Ergert u zich ook aan die belerende adviezen onderaan een e-mail? Naast een beeld van een groene boom staat de dwingende boodschap 'Denk aan het milieu!', gevolgd door de obligate vraag of het noodzakelijk is dat u dit e-mailbericht afdrukt. De sectororganisatie Papier.be, die de verschillende actoren uit de Belgische papierketen verenigt, kwam deze maand met een assertief persbericht waarin ze stellen de ongefundeerde milieuargumenten beu te zijn. "Om misleidende informatie en greenwashingpraktijken tegen papier aan te pakken, gaat Papier.be de confrontatie aan met bedrijven en organisaties die ongefundeerde beweringen doen", zegt Firmin François, de voo...

Ergert u zich ook aan die belerende adviezen onderaan een e-mail? Naast een beeld van een groene boom staat de dwingende boodschap 'Denk aan het milieu!', gevolgd door de obligate vraag of het noodzakelijk is dat u dit e-mailbericht afdrukt. De sectororganisatie Papier.be, die de verschillende actoren uit de Belgische papierketen verenigt, kwam deze maand met een assertief persbericht waarin ze stellen de ongefundeerde milieuargumenten beu te zijn. "Om misleidende informatie en greenwashingpraktijken tegen papier aan te pakken, gaat Papier.be de confrontatie aan met bedrijven en organisaties die ongefundeerde beweringen doen", zegt Firmin François, de voorzitter van Papier.be. "We dringen er bij hen op aan om hun beweringen te staven met feiten en cijfers of om helemaal te stoppen met dergelijke communicatie." Uiteraard zijn we tegen verspilling en we moeten als grafische sector maximaal inzetten op duurzaam ondernemen. Maar net zoals papier heeft ook digitale communicatie een impact op het milieu. Volgens cijfers van de Europese Commissie is de digitale industrie alleen al verantwoordelijk voor vijf tot negen procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, wat overeenstemt met meer dan twee procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. "Als hier niets aan gedaan wordt, kan dit cijfer tegen 2040 stijgen tot veertien procent van de uitstoot van broeikasgassen", stelt Papier.be. Op basis van cijfers van het Europees Milieuagentschap claimt Papier.be dat de print- en papiersector in Europa slechts 0,8 procent van de industriële broeikasgassen uitstoot. "Waarmee het een van de laagste uitstoters in het industriële landschap is", klinkt het. Het klassieke argument tegen papier is het verdwijnen van bossen door het gebruik van hout als grondstof voor de papierproductie. Uit recent consumentenonderzoek van Papier.be, in samenwerking met haar internationale evenknie Two Sides, blijkt dat 63 procent van de respondenten gelooft dat de Europese bossen krimpen. Niet is minder waar. Volgens cijfers van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, groeiden de Europese bossen tussen 2005 en 2020 met 58.390 vierkante kilometer. De netto-aangroei van bossen in Europa komt van het aanplanten van bomen op land dat voorheen niet bebost was en door de natuurlijke uitbreiding van bossen in niet-bewoonde gebieden. Hier ligt een belangrijke taak voor alle stakeholders in de papierketen: het correct informeren van consumenten, bedrijven en overheden over het duurzame karakter van papierproducten. Er is nog werk aan de winkel want volgens het reeds geciteerde onderzoek van Papier.be zou 38 procent van de respondenten geloven dat papier en papierverpakkingen slecht zijn voor het milieu en de helft is blijkbaar van mening dat digitale communicatie milieuvriendelijker is dan gedrukte. Weinigen weten dat de papierketen steunt op duurzaam beheerde Europese bossen en gebruik maakt van resthout uit bossen en zagerijen. Bovendien bedraagt het Europese recyclagepercentage meer dan 70 procent, waardoor de papierindustrie een belangrijke speler is in de circulaire economie. De confrontatie aangaan met de foute perceptie in onze samenleving over deze kwestie is de juiste strategie maar vergt een langdurig volgehouden inspanning. Ik wens u veel leesplezier!