10 jaar is Henk Van der Beke aan de slag binnen GRAFOC, het Printmedia Sectorfonds, als Stagebegeleider, coördinator Bedrijfsleren en Opleider in bedrijven en organisaties. Dit alles in heel nauwe samenwerking met VDAB.
...

10 jaar is Henk Van der Beke aan de slag binnen GRAFOC, het Printmedia Sectorfonds, als Stagebegeleider, coördinator Bedrijfsleren en Opleider in bedrijven en organisaties. Dit alles in heel nauwe samenwerking met VDAB.In opdracht van VDAB doet hij met hart en ziel de stagebegeleiding en opvolging van de werkzoekenden in opleiding. Dit van het kennismoment met de cursist in het opleidingscentrum tot de stage(s) in de bedrijven met als kers op de taart een IBO of vaste tewerkstelling als eindresultaat.Sinds 3 jaar is daar ook Bedrijfsleren bijgekomen waarbij de werkzoekende een volledige opleidingstraject aflegt op de werkvloer, met nauwe opvolging van Henk. En dit werkt, letterlijk!Henk, welke evoluties heb je de afgelopen 10 jaar meegemaakt als Stagebegeleider?Eerst en vooral, stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding, nu nog veel meer dan vroeger. Ook voor de bedrijven, het is een wisselwerking geworden tussen werkzoekende, opleidingscentrum en het stagebedrijf. De stage is een kwalitatieve aanvulling op de opleiding, onmisbaar en noodzakelijk geworden. Bovendien is het voor velen een eerste contact met de sector en vaak een springplank naar een (vaste) tewerkstelling.Welke trends zie je?Vanuit mijn gesprekken met stagiairs en stagementors tijdens mijn regelmatige opvolgings-bezoeken merk ik dat de stages vanuit de bedrijven over het algemeen veel meer kwalitatieve aandacht verworven hebben, zeker als er vacatures zijn. En zo hoort het. Een stage is toekomstgericht, zowel voor cursist als bedrijf.Vroeger werd een stage soms als een last gezien, nu als een verrijking, maar daar staat tegenover dat de verwachtingen een pak hoger liggen qua attitudes en basiscompetenties, vrijblijvend is het allerminst. Cursisten mogen gelukkig vaak ook meer doen dan enkel maar kijken.Welke uitdagingen zijn er voor bedrijven en cursisten?De werkzoekende cursist in opleiding leert bij VDAB de basis aan en tilt op de werkvloer, tijdens de stage(s), de skills gaandeweg verder omhoog. Dit in samenwerking met stagebedrijf, -mentoren, de GRAFOC stagebegeleider en ook met de instructeurs van het VDAB-opleidingscentrum.Voor de bedrijven komt het erop aan om enerzijds een kwalitatieve stageplaats aan te bieden, anderzijds ook voldoende begeleiding te voorzien. Een goede mentor of stagemeter/-peter is van onschatbare waarde in het traject, liefst iemand die de mentoropleiding heeft gevolgd. Als sector blijven we ook inzetten op het Q-label van Erkend Stagebedrijf om de kwaliteit van de stage te waarborgen.En verder kan ik bedrijven alleen maar aanmoedigen om zich open te stellen naar toekomstige stagiairs! Het is niet alleen een verrijking, ook met de vergrij-zingsgolf die letterlijk voor de deur staat zal elk nieuw talent meer dan welkom zijn.Is volgens jou het profiel veranderd van drukvoorbereiders, drukkers, afwerkers en digital print operators?Zeker! De lat is spectaculair hoger komen te liggen in elke functie. De drukafwerking is geëvolueerd tot volledig computergestuurde machines. Een snijmachine is een snijstraat geworden, idem voor vouwmachines. Een drukpers haalt nu snelheden van 18.000 t.o.v. 14.000 vroeger en is nog meer geautomatiseerd. Kijk je naar de ontwerpers en vormgevers, dan zie je dat er in 7 op de 10 vacatures ook kennis gevraagd wordt van animatie, video, After Effects, ...Kortom, in alle gevallen liggen de competenties hoger, zijn de verwachtingen gestegen en ligt het functieprofiel hoger. In dit heeft een behoorlijke impact op de selectie van kandidaten waarbij we als GRAFOC al sinds eind 2015 merken dat er minder mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.Wat kan je besluiten na 10 jaar Stagebegeleiding?Wel, een aantal zaken: het is een job met een meerwaarde. Zonder de stagebegeleiding zouden een aantal cursisten nooit aan het werk zijn geraakt. Dat klinkt pretentieus, maar die regelmatige contacten met cursist, bedrijf en VDAB instructeurs zijn zeer belangrijk om het totaalproject - iemand aan het werk helpen - te doen slagen.Het is ook niet te onderschatten en vaak zeer diepgaand. Sommige cursisten hebben een intensievere begeleiding nodig, maar dat heb ik er voor over omdat je weet dat het loont en dat je de werkzoekende de kansen geeft die ze nodig hebben.Als je een mail krijgt waarin ze je bedanken omdat ze hun vast contract hebben getekend en je bedanken voor de kansen die je hen hebt gegeven, daarvoor doe je het!