'The green side of printing', 'Your partner in sustainability', 'Leading in sustainable labeling', 'I'm durable, I'm natural', 'Protect your planet and your profits' ... Je kunt niet om de vaststelling heen dat de exposanten op Labelexpo Europe 2019 respect voor de natuur hoog in het vaandel droegen. Nooit waren er zoveel slogans ten gunste van het milieu te zien op de stands. Het leek wel of de etikettenindustrie in twee jaar plots helemaal groen geworden was. Labelexpo had zelfs een informele ruimte voorzien, het 'Sustainability Insight Café', waar de bezoekers - met een kopje koffie in de hand - een hele resem duurzame en ecologische producten en diensten konden ontdekken. "Etikettenen verpakkingsdrukkers moeten immers dringend hun blazoen op milieuvlak oppoetsen," zeggen de organisatoren van de beurs. Het lijkt er ook op dat de drukkers zelf hoe langer hoe meer interesse krijgen voor milieucertificaten zoals SGP (Sustainable Green Printing) en ISO 14001. Maar laten we realist blijven: de etikettensector is nog geen voorbeeld van een ecologische industrietak. Er zijn echter wel initiatieven die hun weg vinden en die het mogelijk maken om de voetafdruk van de sector op het milieu te verminderen. En dat op alle niveaus van de productie. De alomtegenwoordigheid van de greenwashing op Labelexpo wijst er alvast op dat het milieubewustzijn van de consumenten de spelers in de etikettensector dwingt om zich in vraag te stellen. De grootste milieu-uitdaging van de sector is ongetwijfeld het beheer, de recyclebaarheid en de recycling van afval, waarbij vooral naar de release liner en de matrix (afvalranden die achterblijven op de release liner) gekeken wordt. "De grootste opdracht bestaat erin om leefbare oplossingen te vinden om de hoeveelheid release liner materiaal (het backing materiaal) en matrixen die in de afvalcontainers terechtkomen, te verminderen," zegt Dan Muenze, voorzitter van de Amerikaanse sectorfederatie TLMI in een interview met het vaktijdschrift 'Label & Labeling'. De Duitse fabrikant van zelfklevende etiketten Herma wijst er van zijn kant op dat volgens ramingen in 2020 ruim 100 miljard verzendingsetiketten nodig zijn en dat die tonnen onbruikbare release liner opleveren. Het is dus niet voor niks dat op de beurs 'linerless' oplossingen (etiketten zonder release liner) voorgesteld werden. Het is overigens in de sector van de zelfklevende dragers dat de exposanten het sterkst over producten met een milieuvriendelijke ambitie communiceerden. Avery Dennison - dat tijdens de beurs heel sterk de schijnwerpers op de duurzame ontwikkeling richtte - stelde enkele innovaties op het vlak van de substraten en de recyclage voor. Er waren ook opgemerkte voorbeelden van substraten op basis van niet-fossiele grondstoffen, organisch afval of gerecycled plastic. "We maken een heuse revolutie mee in de systemen van de circulaire economie, waarbij biomassa als grondstof dient en waarbij plastic afval in nieuwe films verwerkt worden," merkt Andy Thomas-Emans op, strategisch directeur van het vaktijdschrift 'Labels & Labeling'.
...

'The green side of printing', 'Your partner in sustainability', 'Leading in sustainable labeling', 'I'm durable, I'm natural', 'Protect your planet and your profits' ... Je kunt niet om de vaststelling heen dat de exposanten op Labelexpo Europe 2019 respect voor de natuur hoog in het vaandel droegen. Nooit waren er zoveel slogans ten gunste van het milieu te zien op de stands. Het leek wel of de etikettenindustrie in twee jaar plots helemaal groen geworden was. Labelexpo had zelfs een informele ruimte voorzien, het 'Sustainability Insight Café', waar de bezoekers - met een kopje koffie in de