De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) publiceerde recent een alarmerend conjunctuurrapport over de Belgische papier-, grafische en uitgeverijensector. Volgens de economen die het verslag samenstelden, weegt de verzwakking van de algemene economische conjunctuur dit jaar sterk door op onze sector. Wat we al een tijd ervaren in de grafische branche staat nu ook zwart op wit in een rapport. De Europese Commissie ziet de Belgische economie in 2023 en 2024 telkens groeien met 1,4 procent. Voor 2025 wordt gerekend op een groei van 1,5 procent. Het zijn vooral de overheden en de consumenten die de economie draaiende houden. In de maakindustrie staan veel seinen op rood. Ber...

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) publiceerde recent een alarmerend conjunctuurrapport over de Belgische papier-, grafische en uitgeverijensector. Volgens de economen die het verslag samenstelden, weegt de verzwakking van de algemene economische conjunctuur dit jaar sterk door op onze sector. Wat we al een tijd ervaren in de grafische branche staat nu ook zwart op wit in een rapport. De Europese Commissie ziet de Belgische economie in 2023 en 2024 telkens groeien met 1,4 procent. Voor 2025 wordt gerekend op een groei van 1,5 procent. Het zijn vooral de overheden en de consumenten die de economie draaiende houden. In de maakindustrie staan veel seinen op rood. Berichten over sluitingen en herstructureringen volgen elkaar in een snel tempo op. De grafische productieactiviteit kende een moeizame start dit jaar met een sterke toename van de tijdelijke werkloosheid. Het aantal faillissementen in de drukkerijsector steeg in de eerste helft van 2023 van 13 naar 17. Het gemiddeld banenverlies per faillissement daalde dan weer van 4,5 banen in de eerste helft van 2022 naar minder dan drie jobs dit jaar. Het zijn dus vooral kleinere drukkerijen die de boeken neerleggen. Schaal speelt in onze kapitaalsintensieve sector een cruciale rol en al zeker in tijden van oplopende rentevoeten en stijgende kosten. Volgens de auteurs van het CRB-rapport staat de grafische sector voor belangrijke structurele uitdagingen om print als relevant communicatiemedium op de kaart te blijven zetten. De CRB heeft een punt maar de diagnose is makkelijker op papier gezet dan dat de remedie in de praktijk is gerealiseerd. Er is ook goed nieuws: voor de eerste jaarhelft van 2024 - ook een Drupa-jaar - verwachten de economen voor de Belgische grafische sector een extra stimulans voor de binnenlandse vraag naar aanleiding van de verkiezingen in juni (Europees, federaal en regionaal) en oktober 2024 (lokaal en provinciaal). Dat was ook de boodschap van de ondernemers op het businessdebat op de vakbeurs Sign2Com in Kortrijk over de toekomst van de print- & signsector (zie artikel blz. 30). "Er komen verkiezingen aan, dat zal een impact genereren op heel de sector", bevestigde Andreas Foriers, de zaakvoerder van Creafor in Lokeren. Naast de conjuncturele tegenvallers spelen er ook structurele ontwikkelingen - zoals de versnellende digitalisering - die ontwrichtend zijn. Print zal alleen maar overleven als het relevant is als communicatiekanaal. Het CRB-rapport verwijst onder meer naar de inzichten van Ulbe Jelluma, de managing director van Print Power Europe. Volgens Jelluma moeten lezers en adverteerders in de eerste plaats overtuigd worden van de unieke leeservaring van drukwerk. "Print spreekt meer dan drie zintuigen aan wat de effectiviteit van de communicatie verhoogt tot 50-70 procent. Daarnaast heeft het de gave om de aandacht van de lezer langer vast te houden en biedt het de lezer de mogelijkheid om zich los te koppelen van de jachtige digitale wereld", lezen we. Uit een onderzoek van Imec blijkt dat we nog nooit zo afhankelijk zijn geweest van smartphones en technologie en dat zorgt voor een digitale moeheid. Daar liggen kansen om de meerwaarde van print op het vlak van creativiteit en interactiviteit voluit uit te spelen. In dit nummer serveren we u alvast een portie inspiratie op het vlak van technologieën, innovatie, duurzaamheid en andere hot topics. Veel leesplezier.