Het was op het eerste congres van FESPA Belgium op 23 juni 2022 in Brugge dat Jean Van Houtryve afscheid nam als voorzitter van de ledenorganisatie en het voorzitterschap doorgaf aan Femke Helon, de topvrouw van 3Motion in Zele. M&C Magazine ging op de koffie in het nagelnieuwe pand van het printproductiebedrijf en peilde bij de voorzitter naar haar plannen voor FESPA Belgium.
...

Het was op het eerste congres van FESPA Belgium op 23 juni 2022 in Brugge dat Jean Van Houtryve afscheid nam als voorzitter van de ledenorganisatie en het voorzitterschap doorgaf aan Femke Helon, de topvrouw van 3Motion in Zele. M&C Magazine ging op de koffie in het nagelnieuwe pand van het printproductiebedrijf en peilde bij de voorzitter naar haar plannen voor FESPA Belgium. U hebt de fakkel overgenomen eind juni. hoe lopen de eerste maanden aan het hoofd van fespa belgium? FEMKE HELON. "Dat verloopt heel vlot, ik ken de meeste mensen. Eind augustus hadden we onze eerste activiteit, een mountainbiketocht met een beperkt groepje in het Zoniënwoud. Bij FESPA Belgium gaat het om content en mensen samenbrengen in een ontspannen sfeer. We hebben ook al een ladies event gehad in september. Ik ervaar dat onze leden het dit najaar, zoals gebruikelijk, goed druk hebben. Er zijn wel wat vragen naar de komende maanden toe, maar dat is nog wat afwachten." Welke plannen heeft u met FESPA Belgium, welke richting wilt u uit met de vereniging? HELON. "We werken nu vooral aan het verfijnen van de onderliggende structuur en het programma voor 2023. We moeten beredeneerd tewerk gaan met de kalender. Goed afwegen wat we precies willen aanbieden. Een stuk content, een deel ontspanning en vooral mensen laten connecteren op verschillende manieren. We willen wat meer originaliteit zoeken om mensen op een andere manier samen te brengen. Je voelt dat de tijd van iedereen kostbaar is. En zeker in deze veranderende tijden verlaat niemand graag zijn schip. Iedereen houdt graag de touwtjes in handen. Als je naar activiteiten komt en je kan tips & tricks van anderen oppikken, als je een stuk content kunt krijgen waar je mee vooruit kan, dan denk ik dat we erin kunnen blijven slagen om mensen te mobiliseren. FESPA Belgium bestaat uit een hechte groep, daar ben ik Jean dankbaar voor. Hij is erin geslaagd om ondanks de coronacrisis een mooie groep leden bij elkaar te brengen, ze zijn ook trouw. We tellen vandaag zo'n tachtig leden, op onze events komen er doorgaans zo'n dertig mensen. Het congres was goed voor tweehonderd deelnemers. Dat is zeer goed onthaald. Het was een mooie start waarop we kunnen verder bouwen." Wordt het congres een jaarlijkse afspraak? HELON. "Twee- of driejaarlijks lijkt me interessant. Je moet om de twee à drie jaar iets doen waar je al de leden kunt samen brengen. Met een groot congres met extra content kan je echt mensen bij elkaar brengen. Dat werkt. De eerste editie was geslaagd, dat is zeker voor herhaling vatbaar." Waar liggen uw prioriteiten als voorzitter? HELON. "We moeten alle stakeholders goed verbinden. Zowel de leden, de sponsors als de structurele partners. Als we iedereen goed met elkaar laten connecteren, geloof ik dat er meer mogelijk is. Dan kijken we naar Febelgra en VIGC waar veel kennis zit. Zij zijn ook geïnteresseerd om met FESPA samen te werken. Op Het Congres van VIGC hebben we de eerste 'FESPA Color Label'-certificaten uitgereikt. Als we kunnen samenwerken en informatie uitwisselen, staan we sterker als geheel. En dat is toch niet onbelangrijk in het huidige economische klimaat. Het is ook goed voor onze leden om het ruimer plaatje