hand - een hele resem duurzame en ecologische producten en diensten konden ontdekken. "Etikettenen verpakkingsdrukkers moeten immers dringend hun blazoen op milieuvlak oppoetsen," zeggen de organisatoren van de beurs. Het lijkt er ook op dat de drukkers zelf hoe langer hoe meer interesse krijgen voor milieucertificaten zoals SGP (Sustainable Green Printing) en ISO 14001. Maar laten we realist blijven: de etikettensector is nog geen voorbeeld van een ecologische industrietak. Er zijn echter wel initiatieven die hun weg vinden en die het mogelijk maken om de voetafdruk van de sector op het milieu te verminderen. En dat op alle niveaus van de productie. De alomtegenwoordigheid van de greenwashing op Labelexpo wijst er alvast op dat het milieubewustzijn van de consumenten de spelers in de etikettensector dwingt om zich in vraag te stellen. De grootste milieu-uitdaging van de sector is ongetwijfeld het beheer, de recyclebaarheid en de recycling van afval, waarbij vooral naar de release liner en de matrix (afvalranden die achterblijven op de release liner) gekeken wordt. "De grootste opdracht bestaat erin om leefbare oplossingen te vinden om de hoeveelheid release liner materiaal (het backing materiaal) en matrixen die in de afvalcontainers terechtkomen, te verminderen," zegt Dan Muenze, voorzitter van de Amerikaanse sectorfederatie TLMI in een interview met het vaktijdschrift 'Label & Labeling'. De Duitse fabrikant van zelfklevende etiketten Herma wijst er van zijn kant op dat volgens ramingen in 2020 ruim 100 miljard verzendingsetiketten nodig zijn en dat die tonnen onbruikbare release liner opleveren. Het is dus niet voor niks dat op de beurs 'linerless' oplossingen (etiketten zonder release liner) voorgesteld werden. Het is overigens in de sector van de zelfklevende dragers dat de exposanten het sterkst over producten met een milieuvriendelijke ambitie communiceerden. Avery Dennison - dat tijdens de beurs heel sterk de schijnwerpers op de duurzame ontwikkeling richtte - stelde enkele innovaties op het vlak van de substraten en de recyclage voor. Er waren ook opgemerkte voorbeelden van substraten op basis van niet-fossiele grondstoffen, organisch afval of gerecycled plastic. "We maken een heuse revolutie mee in de systemen van de circulaire economie, waarbij biomassa als grondstof dient en waarbij plastic afval in nieuwe films verwerkt worden," merkt Andy Thomas-Emans op, strategisch directeur van het vaktijdschrift 'Labels & Labeling'.Een milieuvriendelijke aanpak heeft niet alleen oog voor de dragers, maar ook voor alle productiestappen: inkten, barriers, droogprocedés, energieverbruik, enz. Omet, de Italiaanse constructeur van flexo-etikettenpersen, gaf daarbij het voorbeeld door een holistische aanpak toe te passen om groen drukwerk te realiseren. Op zijn stand gaf Omet toelichting bij de vijf uitdagingen voor een duurzame productie (zie verder). Hieronder geven we een overzicht van de zogenaamd duurzame oplossingen die de etikettensector voorstelt en die ons tijdens ons bezoek opgevallen zijn.Met het oog op een duurzame productie, leggen de persenbouwers de nadruk op een gecontroleerd energieverbruik en op zo weinig mogelijk verspillingen.Fujifilm, Miraclon en Asahi vestigen de aandacht op flexoplaten die de flexoproductie properder (en ook rendabeler) kunnen maken. Omet, de bouwer van flexopersen, spant zich in om de substraten, het energieverbruik en de recyclage te verbeteren.De Japanse fabrikant Asahi Photoproducts, gespecialiseerd in de ontwikkeling van fotopolymeer flexoplaten, pakt uit met zijn nieuwe technologie CleanPrint AWP-DEW. Op Labelexpo werd benadrukt dat die technologie een propere flexodruk