De maatregelen van de Waalse regering zijn erop gericht het milieu en de openbare netheid te beschermen, legt de verantwoordelijke minister, Carlo Di Antonio, uit. In vier jaar tijd moet de hoeveelheid plasticfolie rond folders geleidelijk worden gereduceerd: in 2019 met -20 procent ten opzichte van 2017, in 2021 met de helft en in 2022 tot nul.

De plastic kaarten die via de voorruit van geparkeerde auto's worden verspreid, vormen "een ware pest" voor de openbare netheid volgens het Waalse ministerie van Milieuzaken: "Dit advertentiekanaal is nu verboden als deze kaartjes commerciële berichten bevatten." Er wordt een uitzondering op het verbod gemaakt voor advertenties met betrekking tot lokale en eenmalige gebeurtenissen. Maar Di Antonio moedigt de organisatoren van deze evenementen aan om "prioriteit te geven aan duurzamere media en communicatiekanalen".

Het maatregelenpakket verplicht de sector ook actief bij te dragen aan de verspreiding en promotie van de in een nieuw kleedje gestoken 'Stop Pub'-brievenbusstickers, waarmee inwoners van Wallonië kunnen aangeven wel of geen behoefte te hebben aan reclamedrukwerk of gratis kranten.

De maatregelen van de Waalse regering zijn erop gericht het milieu en de openbare netheid te beschermen, legt de verantwoordelijke minister, Carlo Di Antonio, uit. In vier jaar tijd moet de hoeveelheid plasticfolie rond folders geleidelijk worden gereduceerd: in 2019 met -20 procent ten opzichte van 2017, in 2021 met de helft en in 2022 tot nul.De plastic kaarten die via de voorruit van geparkeerde auto's worden verspreid, vormen "een ware pest" voor de openbare netheid volgens het Waalse ministerie van Milieuzaken: "Dit advertentiekanaal is nu verboden als deze kaartjes commerciële berichten bevatten." Er wordt een uitzondering op het verbod gemaakt voor advertenties met betrekking tot lokale en eenmalige gebeurtenissen. Maar Di Antonio moedigt de organisatoren van deze evenementen aan om "prioriteit te geven aan duurzamere media en communicatiekanalen".Het maatregelenpakket verplicht de sector ook actief bij te dragen aan de verspreiding en promotie van de in een nieuw kleedje gestoken 'Stop Pub'-brievenbusstickers, waarmee inwoners van Wallonië kunnen aangeven wel of geen behoefte te hebben aan reclamedrukwerk of gratis kranten.