Daddy Kate

Sandra Claes van Daddy Kate beet de spits af en getuigde over de meerwaarde van leren op de werkvloer. Momenteel moeten ze zich beperken tot het aanbieden van IBO, stages en werkplekleren omdat er nog geen grafische duale trajecten worden ingericht in de regio van Sint-Pieters-Leeuw. Daddy Kate, met bijna 100 medewerkers, heeft een groot percentage 50- en 60-plussers waardoor instroom van jonge krachten belangrijker en belangrijker wordt. Duaal leren waar de leerling tot drie dagen haar/zijn opleiding op de werkvloer krijgt kan een goede oplossing zijn om voor gekwalificeerde instroom te zorgen. Met het inrichten van duaal leren wil Daddy Kate toonaangevend zijn door kansen te bieden aan jongeren die anders moelijker de weg vinden naar de arbeidsmarkt.
...