mogelijk maakt. De AWP-DEW platen die met UV-, water- en solventinkten compatibel zijn, worden met water uitgewassen en maken als eerste gebruik van de technologie CleanPrint. Deze oplossing elimineert het gebruik van vluchtige solvents bij de aanmaak van de platen en versnelt het plaatvervaardigingsprocedé zodat minder energie verbruikt wordt zonder het kwaliteitsniveau aan te tasten. "We overwegen om deze technologie ook bij de andere platen in ons aanbod in te voeren om een milieuvriendelijke druk op een zo ruim mogelijke waaier dragers te garanderen," deelt de fabrikant mee.Fujifilm stelde ontwikkelingen in verschillende essentiële domeinen van zijn aanbod voor om etikettendrukkers te helpen om hun bestaande flexoprocessen te optimaliseren: een verbeterd ontwikkelsysteem voor wateruitwasbare flexoplaten, en het Illumina LED UV retrofit) droogsysteem voor bestaande flexopersen. De beursbezoekers konden ook voor het eerst kennis maken met de nieuwe plaat Flenex FW-FP, die met water uitgewassen kan worden en die bestemd is om soepele verpakkingen te bedrukken. Op de beurs werd ze tentoongesteld samen met de verbeterde wateruitwasbare plaatprocessor SB-938 FLW en Aquarius, het gloednieuwe systeem voor waterzuivering. Volgens Fujifilm maakt die combinatie het mogelijk om het waterverbruik in belangrijke mate te verminderen door het water in een gesloten circuit te regenereren. Bovendien verlengt dit systeem voor waterzuivering ook de levensduur van de ontwikkelbaden en vermindert het de hoeveelheid afvalwater. Het droogsysteem Illumina LED dat op bestaande flexopersen kan worden ingebouwd, werd ontworpen om de energiekosten van ondermeer de droging te verminderen en de productiviteit te verhogen zonder de ecologische voetafdruk te vergroten.De grote blikvanger op de stand van Omet was de gloednieuwe, hybride flexopers XFlex X7 met een baanbreedte van 670 mm. In de communicatie van het bedrijf stond echter de milieuaanpak centraal. "Gedurende jaren al is het technologische onderzoek van Omet gericht op een ecologische duurzaamheid waarbij de verschillende aspecten van het drukprocedé een rol te spelen hebben: substraten, inkten, energie, LED UV en vermindering van de afvalhoeveelheid," zegt Massimo Bellingardi, marketingcoördinator van Omet. Volgens de constructeur biedt het LED UV-droogprocedé verschillende voordelen. "Het proces maakt het mogelijk om de opwarm- en afkoeltijden die voor de UV-uitharding nodig zijn, in te korten. Tegelijk worden de toxische stoffen die bij de opwarming van het substraat vrijkomen, alsook de emissies van ozon en kwik teruggedrongen. Het hele proces is dus milieuvriendelijker," legt Massimo Bellingardi uit. Elke medaille heeft echter een keerzijde: de inkten die voor de LED UV-droging ontwikkeld zijn, kunnen bijvoorbeeld het recyclageproces voor bedrukte dragers beïnvloeden (zie verder). Omet onderstreept dan ook dat het met verschillende partners projecten opstart om inkten zonder een impact op het milieu te testen. Omet biedt daarnaast nog een systeem aan om de warme lucht van de persen in de droogeenheid te recyclen. Wanneer de klant met inkten op waterbasis werkt, kan hij daardoor 20% energie sparen. Een belangrijke aankondiging op Labelexpo was het partnership met Ritrama, Spulker en Ilti in het project 'Core Linerless Solution' (CLS) om zelfklevende films zonder backing te produceren. Bij de producten in het gamma 'Core Linerless Solutions' is het rugblad (de release liner) geëlimineerd, waardoor er meer etiketten op een rol gedrukt kunnen worden en het aantal keren dat een rol vervangen moet worden, daalt. Voor de verwerking van die films heeft Omet een lamineermodule ontworpen