Daddy Kate

Sandra Claes van Daddy Kate beet de spits af en getuigde over de meerwaarde van leren op de werkvloer. Momenteel moeten ze zich beperken tot het aanbieden van IBO, stages en werkplekleren omdat er nog geen grafische duale trajecten worden ingericht in de regio van Sint-Pieters-Leeuw. Daddy Kate, met bijna 100 medewerkers, heeft een groot percentage 50- en 60-plussers waardoor instroom van jonge krachten belangrijker en belangrijker wordt. Duaal leren waar de leerling tot drie dagen haar/zijn opleiding op de werkvloer krijgt kan een goede oplossing zijn om voor gekwalificeerde instroom te zorgen. Met het inrichten van duaal leren wil Daddy Kate toonaangevend zijn door kansen te bieden aan jongeren die anders moelijker de weg vinden naar de arbeidsmarkt.
...

Sandra Claes van Daddy Kate beet de spits af en getuigde over de meerwaarde van leren op de werkvloer. Momenteel moeten ze zich beperken tot het aanbieden van IBO, stages en werkplekleren omdat er nog geen grafische duale trajecten worden ingericht in de regio van Sint-Pieters-Leeuw. Daddy Kate, met bijna 100 medewerkers, heeft een groot percentage 50- en 60-plussers waardoor instroom van jonge krachten belangrijker en belangrijker wordt. Duaal leren waar de leerling tot drie dagen haar/zijn opleiding op de werkvloer krijgt kan een goede oplossing zijn om voor gekwalificeerde instroom te zorgen. Met het inrichten van duaal leren wil Daddy Kate toonaangevend zijn door kansen te bieden aan jongeren die anders moelijker de weg vinden naar de arbeidsmarkt.Joachim Van der Fraenen van SYNTRA Vlaanderen gaf toelichting over de rol van SYNTRA Vlaanderen en hoe bedrijven aan de slag moeten gaan om in aanmerking te komen voor het inrichten van duale trajecten.Het agentschap SYNTRA Vlaanderen treedt op als de neutrale regisseur van de werkcomponent binnen duaal leren, waarin leren op de werkplek en in een opleidingsinstelling elkaar verrijken. De regisseur faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen om de gezamenlijke doelstelling te realiseren: voorzien in een voldoende aantal kwaliteitsvolle werkplekken.Een bedrijf moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen: het bedrijf moet de nodige apparatuur hebben om de opleiding te kunnen inrichten, het bedrijf moet voldoende financiële draagkracht hebben, mag geen veroordeling hebben op de continuïteit van de onderneming en het bedrijf moet een erkende mentor aanduiden. Bedrijven die zich willen registreren kunnen dit via het digitale loket app.werkplekduaal.be. Van zodra bedrijven zich registreren via dit digitale loket wordt hun werkplek zichtbaar en kunnen kandidaten zich aanmelden voor een intakegesprek in het bedrijf. De school die duaal leren inricht voor deze leerling zal contact opnemen met het bedrijf om het duale traject op te starten.Henk de Baene nam in naam van KOV en GO! het woord. De duale trajecten voor de Printmediasector - Operator digitaal drukken in de printmedia/ papier- en kartonverwerking duaal en Offsetrotatie-en Flexodrukker duaal - zijn Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). In deze duale opleidingsvorm volgt de leerling minstens 20 u opleiding op de leerwerkplek, zij/hij bouwt sociale zekerheidsrechten op, ontvangt een leervergoeding en de arbeidstijd is gekoppeld aan de CAO van de sector. Wanneer er op de school lessen worden geschorst moet de leerling tijdens deze geschorste uren naar het leerbedrijf gaan. Gewettigde of ongewettigde afwezigheden worden in mindering gebracht van de leervergoeding.De school die het duale traject inricht stelt een trajectbegeleider aan. Deze trajectbegeleider moet ook tijdens de vakanties beschikbaar zijn voor de leerling en het bedrijf, zal het intakegesprek met de leerling in het bedrijf ondersteunen, stelt samen met het bedrijf het opleidingsplan op en zal op regelmatige basis de leerling opvolgen in het bedrijf.Philippe van Ongevalle heeft tijdens het infomoment de historiek van de verloning van leren en werken van de CAO van 1980 tot de huidige leervergoeding voor duaal leren toegelicht.De vergoedingen voor de printmedia sector volgen momenteel de Vlaamse regelgeving.Voor een aantal aanwezige bedrijven sluit het huidige aanbod van grafische duale trajecten nog onvoldoende aan bij hun noden. Scholen zijn bezorgd dat het duale traject Offsetrotatie- en Flexodrukker waar flexo- en offsetrotatie worden gecombineerd niet aantrekkelijk genoeg is voor de betrokken bedrijven. Gaat een leerling die bijvoorbeeld start in offsetrotatiebedrijf nadien nog een stage vinden in een flexodrukkerij of omgekeerd? Wat moet er gebeuren met leerlingen die door de klassenraad niet worden toegelaten tot een duale opleiding? Kunnen deze leerlingen in de school in een lineair traject stappen. GRAFOC zal met de betrokken bij het ontwikkelen van duaal leren de bezorgdheden aftoetsen en mogelijke oplossingen bekijken.