"Deze speciale lak vernietigt virussen en bacteriën op drukwerk zoals folders en flyers", beweerde Drukwerkdeal op haar website onder de noemer 'coronamaatregelen'. Het nieuws kreeg ook in de media veel aandacht. Drukwerkdeal-directeur Haico Meijerink vertelde in enkele Nederlandse kranten over de lak: "Onderzoek heeft uitgewezen dat het effectief was tegen normale griepvirussen en SARS, dus ik heb goede hoop dat het ook tegen COVID-19 werkt.''

Ook 'Innovations Origin', eenjournalistiek platform met focus op innovatie, schreef er over. Op verzoek van Varcotec besloot ze echter het verhaal van Drukwerkdeal gedeeltelijk terug te trekken vanwege onjuistheden: "Een van de fouten zou zijn dat de suggestie wordt gewekt dat er met zekerheid gezegd kan worden dat de lak álle virussen en bacteriën doodt. In werkelijkheid is de dispersielak getest op een aantal virussen en bacteriën. Uit die tests bleek dat de overlevingskans van die bacteriën en virussen vrijwel nihil was. De kans is daarmee groot dat dit voor meer virussen en bacteriën geldt."

Bij zowel WirMachenDruck als Drukwerkdeal verdween het 'virusvrije drukwerk' schielijk uit de webwinkels. Ook eerdere social media berichten erover werden verwijderd. In onder andere het Algemeen Dagblad (AD) legde Drukwerkdeal vorige week vrijdag uit: "Wij ontvingen uit Duitsland geluiden dat de grondstoffen voor de antivirale flyers en folders niet voldoen aan onze hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen. Daarom hebben we besloten deze producten met onmiddellijke ingang van de site te verwijderen." En: "Er is intensief contact geweest tussen de Duitse leverancier en onze Duitse zustermaatschappij. Daarvan maakten wij geen deel uit, maar uit voorzorg hebben wij alle anti-virale producten off-line gehaald.'' Het Innovations Origin-platform stelt echter: "Drukwerkdeal heeft ons laten weten dat het de producten met de dispersielak voorlopig niet meer aanbiedt op de site en biedt zijn excuses aan voor de foutief verstrekte informatie."

In de Benelux ging Atécé begin april van start met de distributie van de bewuste 'Galaxy Lock 3 dispersielak'. Het grafisch handelshuis is tevens chemie-producent en stelt dat het 'al jaren geleden samen met de fabrikant Varcotec met de ontwikkeling van een antimicrobiële dispersielak is gestart'. Marcel Bos wil namens Atécé slechts terughoudend reageren op onze navraag over de nu ontstane situatie - de berichtgeving in de kranten is wat hem betreft "te kort door de bocht". Hij stelt dat het besluit van Drukwerkdeal niets te maken heeft met 'kwaliteitsredenen'. Atécé blijft de lak dan ook gewoon leveren: "Vooralsnog zijn er niet voldoende aantoonbare redenen om volledig te stoppen met dit type lak." Volgens Bos is de werking en de juiste toepassing van de lak 'complexe materie', onder andere vanwege strenge regelgeving: "Je moet heel zorgvuldig handelen en je beweringen waar kunnen maken." Hij juicht de kritische vragen, zoals die vorige week op Grafisch Nieuws werden gesteld, dan ook toe.

Volgens de Atécé-website biedt de dispersielak drukwerk bescherming "tegen bacteriën, virussen, schimmels en sporen". Uit testen blijkt dat de kiemreductie kan oplopen tot 99,5%: "Het werkingsprincipe is klinisch getest en toont een langdurig effect aan. Dit antimicrobiële effect wordt geactiveerd door zichtbaar licht en zuurstof en daardoor worden ziektekiemen geïnactiveerd en hygiëne hiaten permanent afgesloten."

De noodzaak om papier te behandelen tegen het corona-virus wordt door gezondheidsorganisaties en instanties overigens klein geacht. Het platform info-coronavirus.be van de Belgische overheid stelt bijvoorbeeld: "Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo'n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels...). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel...) kan het virus niet goed overleven."

