U levert automatiseringsoplossingen aan verschillende sectoren van de grafische wereld - Large Format Printing, commerciële druk, verpakkingsdruk, etikettendruk en industriële print. Wat biedt u precies aan?
...

U levert automatiseringsoplossingen aan verschillende sectoren van de grafische wereld - Large Format Printing, commerciële druk, verpakkingsdruk, etikettendruk en industriële print. Wat biedt u precies aan? TOM PEIRE. "We zijn in 2007 in Gent begonnen als een leverancier van nichesoftware op de internationale markt. Four Pees is de exclusieve distributeur van callas software, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de kwaliteitscontrole en de archivering van PDF-bestanden. We hebben ons aanbod rond dat product uitgebreid om de eindklanten volledige automatiseringsoplossingen te kunnen aanbieden. Vandaag vertegenwoordigen we merken zoals Enfocus, Caldera, Durst, ColorLogic... Het is onze bedoeling om softwareoplossingen aan te bieden om de volledige productie van drukwerk en verpakkingen te rationaliseren. Daarbij gaan we uit van de behoeften van de eindklant. We helpen de bedrijven om de automatisering te integreren zodat ze de volledige productie van drukwerk kunnen optimaliseren. Daarnaast integreren we niet alleen software, maar werken we ook oplossingen op maat van de klant uit om de verwerking van zijn opdrachten te automatiseren." Wie zijn uw klanten? PEIRE. "We zijn hoofdzakelijk actief in de Benelux, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. We hebben verschillende types van klanten. Zowel KMO's als grote bedrijven doen een beroep op ons, zowel om advies te krijgen of een bepaalde software aan te kopen, als om een volledige integratie te realiseren. Automatisering is vandaag niet meer alleen voor grote drukkerijen van belang. We hebben ook kleine drukkerijen als klant, heel vaak bedrijven vanaf 15 medewerkers. Zij doen een beroep op ons om hun productie te optimaliseren en daarbij rekening te houden met de typische producten die ze vervaardigen." Is de automatisering niet het efficiëntst bij industriële processen op grote schaal? PEIRE. "De grote spelers en de online drukkerijen zijn er zich alvast van bewust dat ze hun processen moeten automatiseren om hun winstmarges veilig te stellen. Automatisering dient in de eerste plaats om de processen te optimaliseren en dat is een aanpak die deel zou moeten uitmaken van de bedrijfscultuur van elke onderneming. Vandaag moet elke bedrijfsleider oog hebben voor automatisering. Als hij echt de ambitie heeft om een bedrijf uit te bouwen en dat te doen groeien, moet hij op een bepaald moment afstand nemen van zijn eigen vakgebied en zijn aandacht op de processen richten. Ik kan me niet inbeelden dat een bedrijfsleider zijn productie niet wil optimaliseren. Afhankelijk van het bedrijf kunnen er verschillende automatiseringsniveaus zijn. Het is geen kwestie van alles of niets. Alles hangt af van het soort producten dat je vervaardigt." In de huidige situatie worden heel wat LFP-drukkerijen in België geconfronteerd met een onregelmatig productieritme. Hun activiteiten vertonen pieken en dalen - met diepere dalen dan gewoonlijk en met onvoorspelbare productiepieken. Waarom hebben die bedrijven er belang bij om automatiseringssoftware in hun processen te integreren? PEIRE. "Het vak van drukker draait niet meer alleen om vakkennis, het is nu ook een echte industrie. Als men als bedrijfsleider de opdracht heeft om het bedrijf te doen groeien en om het op lange termijn te laten overleven, is het van belang om oog te hebben voor digitalisering, automatisering en de optimalisering van de productieprocessen. We stellen inderdaad vast dat het aantal opdrachten in de loop van een jaar wisselt en dat de opdrachten zelf kleiner worden. Het is ook niet eenvoudig om gekwalificeerd personeel te vinden of om de organisatie aan dat wisselende tempo aan te passen. Je moet productiepieken kunnen opvangen zonder extra personeel en periodes met minder opdrachten doorkomen zonder het personeel in te krimpen. En die variabelen worden hoe langer hoe belangrijker. Vandaag kan het aantal opdrachten sterk verschillen volgens het moment en bij de productie van drukwerk is dat een element waar zeker rekening mee gehouden moet worden. Al die elementen in een gedigitaliseerde