De overeenkomst is de start van een Europees samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat Belgisch en Nederlands verpakkingsafval ook buiten de EU volgens Europese normen wordt gerecycleerd. Op dit moment voeren België en Nederland controles uit om na ta gaan of het Belgische en Nederlandse bedrijfsmatige verpakkingsafval dat wordt geëxporteerd buiten de EU onder strikte wettelijk vastgelegde voorwaarden wordt gerecycleerd.
...

De overeenkomst is de start van een Europees samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat Belgisch en Nederlands verpakkingsafval ook buiten de EU volgens Europese normen wordt gerecycleerd. Op dit moment voeren België en Nederland controles uit om na ta gaan of het Belgische en Nederlandse bedrijfsmatige verpakkingsafval dat wordt geëxporteerd buiten de EU onder strikte wettelijk vastgelegde voorwaarden wordt gerecycleerd. Valipac en Verpact melden in een toelichting ernaar te streven de uiteindelijke bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval beter te identificeren en audits uit te voeren bij lokale recycleurs. Met een tweeledig doel. "Enerzijds om ervoor te zorgen dat zij niet alleen voldoen aan de lokale wetgeving met betrekking tot vergunningen", aldus Valipac. "Maar anderzijds ook aan de geldende milieunormen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd door Europa en de Belgische en Nederlandse overheden." Beide organisaties willen erop toezien dat de recyclage buiten de EU op vergelijkbare wijze gebeurt als binnen de EU. Met deze samenwerking anticiperen Valipac en Verpact op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf 2026 is het exporten van plastic afval naar niet OESO-landen niet langer toegestaan. Export van plasticafval naar OESO-landen zal nog alleen toegestaan worden als de installaties ter plaatse vooraf een audit ondergaan om te garanderen dat recyclage onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt als binnen Europa (de zogenoemde Broadly Equivalent Conditions). Valipac en Verpact vertellen verder in dit verband nauw samen te werken aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening voor wat betreft de export van afvalstoffen. "Dit auditprotocol moet een uniforme interpretatie waarborgen van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving beoordeeld wordt." "Met Valipac heeft België al een paar jaar geleden een systeem opgezet om bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval te traceren. Om dit te bereiken, tekenden we samenwerkingscontracten met belangrijke traders in dit domein om de uiteindelijke bestemmingen van het bedrijfsmatig verpakkingsafval van Belgische oorsprong te identificeren. Samen met een onafhankelijk auditbureau beoordelen we de naleving van de regels door de uiteindelijke recycleurs. Aangezien het plastic verpakkingsafval uit Nederland dezelfde trajecten volgt, lag samenwerking met het Afvalfonds voor de hand, "aldus Xavier Lhoir, directeur Operations en Circulariteit bij Valipac. "Met een gezamenlijk certificeringsysteem kunnen we het aantal controles verhogen en de resultaten van de audits bij recycleurs delen. Het Belgische en het Nederlandse plastic verpakkingsafval afkomstig uit huishoudens wordt in Europa verwerkt, alsmede ook een flink deel van het bedrijfsmatige. Door samen te werken met Valipac wordt ook de recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval uit Europa beter geborgd. Zo maken we het verschil en verzekeren we een effectieve recyclage van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Dit sluit aan bij ons streven naar een circulaire verpakkingsketen, waarbij waardevolle grondstoffen behouden blijven, "aldus Bianca Lambrechts, directeur Operatie bij Verpact.