die eind dit jaar klaar zal zijn.Naar het voorbeeld van Xeikon en HP Indigo zeggen producenten van digitale persen dat hun technologie milieuvriendelijker is dan de flexodruk. En daar zijn goede redenen voor: geen platen en cilinders meer, minder afval en minder energie, drukken van kleine oplagen op aanvraag waardoor verspilling en ongebruikte voorraden vermeden worden. Als sponsor van de stand 'Sustainability Insight Café' schoof Xeikon "de beperkte milieu- en logistieke impact" van de digitale druk als een argument voor een duurzame werkwijze naar voren. Andere argumenten zijn de milieuvriendelijke productie van de persen, het recyclebare drukwerk en de milieuvriendelijke toepassingen zoals bedrukte, kartonnen bekers.HP, dat de grootste beursruimte had ingepalmd, belichtte op een groot aantal reclamepalen de milieuvoordelen van de digitale technologie t.o.v. de flexo. HP Indigo laat zich eveneens voorstaan op een CO2-neutrale productie van zijn persen, meer bepaald door de milieu-impact van het productieafval en van de verbruiksgoederen in zijn productielijnen te verminderen. "HP Indigo recyclet in zijn fabrieken meer dan 95% van het ongevaarlijke afval. We spannen ons ook in om de verbruiksgoederen en de afvalhoeveelheden die bij het printen gepaard gaan, te verminderen. We hebben programma's ingevoerd om zowel verbruiksgoederen als materialen te recyclen, te herwaarderen en te hergebruiken," zegt de fabrikant. HP haalt daarbij enkele cijfers als bewijs aan: 80% van het gewicht van een pers uit de HP Indigo serie r is hergebruikt materiaal, 390 ton metalen en kunststoffen worden opnieuw gebuikt, HP wekt 1.200.000 kWh elektriciteit op met zonnepanelen, enz. "De vraag naar duurzame verpakkingsoplossingen motiveert converters om de digitale druk in te zetten. Want met die techniek kunnen zij (en hun klanten) de milieu-impact van het drukwerk aanzienlijk verminderen," verklaart Alon Bar-Shany, algemeen directeur van HP Indigo.Rond de inkten voor de digitale druk leven er vragen, niet alleen over de bruikbaarheid ervan in de voedingsindustrie, maar ook over de recyclebaarheid en compostering. Duurzame etiketten en verpakkingen kunnen alleen maar als de gebruikte inkten te recyclen zijn én ook gerecycled worden. Een van de uitdagingen bestaat erin om milieuvriendelijke inkten te ontwikkelen die de recyclage van verpakkingen niet hinderen.Op Labelexpo kondigde HP Indigo aan dat de inkten die het bedrijf voor verpakkingen en etiketten produceert, vanaf nu zowel thuis als in de industrie gecomposteerd kunnen worden. TUV Austria, dat de activiteiten van het Belgische AB Vinçotte overgenomen heeft, heeft inderdaad de certificaten 'OK Compost Home' en 'OK Compost Industriel' aan HP afgeleverd. De certificatie-instelling geeft aan dat de inkten HP Indigo Electroinks geschikt zijn voor verpakkingen die volgens de heersende normen gecomposteerd en biologisch afgebroken kunnen worden (bijv.: Europese reglementering EN 13432).HP deelde nog mee dat zijn inkten van soepele verpakkingen verwijderd kunnen worden. De Spaanse onderneming Cadel Deinking, gespecialiseerd in het ontinkten en recyclen van kunststof, heeft tests uitgevoerd. De conclusie was dat de soepele verpakkingen die op een HP Indigo bedrukt waren, volledig ontinkt kunnen worden. De door HP gecertificeerde primers Michelman voor soepele verpakkingen hebben onlangs ook met goed gevolg doorgedreven tests naar toxische stoffen, zware metalen en fluor ondergaan. Ze voldoen dus aan de belangrijke normen van de industrie om in composteerbare verpakkingen gebruikt te kunnen worden. Ook andere primers Michelman van het gamma DigiPrime voor de inkjetdruk met pigmentinkten op