In het oktobernummer van Grafisch Nieuws (2022) publiceerden we op blz. 20-24 een uitgebreid artikel over UV-drukken. In het stuk brachten we de voor- en nadelen van de beschikbare technologie in kaart. Bart De Bie, de CEO van drukkerij Antilope De Bie in Duffel, reageerde op het artikel met de stelling dat "inkten die momenteel gebruikt worden op L...

In het oktobernummer van Grafisch Nieuws (2022) publiceerden we op blz. 20-24 een uitgebreid artikel over UV-drukken. In het stuk brachten we de voor- en nadelen van de beschikbare technologie in kaart. Bart De Bie, de CEO van drukkerij Antilope De Bie in Duffel, reageerde op het artikel met de stelling dat "inkten die momenteel gebruikt worden op LED-UV-persen veel duurzamer zijn dan voorgesteld in het artikel." De Bie stelt dat drukwerk met LED-UV-inkten perfect recycleerbaar is dankzij een goede ontinkingsscore, zowel voor gestreken als ongestreken papier. Hij verwijst bij wijze van voorbeeld naar de NewV-UV-offsetinkten van hubergroup. Deze inkten zijn vrij van VOC's, solventen en phtalaten en vrij van toxische substanties of stoffen die op de SVHC-lijst staan. Deze claims worden gestaafd door een certificaat van de producent. Het certificaat wordt ondersteund door verschillende onafhankelijke partijen zoals de Technische Universiteit van Darmstadt (voor de beoordeling van de ontinkingsresultaten), INGEDE (International Association of the Deinking Industry) en EuPIA (European Printing Ink Association). "In het geval van Antilope De Bie laten we onze klanten de keuze om ofwel voor het conventionele offsetprocedé met bio-inkten en oxidatiedroging op basis van plantaardige oliën te kiezen, ofwel voor het LED-UV-procedé met milieuverantwoorde inkten in combinatie met de flux-innovatie", besluit Bart De Bie. Ook op de online masterclass van VIGC over energiezuinig drukken met UV-LED op 15 december 2022 gaf Fons Put, senior consultant bij VIGC, mee dat er meer en meer LED-UV-inkten op de markt komen die goed te ontinkten zijn. "Er is vooruitgang geboekt", klonk het. Voorwaar een boeiend onderwerp waar we zeker nog op terugkomen.