te zien. We kijken ook naar GRAFOC. Heel veel bedrijven in onze sector zijn op zoek naar mensen om hun bedrijven verder uit te bouwen. GRAFOC kan daar een belangrijke rol in spelen. Zij doen dat al maar ik denk dat er meer mogelijk is. Ze hebben bijvoorbeeld goede contacten met de onderwijswereld. Wat is daar mogelijk? Hoe kunnen we onze sponsors mee betrekken in dat verhaal? Wat is de rol van de machinefabrikanten? Er ligt al heel veel op tafel. Het is mijn bedoeling om daar nu mee aan de slag te gaan, de puzzelstukken verbinden. Ik wil daar meer uithalen voor onze leden zodat we ons als sector kunnen versterken in de uitdagende tijden die we beleven." Hoe zal het programma voor 2023 er uitzien? HELON. "Daar zijn we volle bak mee bezig. De komende tijd zal het een uitdaging zijn om de mensen uit hun kot te lokken. Ofwel zijn onze leden hard aan het werk ofwel willen ze op hun basis blijven. We werken hard aan een mooie, gebalanceerde kalender waarmee we voldoende mensen kunnen motiveren om te komen. We stemmen ook af met Febelgra en VIGC om geen overlap te hebben en dat het tempo haalbaar is want iedereen heeft een drukke agenda. Op 15 december organiseren we onze 'Print & Sign Speeddate'. De lancering van FESPA Belgium in het Afrikamuseum in februari 2020 was ook met een speeddate en dat is mij bijgebleven. Het is een zeer interessante formule om op korte tijd veel mensen te leren kennen. Het lijkt me zinvol om dat nog eens te doen. Het is omwille van die connectie dat mensen lid worden van FESPA en ze willen antwoorden krijgen op hun vragen. We hebben een Whatsapp-groep met de leden waarin concrete vragen kunnen gesteld worden. Daar komen veel reacties op. Er is een nieuwe website in de maak voor FESPA Belgium waar we nog meer op die connectie kunnen inspelen. Er komt meer en duidelijke informatie op over de leden, de activiteiten en de partners. Voor het einde van dit jaar moet de nieuwe website live zijn. Op die manier kunnen we het ledenaantal uitbouwen. Qua sponsors zitten we vandaag rond de twintig, dat is mooi. We moeten wel alert blijven dat er voldoende wisselwerking is. Zo kunnen we leden en sponsors rond bepaalde thema's samenbrengen zoals de prijsstijgingen, duurzaamheid, HR-uitdagingen, enzovoort." U had het over een tachtigtal leden. Uw voorganger sprak altijd over de ambitie om honderd leden bijeen te brengen. Waar liggen uw ambities? HELON. "Die doelstelling blijft, we zullen bekijken op welke termijn dat kan. Ik ben ervan overtuigd dat als we bepaalde acties doen en meer actief leden gaan werven dat we die ambitie wel zullen halen. Maar dat mag niet alleen de focus zijn. We moeten een en-en-verhaal creëren. Door eens andere dingen te doen, bijvoorbeeld die ladies events, zien we ook dat we nieuwe mensen en andere bedrijven bereiken. Dat zorgt voor nieuwe instroom en zo zien we ook op andere events meer vrouwen deelnemen. Op de ladies events zien we vrouwen met heel diverse achtergronden. Dat gaat over dames die demo's doen en technische ondersteuning bieden, salesmensen, ondernemers, enzovoort. Dat is heel divers en boeiend om te zien." Over diversiteit gesproken, FESPA Belgium wil ook meer Franstalige leden aantrekken, hoe zal u dat aanpakken? HELON. "We voelen dat er een taalbarrière is ondanks dat alle communicatie tweetalig wordt gevoerd. Er zijn een aantal Franstalige leden die er van bij de start bij zijn, maar het blijft een minderheid. We willen dat opentrekken door bijvoorbeeld ook met FESPA France te praten. Kunnen we geen zaken samen organiseren? We denken aan een event in de grensregio om de