basis van water, hebben de milieutests doorstaan. Die primers voor de inkjetdruk kunnen in composteerbare verpakkingen gebruikt worden, meer bepaald vouwdozen en golfkarton.Daarnaast moeten we er op wijzen dat papier dat met de HP Indigo technologie bedrukt is, niet als gewoon papier gerecycled kan worden. In Frankrijk raadt Copacel (de evenknie van Cobelpa) aan om zulk papierafval met kartonverpakkingen te vermengen zodat het niet tussen het andere papierafval verzeild raakt dat bij drukkers opgehaald wordt om gerecycled te worden. De reden daarvoor is dat drukwerk dat met de elektrofotografie vervaardigd is, de procedure van het ontinkten kan verstoren. De sectorfederaties melden dat de constante toename van het volume papier dat met HP Indigo inkten bedrukt is, sinds 2010 bij de papierproducenten tot moeilijkheden bij het ontinkten geleid heeft. Zelfs in kleine hoeveelheden. Bij de recyclage van karton speelt dit minder een rol omdat de hoeveelheden van het drukwerk nog te klein zijn. "Het gaat om bijzondere inkten die niet aan het ontinkingsprocedé voor klassieke inkten aangepast zijn. Daardoor kunnen ze zichtbaar blijven in gerecycled papier dat voor grafische toepassingen bestemd is. Bij papier dat in golfkarton gebruikt worden en dat minder zichtbaar is, stelt dat echter geen probleem," preciseert Copacel.Siegwerk, een van de grootste leveranciers van inkten voor verpakkingen en etiketten, voert ook onderzoek naar ecologische inkten om bedrukte films doeltreffend te recyclen. De Duitse fabrikant investeert in onderzoek en ontwikkeling om de ecologische voetafdruk van de inkten te verminderen zonder de prestaties ervan aan te tasten. Siegwerk heeft ook voor het eerst een nieuwe oplossing voorgesteld die het mogelijk maakt om de bedrukte films voor etiketten, krimpfolies en andere toepassingen volledig te ontinkten. De bedoeling daarvan bestaat erin om een zuiver substraat te leveren met het oog op recycling. Siegwerk voerde overigens ook promotie voor zijn nieuwe UV-/LED UV-offsetinkten (Sicura Low NRGY) die even goed van de drager verwijderd kunnen worden als de traditionele inkten voor vellenoffset. Het gaat om UV-inkten die weinig energie vergen om uit te harden. Volgens de fabrikant kunnen papieren die met de huidige UV/LED-inkten bedrukt zijn, niet goed ontinkt worden omdat die inkten een stevige laag vormen die tegen mechanische en chemische behandelingen bestand is. In die zin zijn ze te vergelijken met de zelfklevende lagen op kunststof dragers. Thomas Glaser, verantwoordelijk voor de vellentechnologie van Siegwerk, legt uit: "De standaard UV/LED-inkten leiden vaak tot grote hydrofiele deeltjes die zichtbare sporen in gerecycled papier achterlaten. Daarom hebben we ons onderzoek toegespitst op oplossingen voor dat probleem en op de recyclage van drukwerk dat onder UV-licht gepolymeriseerd is." Daarnaast biedt Siegwerk nog inkten op basis van water en composteerbare solvents aan (norm FIN EN 13432). Een ander aanbod van het Duitse bedrijf is het gamma Sicura Litho NutriEco, UV-inkten met een beperkte migratie voor toepassingen in de cosmetica en de voedingssector. Die inkten werden door het EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) met goud onderscheiden in de 'Cradle to Cradle Material Health Certification'. "Die inkten houden geen gevaar in voor het recyclageproces en passen in een circulaire economie," stelt Siegwerk.INX International Ink, een producent van conventionele en digitale inkten, stelde natuurlijke inkten voor verpakkings drukkers voor die het milieu willen sparen. Het gaat om de waterhoudende inkten INXhrc op basis van hernieuwbare bestanddelen. Die inkten die ontworpen