De omzet over het eerste halfjaar bedraagt 56,4 miljoen EUR (H1-2011: 66,0 miljoen EUR). De operationele cashflow (EBITDA) van de groep bedraagt over diezelfde periode 10,1 miljoen EUR (H1-2011 14,2 miljoen EUR). De nettowinst over het eerste halfjaar 2012 bedraagt 4,6 miljoen EUR ten opzichte van 5,9 miljoen EUR over het eerste halfjaar 2011.

De omzet over het eerste halfjaar 2012 is met 15% gedaald ten opzichte van de omzet over dezelfde periode van vorig jaar. De omzet van Digital Printing Solutions nam af met 11% ten opzichte van 2011, terwijl de omzet van Prepress Solutions (basysPrint) met 23% daalde. Een analyse per activiteit laat zien dat de omzet uit machineverkoop ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 is teruggelopen met 22%. Deze ontwikkeling is niet onverwacht en is vrijwel geheel te wijten aan het zogenaamde drupa-effect: een daling van de machineverkoop die typisch voorafgaat aan de vierjaarlijkse grafische vakbeurs die in mei is gehouden. Dit effect is het sterkst opgetreden bij de Prepress Solutions-activiteiten.

De recurrente inkomsten uit consumables en service zijn afgenomen met circa 10%. De terugval deed zich vooral voor gedurende het eerste kwartaal en is toe te schrijven aan enkele specifieke klanten uit Noord-Amerika die omzet verloren zagen gaan. In de andere regio's bleven de recurrente inkomsten stabiel.

De operationele cashflow (EBITDA) over het eerste halfjaar is, in vergelijking met vorig jaar, gedaald met 29% tot 10,1 miljoen EUR (H1-2011: 14,2 mio EUR). Deze daling is een direct gevolg van de lagere gerealiseerde omzet die deels is opgevangen met margeverbetering en kostenefficiëntie. De kosten van deelname aan drupa zijn volledig verwerkt in de resultaten over het eerste halfjaar 2012.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen bedragen 4,7 miljoen EUR (H1-2011: 5,9 miljoen EUR) en het bedrijfsresultaat bedraagt 5,3 miljoen EUR (H1-2011: 8,3 miljoen EUR). De eenmalige elementen buiten beschouwing gelaten is het bedrijfsresultaat 6,5 miljoen EUR (H1-2011: 9,2 miljoen EUR).

Vanwege het positieve renteresultaat en de wisselkoersbaten in het eerste halfjaar 2012 is het financieel resultaat toegenomen tot een winst van 0,5 miljoen EUR (H1-2011: verlies 0,4 miljoen EUR).

Ondanks de onzekere economische omstandigheden verwacht de directie dat, wegens de stabilisering van de recurrente omzet en het goed gevulde orderboek met machineorders geplaatst tijdens drupa, de omzet over het tweede halfjaar hoger zal uitkomen ten opzichte van het tweede halfjaar 2011.

De omzet over het eerste halfjaar bedraagt 56,4 miljoen EUR (H1-2011: 66,0 miljoen EUR). De operationele cashflow (EBITDA) van de groep bedraagt over diezelfde periode 10,1 miljoen EUR (H1-2011 14,2 miljoen EUR). De nettowinst over het eerste halfjaar 2012 bedraagt 4,6 miljoen EUR ten opzichte van 5,9 miljoen EUR over het eerste halfjaar 2011.De omzet over het eerste halfjaar 2012 is met 15% gedaald ten opzichte van de omzet over dezelfde periode van vorig jaar. De omzet van Digital Printing Solutions nam af met 11% ten opzichte van 2011, terwijl de omzet van Prepress Solutions (basysPrint) met 23% daalde. Een analyse per activiteit laat zien dat de omzet uit machineverkoop ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 is teruggelopen met 22%. Deze ontwikkeling is niet onverwacht en is vrijwel geheel te wijten aan het zogenaamde drupa-effect: een daling van de machineverkoop die typisch voorafgaat aan de vierjaarlijkse grafische vakbeurs die in mei is gehouden. Dit effect is het sterkst opgetreden bij de Prepress Solutions-activiteiten.De recurrente inkomsten uit consumables en service zijn afgenomen met circa 10%. De terugval deed zich vooral voor gedurende het eerste kwartaal en is toe te schrijven aan enkele specifieke klanten uit Noord-Amerika die omzet verloren zagen gaan. In de andere regio's bleven de recurrente inkomsten stabiel.De operationele cashflow (EBITDA) over het eerste halfjaar is, in vergelijking met vorig jaar, gedaald met 29% tot 10,1 miljoen EUR (H1-2011: 14,2 mio EUR). Deze daling is een direct gevolg van de lagere gerealiseerde omzet die deels is opgevangen met margeverbetering en kostenefficiëntie. De kosten van deelname aan drupa zijn volledig verwerkt in de resultaten over het eerste halfjaar 2012.De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen bedragen 4,7 miljoen EUR (H1-2011: 5,9 miljoen EUR) en het bedrijfsresultaat bedraagt 5,3 miljoen EUR (H1-2011: 8,3 miljoen EUR). De eenmalige elementen buiten beschouwing gelaten is het bedrijfsresultaat 6,5 miljoen EUR (H1-2011: 9,2 miljoen EUR).Vanwege het positieve renteresultaat en de wisselkoersbaten in het eerste halfjaar 2012 is het financieel resultaat toegenomen tot een winst van 0,5 miljoen EUR (H1-2011: verlies 0,4 miljoen EUR). Ondanks de onzekere economische omstandigheden verwacht de directie dat, wegens de stabilisering van de recurrente omzet en het goed gevulde orderboek met machineorders geplaatst tijdens drupa, de omzet over het tweede halfjaar hoger zal uitkomen ten opzichte van het tweede halfjaar 2011.