taalbarrière te doorbreken. We hebben een katalysator nodig om dat te doorbreken. We moeten eerst het basisnetwerk uitbreiden en zij kunnen op hun beurt nieuwe leden aantrekken. Vandaag hebben we te weinig Franstalige sleutelfiguren en bedrijven en dat is een vicieuze cirkel. We zorgen voor een nieuw elan en dan zijn we terug vertrokken. Want er zijn heel wat mooie bedrijven in Franstalig België." Ook met FESPA Nederland wil u meer gaan samenwerken? HELON. "Zeker, we hanteren dezelfde taal, we kunnen dingen samen doen. Ik wil daar actief op inzetten. Op het congres in Brugge waren de mensen van FESPA Nederland aanwezig, ook Christophe Aussenac was present. De banden zijn er, de afstanden zijn overbrugbaar. We hebben leveranciers die internationaal werken, klanten zijn in verschillende landen actief. Het is evident dat we leuke dingen samen kunnen doen." U benadrukt het belang van content voor FESPA Belgium. Aan welke thema's denkt u concreet? HELON. "Er spelen verschillende thema's. Denk aan duurzaamheid, het is misschien een cliché, maar mensen zijn op zoek naar praktische tips. Iedereen vindt duurzaamheid belangrijk en men is ermee bezig, maar wat moet je concreet doen? Hoe pakken andere bedrijven dit aan? Wat is de CO2-uitstoot van bepaalde materialen? Hoe gaan we daarmee om? Hoe kan ik mijn productieproces vergroenen? Wat met het afval? Hoe antwoorden op vragen van klanten? Febelgra is daar ook mee bezig. We bekijken of we daar samen iets kunnen rond doen. We denken aan workshops voor ons doelpubliek waar concrete tips worden uitgewisseld." Andere thema's die u op de kaart wil zetten? HELON. "HR wordt alsmaar belangrijker in onze bedrijven en dat is geen evidentie. We gaan experts uitnodigen en tips uitwisselen. Ook in andere sectoren wordt er geworsteld met deze thema's. Of een thema zoals de prijsstijgingen, Febelgra is daar een belangrijke partij. Zij hebben verschillende bronnen waar ze veel informatie uit kunnen putten. Zij kunnen evoluties schetsen en de achterliggende dynamiek kaderen. Het gaat om grondstoffenprijzen, energieprijzen en loonkosten." Economen verwachten een milde recessie in 2023. HELON." Bepaalde sectoren voelen het nu al. Wij ervaren nog geen vertraging maar je hoort ook andere boodschappen, het beeld is gemengd. We moeten positief blijven en van onze eigen kracht uitgaan. Corona was ook niet evident. Daar heeft onze markt zich ook door gesparteld. Het is aan de ondernemers om creatief te zijn en vooruit te denken. Deze energiecrisis zet ons allemaal aan het denken. We zijn ons meer bewust van hoe we met energie omgaan, dat we flexibel moeten zijn in ons aanbod, ons beter moeten organiseren. Het zijn geen leuke vooruitzichten maar we gaan het er toch mee moeten doen. Als federatie kunnen we hier een ondersteunende rol spelen door mekaar regelmatig te zien en een luisterend oor te bieden." Hoe kijken de FESPA-leden naar 2023? HELON. "Iedereen kijkt wat twijfelend uit naar 2023. Wat zal het worden? Je moet vooruit kijken maar we hebben geen glazen bol. Je moet voorbereid zijn en dus nadenken hoe we efficiënter kunnen werken en waar we kosten kunnen besparen. We mogen vooral niet panikeren. Veerkracht en positiviteit, dat is nu belangrijk. Dat moeten we als federatie ook bij de leden stimuleren: een positieve mindset en blik op de toekomst. Het kan misschien een paar maanden minder gaan, maar na regen komt zonneschijn. De budgetten zullen misschien wat minder zijn en we zullen wat creatiever moeten zijn. Niet alles zal zomaar stilvallen, onze sector van de visuele communicatie is breed en levendig."