Op een verpakkingsreis eind september met een aantal verpakkingsdeskundigen in en rond Parma, stond ook een bezoekje aan beautyconcern Davines op het programma. Davines wil in opzichten 'natuurlijkheid' uitstralen. Dat geldt voor haar producten, maar ook voor haar hoofdvestiging annex productiefaciliteit. Als je de bedrijfspoort bent gepasseerd, speelt een grote waterpartij de hoofdrol in de niet overdekte ontvangstruimte. Daarachter bevindt zich eveneens het uit natuurlijke materialen opgetrokken bedrijfsrestaurant. Het is allemaal natuurlijkheid en duurzaamheid dat het bedrijf uitstraalt. Geheel passend voor haar producten. Want die moeten zo natuurlijk mogelijk zijn qua ingrediënten. Daarvoor heeft Davines onder meer een eigen, uitgebreide kruidentuin, waar het naar hartenlust uit kan putten. Een milieuvriendelijke verpakking mag dan niet ontbreken om het complete plaatje af te maken. Iets waar Davines qua design veel tijd en moeite in stopt.
...

Op een verpakkingsreis eind september met een aantal verpakkingsdeskundigen in en rond Parma, stond ook een bezoekje aan beautyconcern Davines op het programma. Davines wil in opzichten 'natuurlijkheid' uitstralen. Dat geldt voor haar producten, maar ook voor haar hoofdvestiging annex productiefaciliteit. Als je de bedrijfspoort bent gepasseerd, speelt een grote waterpartij de hoofdrol in de niet overdekte ontvangstruimte. Daarachter bevindt zich eveneens het uit natuurlijke materialen opgetrokken bedrijfsrestaurant. Het is allemaal natuurlijkheid en duurzaamheid dat het bedrijf uitstraalt. Geheel passend voor haar producten. Want die moeten zo natuurlijk mogelijk zijn qua ingrediënten. Daarvoor heeft Davines onder meer een eigen, uitgebreide kruidentuin, waar het naar hartenlust uit kan putten. Een milieuvriendelijke verpakking mag dan niet ontbreken om het complete plaatje af te maken. Iets waar Davines qua design veel tijd en moeite in stopt. Op dit moment produceert het Italiaanse beautyconcern 30 miljoen items per jaar. 50 procent van haar totale productie wordt in huis verpakt. Dat gebeurt nu nog in twee ruimten, waar in totaal elf verpakkingslijnen staan opgesteld. Of een bepaald product in huis wordt verpakt en er dus de nodige apparatuur voor moet worden aangeschaft, hangt altijd af van de simpele vraag of dat toegevoegde waarde heeft of niet. Omdat Davines een uitgebreide range van verschillende soorten verpakkingen telt, heeft het uitermate flexibele lijnen die snel zijn om te bouwen naar de vraag. Davines ontwerpt haar verpakkingen naar eigen zeggen via eco-design. Dat wil zeggen dat zij bij het ontwerp naar verpakkingsoplossingen zoekt die zowel qua materiaal als productefficiency zo min mogelijk invloed hebben op het milieu. Daarvoor heeft het bedrijf vijf eigen verpakkingsdesigners in dienst. Bij het ontwerpen van nieuwe verpakkingen worden - eveneens - vijf sleutelbegrippen gehanteerd Zo ontwerpt Davines waar mogelijk lichtere verpakkingen, terwijl ondertussen de productveiligheid en functionaliteit gehandhaafd moeten blijven. Daarnaast vereenvoudigt het bedrijf zoveel mogelijk het ontwerp, waarbij overbodige componenten worden weggelaten. Die strategie leverde van 2014 tot 2022 voor primaire verpakkingen een materiaalbesparing op van 162,1 ton plastic. Voor papier was dat maar liefst 219.2 ton. Davines heeft verder een voorkeur voor gerecycleerde materialen of materialen van natuurlijke oorsprong. Dat leverde in diezelfde periode een reductie op van 903,3 ton aan aardoliegebaseerde kunststoffen en 118,4 ton aan nieuw papier, door het gebruik van gerecycleerd papier. Het gebruik van virgin materiaalen wordt daarbij stapsgewijs uitgebannen. Davines bevordert verder recyclage doordat het zoveel mogelijk monomaterialen wil gebruiken. Verder ontwerpt het nieuwe verpakkingen zo, dat ze zo min mogelijk ruimte in beslag nemen en er dus zoveel mogelijk productverpakkingscombinaties kunnen worden vervoerd, om de CO?