werden voor dragers in papier en karton, bevatten minder chemische producten dan de traditionele inkten. "Geen allergenen, geen nanomaterialen, geen chemische producten op basis van fluor, geen oplichtende pigmenten, geen zware metalen, geen latex en geen polyetrafluorethyleen," stelt de fabrikant. "Met die inkten kunnen bedrijven hun koolstofemissies met 25 à 30 verminderen in vergelijking met standaardinkten op waterbasis," aldus INX. Het gamma omvat inkten voor de offset-, diepdruk- en flexodruk.Dunnere etiketten of etiketten zonder rugblad (linerless), films en dragers in gerecycled plastic of uit biologische grondstoffen, gemakkelijk weg te wassen lijmen: de duurzame oplossingen die op Labelexpo naar voren geschoven werden, nemen uiteenlopende vormen aan. Echter altijd met de bedoeling om overbodig afval (bijvoorbeeld de release liner) te verminderen, om de recycling te bevorderen en te vergemakkelijken en om het verbruik van fossiele grondstoffen terug te dringen. Meer dan één leverancier herkent zich in het motto 'Verminderen, recyclen en vernieuwen' van UPM Raflatac om drukkers en merken te helpen duurzame producten te vervaardigen. Etiketten en lijmen horen bij de grootste obstakels om tot een efficiënte recyclage te komen. Als die niet correct verwerkt of gerecupereerd worden, maken ze het volledige recyclageproces minder doeltreffend. Op Labelexpo werden dan ook lijmen voorgesteld die gemakkelijk van de drager verwijderd kunnen worden, zonder sporen na te laten. Ook bij de substraten - gerecyclede synthetische substraten, biologisch afbreekbare substraten of substraten op basis van biologische grondstoffen - waren heel wat nieuwigheden te ontdekken. De 'linerless' aanpak kreeg op zijn beurt heel wat aandacht als een oplossing voor het afvalprobleem. Daarmee is het mogelijk om zelfklevend materiaal te bedrukken en te lijmen zonder dat het backing materiaal nodig is (het siliconenpapier dat de lijm beschermt, maar dat een afvalproduct wordt zodra het etiket aangebracht is).Avery Dennison heeft al verscheidene bekroningen voor zijn innoverende oplossingen gekregen. Te beginnen met de Prijs voor het Milieu en de Duurzame Ontwikkeling van de 'Label Industry Global Awards 2019'. Die prijs werd toegekend voor een backing die meer dan 30% gerecycled PET (rPET Liner) bevat die uit gebruikte flessen gerecupereerd werd. Avery Dennison trok ook de aandacht met een etiket dat gerecycled polyethyleen (rPE) bevat.De Duitse leverancier Herma heeft een PE-film voor etiketten die voor 100% uit gerecycled materiaal bestaat. Het nieuwe product werd samen met de drukker Schäfer-etiketten ontwikkeld en wordt ondersteund door het bedrijf Polifilm dat in PE-films gespecialiseerd is. Het gaat om een etiket in PE dat uitsluitend met gerecycled polyethyleen vervaardigd is. De grondstof voor die etiketten bestaat voor 50% uit industrieel afval en voor 50% uit huishoudverpakkingen in PE, zoals kunststof flessen. UPM Raflatac toonde op Labelexpo nieuw gerecycled materiaal, zoals de etiketten Vanish PCR. De voorzijde en het rugblad bevatten 90% gerecycled materiaal. Sihl dat ook op de stand Sustainability te vinden was, biedt front materiaal in PET aan met 90% gerecycled materiaal. Tegen 2020 wil Innovia op zijn beurt BoPP-films uitbrengen die aan de voedselveiligheid voldoen en die voor 30% uit gerecycled plastic bestaan.Herma, Ravenwood, Innovia en Ritrama (via het technologische platform CLS dat zich nog in de projectfase bevindt) zijn de grootste leveranciers met linerless-oplossingen in hun aanbod. UPM Raflatac biedt geen linerless aan, maar wel een re-cyclingservice (RafCycle) voor de release liner van de etiketten zodra die op