en geautomatiseerde omgeving bundelen, levert toegevoegde waarde op. Dat maakt het mogelijk om de continuïteit van de activiteiten te garanderen, zelfs als de persoon die over een bepaalde knowhow beschikt er een keertje niet is. Vandaag slaagt men in een volledig geautomatiseerd proces om telkens heel precies het juiste aantal exemplaren te vervaardigen. En wanneer er zich in de loop van het jaar een productiepiek aandient, kan de automatisering nodig zijn om het gebrek aan personeel op te vangen." In de Large Format Printing zien we drie belangrijke domeinen die geautomatiseerd worden: de druk en drukvoorbereiding; het snijden en de afwerking; en de klantendienst. Waar moet een bedrijf beginnen wanneer het wil automatiseren? En hoe kunnen al die elementen in een geautomatiseerd proces ingepast worden? PEIRE. "Alles begint op het moment waarop de opdracht aangenomen wordt. Wanneer men wil automatiseren, heeft men niet de drukfiche nodig, maar wel alle informatie die in een opdracht vervat zit. De opdracht digitaliseren is misschien geen onmisbare stap, maar die stap is wel de katalysator van de automatisering. Dat zie je vaak bij een webshop of een MIS/ERP-software. Als de bestelling ergens in een elektronische vorm bestaat, heeft men op een gestructureerde manier toegang tot alle administratieve gegevens van de bestelling, en kunnen ook andere systemen toegang tot die informatie krijgen. Dat vereenvoudigt in grote mate de automatisering. Zonder digitalisering geen automatisering." U zegt ook vaak dat er verwarring is tussen digitalisering en automatisering, hoezo? PEIRE. "Het gaat om twee verschillende zaken die elkaar wel aanvullen. Een gedigitaliseerde taak is niet per definitie een automatisering. We zien wel dat bedrijven die MIS/ERP-software aanbieden, zoals Dataline, hoe langer hoe meer automatiseringstechnologieën aanbieden, maar hun kernactiviteit blijft de digitalisering - bijvoorbeeld bestekken opstellen, facturatie... - en niet de automatisering. Men verwart ook de workflow, die vaak met de drukvoorbereiding geassocieerd wordt, met automatisering. Net zoals men ook automatisering en robotisering verwart. In onze visie slaat de workflow op het volledige proces, vanaf de vraag van de klant tot de levering. Wanneer men de workflow wil automatiseren en de verschillende stappen met elkaar wil verbinden, moet men dus het proces in zijn geheel bekijken. Afhankelijk van het type van producten dat men vervaardigt (POS-materiaal, zeilen, affiches...), analyseren we wat in het productieproces geoptimaliseerd kan worden. Bij Four Pees richten we onze aandacht vooral op de digitale aspecten. Een proces optimaliseren, kan echter ook inhouden dat de afstand tussen twee machines kleiner moet om de transfer van bijvoorbeeld een stapel drukwerk te versnellen. In dat geval kan men bijvoorbeeld overwegen om een robot te installeren." Hoe ziet een volledig geautomatiseerd proces er concreet uit op het vlak van software? PEIRE. "Vanuit het opdrachtbestand krijgt het automatiseringssysteem alle informatie die het mogelijk maakt om de machines aan te sturen, rekening houdend met de te produceren aantallen, de leveringsdatum, het materiaal... Het systeem moet bijvoorbeeld automatisch de stap van het snijden eruit kunnen halen en die informatie naar de juiste machine sturen. Het is ook op basis van die informatie dat men opdrachten op een intelligente manier samen kan gaan drukken. In het kader van een volledig geconnecteerd en geautomatiseerd proces, is een drukopdracht pas echt gedaan wanneer het werk bij de klant geleverd is en daar feedback over komt in het interne systeem van de leverancier. Die geconnecteerde automatisering gaat verder dan de drukkerij. Veronderstellen we even dat een installateur een bedrukt vinyl beschadigt wanneer hij dat bij een klant installeert. Hij kan dan direct van op zijn smartphone een nieuw exemplaar bestellen." Wat is volgens u prioritair om te automatiseren? PEIRE. "Je moet goed beseffen dat automatiseren geen kwestie is van alles of niets. Wat de software betreft, die moet natuurlijk in eerste instantie de grote aantallen bestellingen kunnen verwerken. En wat de producten zelf betreft, sommige zijn moeilijker te optimaliseren dan andere. We richten onze aandacht dan ook niet op occasionele