-uitstoot zo klein mogelijk te maken. Al die inspanningen leveren serieuze milieuwinst op, waarbij Davines kan teruggrijpen op concrete cijfers. Het aandeel gerecycleerd materiaal voor zowel primaire, secundaire als tertiaire (eind)verpakkingen groeide van 60,5 procent in 2020, via 63,9 procent in 2021 naar 65,3 procent in 2022. Specifiek voor plastic verpakkingen groeide het aandeel gerecycleerd van 27,4 procent in 2020, via 37,8 procent in 2021 naar 39,1 procent in 2022. Het aandeel biogebaseerd kunststof verpakkingsmateriaal daalde daarentegen wel: van 32 procent in 2022, via 25,1 procent in 2021 naar 20,8 procent in 2022. Het totaal aandeel van verpakkingen van hernieuwbaar materiaal, met name papier en karton, steeg wel, namelijk van 35,7 procent in 2020 naar 38,7 procent in 2022. Daarbij moet wel worden aangetekend dat dat percentage in 2021 met 41,5 procent nog een stuk hoger lag. Davines levert voor een groot deel aan kap- en beautysalons en andere professionele klanten. Voor die doelgroep probeert het concern vanwege de steeds strenger worden duurzaamheidseisen steeds meer te verpakken in hervulbare oplossingen. Vooral grotere bedrijven werken aan een retourlogistiek voor wat betreft de verpakkingen. "Het marketingvoordeel ten opzichte van de consument is dat deze een bedrijf ziet dat serieus bezig is met het klimaat en het milieu", aldus directievoorzitter Davide Bollati, die aan het eind van de tour een praatje houdt. In totaal telt Davines over 45.000 klanten in de wereld. Bollati ziet een trend richting 100 procent virgin-vrij plastic. Dat ziet Davines als beter alternatief dan een verpakking van aluminium of glas. Door de nieuwe regels van het EU-comité verwacht Davines dat plastic verpakkingen op den duur helemaal verboden zullen worden. Bollati: "Ook voor consumentenverpakkingen zullen dus kartonnen designs moeten worden ontwikkeld. Aan de andere kant moet de Europese markt worden beschermd tegen goedkope concurrentie uit Azië, vooral China, en de Verenigde Staten omdat daar de milieueisen aan verpakkingen nog steeds veel lager liggen. Die trend richting duurzaamheid staat haaks op de originele functie van een verpakking van een verzorgingsproduct. Deze moet namelijk vooral pleasen en de klant een goed en luxe gevoel geven." In 2022 won Davines won twee awards voor eco-design van verpakkingen in de circulaire economie (CONAI's Tender). Zij deed dat met een glazen potje voor Sublime skin cream 60 ml dat 14,7 procent lichter is dan het vorige model. Daarbij werd 42,6 procent gerecycleerd glas (post-consumer, PCR) verwerkt. Dat levert een vermindering van de CO?-uitstoot op van 20 procent, van het energiegebruik van 20 procent en 25 procent minder watergebruik. In de SU Hair Milk in gerecycleerd plastic werd het virgin PET vervangen door 98 procent rPET. Ook deze verpakking brengt een vermindering van de CO?-uitstoot van zich mee van 20 procent en 5 procent besparing op het energiegebruik. Naast alle inspanningen om het materiaal te verduurzamen, werkt Davines sinds 2021 samen met Plastic Bank. Dit is een maatschappelijke onderneming die gespecialiseerd is om plastic terug te winnen uit de natuur. Deze samenwerking resulteerde in de inzameling van 100 ton plastic in het eerste jaar en 779.126 ton in 2022. Die laatste hoeveelheid is gelijk aan de hoeveelheid plastic die Davines jaarlijks op de markt zet in de vorm van verpakkingen. Dat gebeurt met name in de kustgebieden van Indonesië, de Filipijnen en Brazilië De Plastic Bank monitort via track & trace waar al het plastic blijft. Deze wordt na de terugwinning opnieuw in de supply chain ingebracht. Van al haar verpakkingen die het in de hoofdvestiging in Parma produceert wordt op deze manier 99,5 procent teruggewonnen. In 2020 was dat nog 86,3 procent. Davines heeft zich contractueel vastgelegd om in uiterlijk 2050 een netto CO?-uitstoot van nul te realiseren. Bollati: ?Wij hebben ons aangesloten bij de campagne van SBTi (science based targets initiative) om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau. Samen met het hoofdkantoor en filialen is de productiefabriek van Davines in Parma sinds 2018 CO?-neutraal, een mijlpaal die we hebben bereikt door de uitstoot te meten en te verminderen en de resterende uitstoot te neutraliseren door middel van herbebossingsprojecten.