de verpakking bevestigd zijn.Herma stelde InNo-Liner voor, een heel specifieke oplossing die aan de strikte eisen van logistieke en distributiecentra voldoet. Toepassingen binnen de verzendingsverpakkingen en de internetverkoop staan daarbij eentraal. De oplossing InNo-Liner kan duizenden tonnen linermateriaal vermijden en duur afval elimineren. Het zelfklevende, gepatenteerde materiaal kleeft in eerste instantie niet, maar gaat wel in een fractie van een seconde kleven wanneer het door een speciale microverstuiver geactiveerd wordt. Een speciale lijmtechnologie die in verscheidene lagen aangebracht wordt, maakt de hechting mogelijk. "Omdat er geen backing materiaal is, kan elke rol meer etiketten bevatten zodat er minder opslagruimte nodig is," aldus Herma dat er ook aan herinnert dat de ecologische voetafdruk van een etiket zonder release liner aanzienlijk kleiner is. De oplossing In- No-Liner heeft tijdens de beurs Fachpack in Nuremberg de prestigieuze Duitse verpakkingsprijs gekregen.Innovia heeft BoPP-films ontwikkeld voor etiketten zonder backing materiaal. Die films kunnen met het flexo-, offset-, diepdruk- en zeefdrukprocedé bedrukt worden en zijn bestemd voor voedingsverpakkingen. Ze zijn compatibel met het systeem Nobac van Ravenwood. Op de stand Sustainability maakte de fabrikant duidelijk dat in het VK met dit machinetype in 2018 de productie van 6500 ton backing materiaal vermeden werd.Synthogra heeft op Labelexpo onder het merk Pure-Durable een synthetisch papier voorgesteld dat volledig met hernieuwbaar materiaal vervaardigd is. Het product bestaat voor 100% uit biologisch materiaal, waarvan meer dan 70% afval dat bij de productie van rietsuiker ontstaat. De overige 30% zijn natuurlijke mineralen. Het materiaal is bedoeld om kunststof films te vervangen en is geschikt voor etiketten, tickets, zelfklevende etiketten, enz. Een ander product in het gamma is de film Pure-Durable Seal, die een heuse barrière vormt bij verpakkingen en op papier lijkt. Ook die film wordt vervaardigd met resten suikerriet en natuurlijke mineralen en bevat 83% hernieuwbaar materiaal. "Ik heb dit product ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar een groene, niet-fossiele film, zonder echter de recyclagestromen in het gedrang te brengen. Tegelijk hebben we geen grondstoffen gebruikt die ook als voedingsmiddel kunnen dienen," verklaarde Nanette Thomas, algemeen directeur van Synthogra.Taghleef Industries (TI) produceert onder het merk Nativia films op basis van hernieuwbare, biologisch afbreekbare en composteerbare grondstoffen. Bij de nieuwigheden: de Nativia D813, een biologisch afbreekbare film uit biologische grondstoffen. Deze BoPP-film voor IML-etiketten is samengesteld met PLA, een polymelkzuur (een polymeer uit hernieuwbare grondstoffen die op industriële wijze gecomposteerd kunnen worden). De film Nativia D813 kan in vellenen rotatieoffset bedrukt worden. Als een alternatief voor volledig synthetische materialen biedt Sihl de producten Enduro aan die duurzaam, stevig en waterdicht zijn dankzij een materiaal dat papier en film combineert. Het percentage film blijft beperkt door de dubbele laag papier. Enduro bevat geen PVC en heeft het FSC-certificaat. Op de beurs toonde Sihl ook stalen van nieuwe Enduro-films, die nog in ontwikkeling zijn en die samengesteld worden uit hernieuwbare grondstoffen en gerecycled polyester.Met een nieuw gamma duurzame materialen onderstreepte het Duitse VPF dat duurzaamheid een centrale plaats in de bekommernissen van het bedrijf inneemt. De nieuwe dragers zijn ontwikkeld voor de inkjet- en laserdruk. VPF biedt een modulair systeem van duurzame papieren en films die met