Het project komt tot stand dankzij de bouw van een chemische recyclage-installatie door Indaver, ondersteund door de samenwerking met Fost Plus voor het aanleveren van PS en XPS uit het PMD. Supermarktketen Colruyt heeft zijn XPS-schalen waar het verse vlees in verpakt wordt reeds recycleerbaar gemaakt en wil op termijn ook naar volledig circulaire vleesschalen gaan.
...

Het project komt tot stand dankzij de bouw van een chemische recyclage-installatie door Indaver, ondersteund door de samenwerking met Fost Plus voor het aanleveren van PS en XPS uit het PMD. Supermarktketen Colruyt heeft zijn XPS-schalen waar het verse vlees in verpakt wordt reeds recycleerbaar gemaakt en wil op termijn ook naar volledig circulaire vleesschalen gaan. Fost Plus kondigt een lange termijnsamenwerking aan met de demonstratiefabriek Plastics2Chemicals van Indaver voor het chemisch recycleren van (X)PS uit het huishoudelijk verpakkingsafval. Deze nieuwe installatie zal vanaf 2024 tot 26.000 ton materiaal verwerken aan de hand van de-polymerisatie technologie tot secundaire grondstof. Gerecycleerd styreen, het eindproduct, zal dezelfde karakteristieken hebben als nieuw materiaal, zodat er opnieuw yoghurtpotjes en vlees- en visschaaltjes van gemaakt kunnen worden - naast andere verpakkingen in (X)PS. Polystyreen is één van de zestien materiaalsoorten die de sorteercentra voor de blauwe zak uitsorteren. Zowel PS- als XPS-verpakkingen komen in die fractie terecht en worden mechanisch gerecycleerd. De recyclage van specifiek XPS-verpakkingen vormt echter een complexe uitdaging. Schuimschaaltjes voor vers vlees of verse vis behoren tot de verpakkingen waar nog het vaakst sorteertwijfels over bestaan. Toch horen ze gewoon in de blauwe zak. Maar zelfs als ze daarin terecht kwamen, gebeurde het dat ze uit de keten ontsnapten door hun kleur. Verpakkingen met zogenaamd carbon black kunnen immers niet door de infraroodcamera's van de sorteerinstallaties herkend worden. Deze zwarte schaaltjes eindigden dan helaas in de restfractie. Colruyt Group brengt jaarlijks zo'n 880 ton aan XPS-verpakkingen op de markt. Deze zijn vanaf nu allemaal donkergrijs in plaats van zwart waardoor ze uitsorteerbaar en dus recycleerbaar zijn. Pascal Dekelver, manager divisie vlees bij Colruyt Group: "XPS is een interessant verpakkingsmateriaal. Het heeft goede mechanische eigenschappen (sterk en stapelbaar), een uitstekend absorptievermogen en het heeft bovendien een hoog isolerend vermogen, zodat de verse vleesproducten minder onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen. Om hun recyclagegraad te verhogen, hebben we al onze zwarte schaaltjes omgeschakeld naar grijs. De volgende stap is gerecycleerd materiaal toevoegen. Zo blijven we stap voor stap verder werken aan het verduurzamen van onze verpakkingen." Naast polystyreen zal Plastics2Chemicals ook polyolefine (PO) recycleren, inclusief zo'n 1.000 ton folies uit de blauwe zak. Het gaat dan om bijvoorbeeld omverpakkingen van multipacks, chips- en andere zakjes.