"Deze speciale lak vernietigt virussen en bacteriën op drukwerk zoals folders en flyers", beweerde Drukwerkdeal op haar website onder de noemer 'coronamaatregelen'. Het nieuws kreeg ook in de media veel aandacht. Drukwerkdeal-directeur Haico Meijerink vertelde in enkele Nederlandse kranten over de lak: "Onderzoek heeft uitgewezen dat het effectief was tegen normale griepvirussen en SARS, dus ik heb goede hoop dat het ook tegen COVID-19 werkt.''Ook 'Innovations Origin', eenjournalistiek platform met focus op innovatie, schreef er over. Op verzoek van Varcotec besloot ze echter het verhaal van Drukwerkdeal gedeeltelijk terug te trekken vanwege onjuistheden: "Een van de fouten zou zijn dat de suggestie wordt gewekt dat er met zekerheid gezegd kan worden dat de lak álle virussen en bacteriën doodt. In werkelijkheid is de dispersielak getest op een aantal virussen en bacteriën. Uit die tests bleek dat de overlevingskans van die bacteriën en virussen vrijwel nihil was. De kans is daarmee groot dat dit voor meer virussen en bacteriën geldt."Bij zowel WirMachenDruck als Drukwerkdeal verdween het 'virusvrije drukwerk' schielijk uit de webwinkels. Ook eerdere social media berichten erover werden verwijderd. In onder andere het Algemeen Dagblad (AD) legde Drukwerkdeal vorige week vrijdag uit: "Wij ontvingen uit Duitsland geluiden dat de grondstoffen voor de antivirale flyers en folders niet voldoen aan onze hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen. Daarom hebben we besloten deze producten met onmiddellijke ingang van de site te verwijderen." En: "Er is intensief contact geweest tussen de Duitse leverancier en onze Duitse zustermaatschappij. Daarvan maakten wij geen deel uit, maar uit voorzorg hebben wij alle anti-virale producten off-line gehaald.'' Het Innovations Origin-platform stelt echter: "Drukwerkdeal heeft ons laten weten dat het de producten met de dispersielak voorlopig niet meer aanbiedt op de site en biedt zijn excuses aan voor de foutief verstrekte informatie."In de Benelux ging Atécé begin april van start met de distributie van de bewuste 'Galaxy Lock 3 dispersielak'. Het grafisch handelshuis is tevens chemie-producent en stelt dat het 'al jaren geleden samen met de fabrikant Varcotec met de ontwikkeling van een antimicrobiële dispersielak is gestart'. Marcel Bos wil namens Atécé slechts terughoudend reageren op onze navraag over de nu ontstane situatie - de berichtgeving in de kranten is wat hem betreft "te kort door de bocht". Hij stelt dat het besluit van Drukwerkdeal niets te maken heeft met 'kwaliteitsredenen'. Atécé blijft de lak dan ook gewoon leveren: "Vooralsnog zijn er niet voldoende aantoonbare redenen om volledig te stoppen met dit type lak." Volgens Bos is de werking en de juiste toepassing van de lak 'complexe materie', onder andere vanwege strenge regelgeving: "Je moet heel zorgvuldig handelen en je beweringen waar kunnen maken." Hij juicht de kritische vragen, zoals die vorige week op Grafisch Nieuws werden gesteld, dan ook toe.Volgens de Atécé-website biedt de dispersielak drukwerk bescherming "tegen bacteriën, virussen, schimmels en sporen". Uit testen blijkt dat de kiemreductie kan oplopen tot 99,5%: "Het werkingsprincipe is klinisch getest en toont een langdurig effect aan. Dit antimicrobiële effect wordt geactiveerd door zichtbaar licht en zuurstof en daardoor worden ziektekiemen geïnactiveerd en hygiëne hiaten permanent afgesloten."De noodzaak om papier te behandelen tegen het corona-virus wordt door gezondheidsorganisaties en instanties overigens klein geacht. Het platform info-coronavirus.be van de Belgische overheid stelt bijvoorbeeld: "Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo'n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels...). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel...) kan het virus niet goed overleven."