessie worden voorbeelden (cases) getoond en zijn er gastsprekers met kennis over specifieke onderwerpen: de markt van de e-business in België, user experience, vormgeving website, het juridisch kader, enz. Jos Steutelings: "Bij Web2Print moet je vooral ook oog hebben voor de niet-productie gerelateerde onderwerpen. Je moet dus van vele markten thuis zijn. Er dient goed nagedacht te worden over de acties in het voortraject, natraject en het parallelle traject. Met het W2P.pro-project willen we de grafische bedrijven die de stap naar e-business zetten, op al deze domeinen helpen. Grafische bedrijven zullen e-business moeten omarmen. Er wordt nog te veel gedacht in termen van bedreigingen en niet geredeneerd in termen van opportuniteiten. Een inhaalbeweging dringt zich op om niet uit de markt geduwd te worden. E-business is overigens ruimer dan de open W2P-systemen van de reuzen van de internetdruk. Gebruiksvriendelijke en gesloten B2B-portaalsites met 24/7 mogelijkheid om te bestellen, zijn een manier om je klanten ervan te weerhouden elders te gaan 'shoppen' "

Steutelings pleit ervoor het internet vakkundig te gebruiken in functie van de eigen sterke punten. Hij verwijst naar de conclusie van een recent drupa-rapport: "Drukkers moeten de realiteit van een internet-gestuurde multi-channel digitale toekomst onder ogen zien en dienovereenkomstig investeren." Dat de groeimogelijkheden daarbij ten koste zullen gaan van de offline sales en web-to-print slechts zinvol is als het volledige productieproces geautomatiseerd is, zijn twee andere conclusies van het WP2.pro onderzoek.

U kunt het lastenboek en de presentaties van het eerste expertennetwerk rond web-to-print hier downloaden

De volgende sessies zijn gepland voor september 2015, januari 2016 en juni 2016.

Het VIGC heeft zijn eerste van vier expertennetwerken over web-to-print achter de rug. Met het initiatief wil het onderzoeksinstituut de achterstand van de Belgische grafische sector op het vlak van e-business helpen dichtrijden. Febelgra is projectpartner.VIGC-projectverantwoordelijke Jos Steutelings stelde tijdens een kick-off evenement op 27 januari, het lastenboek en de check list web-to-print voor. Dat had plaats in het hoofkwartier van Agfa in Mortsel. Er waren 65 deelnemers. W2P.pro van het VIGC is het onderwerp van een IWT-onderzoeksproject.De achtergrond is de vaststelling is dat e-business in alle sectoren aan een opmars bezig is en die evolutie niet terug te draaien valt. Het is meedoen of achteruitgaan. Dat geldt evenzeer voor de grafische industrie. In de grafische sector kan e-business worden vertaald als web-to-print. In de vier expertennetwerken van het VIGC zullen de verschillende bouwstenen van de grafische e-business onder de loep genomen worden: de oriënterende fase, front end, orderverwerking, productie en distributie. In elke sessie worden voorbeelden (cases) getoond en zijn er gastsprekers met kennis over specifieke onderwerpen: de markt van de e-business in België, user experience, vormgeving website, het juridisch kader, enz. Jos Steutelings: "Bij Web2Print moet je vooral ook oog hebben voor de niet-productie gerelateerde onderwerpen. Je moet dus van vele markten thuis zijn. Er dient goed nagedacht te worden over de acties in het voortraject, natraject en het parallelle traject. Met het W2P.pro-project willen we de grafische bedrijven die de stap naar e-business zetten, op al deze domeinen helpen. Grafische bedrijven zullen e-business moeten omarmen. Er wordt nog te veel gedacht in termen van bedreigingen en niet geredeneerd in termen van opportuniteiten. Een inhaalbeweging dringt zich op om niet uit de markt geduwd te worden. E-business is overigens ruimer dan de open W2P-systemen van de reuzen van de internetdruk. Gebruiksvriendelijke en gesloten B2B-portaalsites met 24/7 mogelijkheid om te bestellen, zijn een manier om je klanten ervan te weerhouden elders te gaan 'shoppen' "Steutelings pleit ervoor het internet vakkundig te gebruiken in functie van de eigen sterke punten. Hij verwijst naar de conclusie van een recent drupa-rapport: "Drukkers moeten de realiteit van een internet-gestuurde multi-channel digitale toekomst onder ogen zien en dienovereenkomstig investeren." Dat de groeimogelijkheden daarbij ten koste zullen gaan van de offline sales en web-to-print slechts zinvol is als het volledige productieproces geautomatiseerd is, zijn twee andere conclusies van het WP2.pro onderzoek.U kunt het lastenboek en de presentaties van het eerste expertennetwerk rond web-to-print hier downloadenDe volgende sessies zijn gepland voor september 2015, januari 2016 en juni 2016.