Indaver is in september in Antwerpen gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het recyclen van kunststof verpakkingsafval tot waardevolle basischemicaliën. Deze Plastics2Chemicals installatie zal jaarlijks circa ongeveer 65.000 ton recycleren. De opstart is voorzien voor begin 2024 met een initiële capaciteit van 26.000 ton. Deze ...

Indaver is in september in Antwerpen gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het recyclen van kunststof verpakkingsafval tot waardevolle basischemicaliën. Deze Plastics2Chemicals installatie zal jaarlijks circa ongeveer 65.000 ton recycleren. De opstart is voorzien voor begin 2024 met een initiële capaciteit van 26.000 ton. Deze zal worden opgeschaald om vanaf 2027 op volle capaciteit te draaien. De totale investering bedraagt 100 miljoen euro. Indaver kan ook rekenen op 7,5 miljoen Vlaamse overheidssteun. Ook vanuit de Vlaamse recyclinghub werd 3 miljoen euro steun toegekend. Het project biedt een duurzame oplossing voor kunststoffen die op dit ogenblik moeilijk tot niet mechanisch gerecycled kunnen worden. Indaver heeft sinds 2017 het chemisch recyclingproces uitgebreid getest in een piloot-opstelling in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. Deze R&D fase heeft bewezen dat het proces werkt met reële afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gerecycleerde producten is meermaals gevalideerd door P2C's afnemers: de chemische en petrochemische industrie. In de nieuw geplande installatie op haar site in Antwerpen zal eerst in afzonderlijke campagnes zowel polystyreen als polyolefines gereycled worden. In een tweede fase zal de installatie omgebouwd worden tot een exclusieve polystyreen plant. Met deze industriële opschaling zal deze installatie in staat zijn om 50 procent van de polystyreen huishoudelijke afvalverpakkingen uit Europa hoogwaardig te recycleren. In de toekomst wil Indaver ook voor polyolefines een industriële installatie bouwen. De Haven van Antwerpen vormt hiervoor een mogelijke ideale locatie vanwege de aanwezigheid van de petrochemische cluster.