Aan de hand van goed gedocumenteerde themasessies, georganiseerd op de werkvloer zelf, werden enkele onderwerpen uit het leerplan op een boeiende manier aangeleerd. De leerlingen en leerkrachten van het 6de jaar meerkleurendruk werden hiervoor bijgestaan door enkele medewerkers van drukkerij Verstraete. Een themasessie was telkens opgebouwd uit een theoretisch en praktisch gedeelte: bijvoorbeeld kleur, inkt en het spectraal meten van kleurtinten in de drukkerij.

Zowel het VTI Brugge als Verstraete zijn positief over de bereikte resultaten van dit proefproject. De kloof tussen de industrie en grafische school werd dan ook wat kleiner.

De bereikte resultaten van dit proefproject werden vorige week dinsdag 5 juni in de gebouwen van Drukkerij Verstraete toegelicht. Tijdens de persconferentie waren er getuigenissen van leerlingen en medewerkers, waarna een bedrijfsbezoek en receptie volgden.

Aan de hand van goed gedocumenteerde themasessies, georganiseerd op de werkvloer zelf, werden enkele onderwerpen uit het leerplan op een boeiende manier aangeleerd. De leerlingen en leerkrachten van het 6de jaar meerkleurendruk werden hiervoor bijgestaan door enkele medewerkers van drukkerij Verstraete. Een themasessie was telkens opgebouwd uit een theoretisch en praktisch gedeelte: bijvoorbeeld kleur, inkt en het spectraal meten van kleurtinten in de drukkerij.Zowel het VTI Brugge als Verstraete zijn positief over de bereikte resultaten van dit proefproject. De kloof tussen de industrie en grafische school werd dan ook wat kleiner.De bereikte resultaten van dit proefproject werden vorige week dinsdag 5 juni in de gebouwen van Drukkerij Verstraete toegelicht. Tijdens de persconferentie waren er getuigenissen van leerlingen en medewerkers, waarna een bedrijfsbezoek en receptie volgden.