producten, maar op terugkerende producten die we kunnen standaardiseren. Wanneer we het over standaardisering hebben, ontstaat er vaak een misverstand. Grafische bedrijven denken soms dat niets geautomatiseerd kan worden omdat alle producten verschillend zijn. Er zijn inderdaad veel variabelen, meer bepaald wat de dragers en de afmetingen betreft. Maar in onze ogen gaat het vanuit het standpunt van de standaardisering om hetzelfde product. We willen niet de productie van identieke producten automatiseren, maar wel de gemeenschappelijke elementen van de verschillende toepassingen die vervaardigd worden. De dragers, de afmetingen, de gebruikte technologie - dat zijn niet meer dan details. Het gemeenschappelijke element kan het gebruikte materiaal zijn, een bepaald type van klanten, zelfs het kanaal langs waar de bestellingen binnen komen. Wat ook het product is, het productieproces is vergelijkbaar. Het is het proces dat ons interesseert. We kunnen zowel digitale als fysieke opdrachten automatiseren, maar dat laatste is niet altijd zinvol." Wat is precies de rol van de mens in dat alles? PEIRE. "Laten we een krantendrukkerij (rotatie) en een drukkerij van kunstfoto's als voorbeeld nemen. De rotatiedrukkerij heeft er bijvoorbeeld belang bij om de kwaliteitscontrole van de beelden volledig te automatiseren, terwijl de drukker van kunstfoto's er veeleer belang bij heeft om dat manueel te doen. Het spreekt voor zich dat een online fotodrukker niet alle bestellingen manueel gaat behandelen, maar hij zou voor bepaalde vragen een gepersonaliseerde dienst kunnen aanbieden. Het is de context die bepaalt welke taken geautomatiseerd moeten worden en welk manueel behandeld moeten worden. Als een persoonlijk contact bij het aanvaarden van een opdracht om commerciële redenen van belang is, is het logisch dat we dat proces niet automatiseren. Als een bedrijf daarentegen over verschillende kanalen beschikt om bestellingen te aanvaarden en het menselijke contact geen toegevoegde waarde biedt, kan het bedrijf er belang bij hebben om een instrument in te voeren dat de bestellingen centraliseert." We zouden dan twee opdrachtstromen kunnen inbeelden, een geautomatiseerde aanpak met bestellingen online en een aanspreekpunt voor opdrachten op maat? PEIRE. "Dat klopt. In tegenstelling tot online drukkerijen, hebben traditionele drukkerijen geen goed oog in de automatisering en zien ze die techniek als een prijsbreker. Er zullen altijd drukkerijen zijn waar een directe relatie met de klant voor bepaalde opdrachten zinvol is. Een drukkerij zonder webshop zou echter wel de bestellingen op dezelfde manier kunnen verwerken als een bedrijf met webshop - voorwaarde is een administratieve software (MIS/ERP) die de gegevens van de bestelling registreert. Ik zeg het nog eens, de digitalisering van de bestellingen kan al het startpunt van de automatisering zijn. En dat terwijl heel wat drukkers het moeilijk hebben om de online verkoopkanalen aan de lokale productie te linken. De 'geconnecteerde automatisering' kan dat probleem oplossen door de drukkers te helpen om de nieuwe technologieën te koppelen aan hun erkende deskundigheid op het vlak van drukken." Welke valkuilen moet je vermijden om tot een efficiënte automatisering te komen? PEIRE. "In eerste instantie moet een automatiseringsproject gedragen worden door het management en moet een interne medewerker het project beheren. Al te vaak echter worden die projecten aan iemand van de prepress toevertrouwd omdat die met informatica vertrouwd is. Hij moet die verantwoordelijkheid er dan bijnemen terwijl hij ook zijn andere taken moet uitvoeren. Dat leidt tot een gebrek aan focus of tot een te beperkte visie van de opdracht, terwijl men net het hele industriële proces zou moeten bekijken. Men moet een kijk hebben op het hele proces, vastleggen waar de grootste spanningen ontstaan en die aspecten aanpakken waar het meeste winst te halen is. Je moet ook met het menselijke aspect rekening houden. Wanneer een verandering in de processen doorgevoerd wordt, moet iedereen daar achter staan en moet de ploeg erbij betrokken worden. Een betrokken ploeg die goed geïnformeerd is over het feit dat de automatisering tot de kwaliteit van het werk zal bijdragen, zal automatisch meewerken om de invoering ervan te doen slagen."