verschillende lijmsoorten (waaronder een wegwasbare lijm) gecombineerd kunnen worden. De papieren worden met gras of bagasse (resten suikerriet) vervaardigd, de films (NatureFlex) met cellulose uit duurzaam beheerde plantages. De papieren lenen zich om etiketten te drukken die aan de hoge eisen van de voedings-, dranken- en cosmeticasectoren voldoen. De films zijn behalve voor de dranken- en cosmeticasectoren ook geschikt voor de fruit- en groentesector.UPM kondigde de eerste film in polypropyleen op basis van hout aan: de Forest Film. Dat product wordt voor 100% vervaardigd met hout uit duurzaam beheerde bossen en werd in samenwerking met UPM BioVerno naphta ontwikkeld. De film op basis van hernieuwbare materialen wordt aangeboden als een alternatief voor traditionele materialen die met fossiele grondstoffen geproduceerd worden. UPM Biofuels transformeert de productieresten van papierpulp tot hernieuwbare nafta die de fossiele grondstoffen vervangt.Avery Dennison op zijn beurt heeft met papieren van Favini een gamma van gerecyclede substraten gecreëerd voor wijn en sterke drank. De substraten bestaan voor 15% uit organisch afval (druiven) en voor 40% uit gerecupereerd afval.Lijmen die gemakkelijk weggewassen kunnen worden, worden beschouwd als een oplossing die de circulaire economie ten goede komt. Zulke lijmen maken het immers gemakkelijker om materialen tijdens het recyclageprocedé van elkaar te scheiden en de recyclage van uiteenlopende verpakkingen te optimaliseren. Ritrama heeft bijvoorbeeld een gamma van zelfklevende dragers, RI-MOVE, ontwikkeld voor containers en flessen die gerecycled en hergebruikt worden. Dat gamma bestaat in twee uitvoeringen: een voor de etikettering van glazen verpakkingen met statiegeld (ri-move glass) en de andere voor PET-verpakkingen (ri-move PET). De lijm voor het glas garandeert een maximale hechting tijdens de levenscyclus van het product en maakt het mogelijk om het etiket snel te verwijderen zonder dat er vervuilende stoffen in het industriële wassysteem achterblijven. Ook het etiket op PET-flessen is gemakkelijk te verwijderen. De fragmenten van de etiketten in polypropyleen gaan tijdens de industriële wasbeurt in het alkalische, warme bad rondzweven. Zodra die fragmenten zuiver zijn en geen resten meer bevatten, kunnen ze gebruikt worden om PET van een goede kwaliteit te produceren. Henkel pakte uit met een lijm op basis van water die gevoelig is voor druk en gemakkelijk weggewassen kan worden: de Aquence PS 3682 voor PET-flessen. Ook Avery Dennison neemt een plaats in op de markt voor wegwasbare lijmen met een uitbreiding van het gamma CleanFlake, een lijm die geen restsporen achterlaat op de container nadat het etiket verwijderd is. Volgens Avery Dennison maakt die technologie het mogelijk om PET in een gesloten circuit te recyclen. Het product werd bekroond met de prijs 'FINAT Recycling and Sustainability 2019'. Bij Sihl ten slotte garandeert het gamma Pressuretac een etikettering zonder residu's van logistieke producten.Lichtere dragers voor etiketten worden ook als een duurzaam alternatief gezien omdat ze - wegens hun lage gewicht - de uitstoot van broeikasgassen en de transportkosten verminderen. Voor samendrukbare containers biedt Innovia de transparante films Rayoface en Ultrafoil aan die 40% minder materiaal bevatten dan het dikkere PE-frontmateriaal dat gewoonlijk gebruikt wordt.Ook UPM Raflatac biedt lichtere films (PP Lite) aan waarvoor minder grondstoffen nodig zijn. Het gamma PP Lite combineert een lichter oppervlakmateriaal, een dunnere lijmlaag en een lichtere drager. Als onderdeel van zijn gamma krimpfolies biedt Taghleef de ultratransparante film TDS Shape360 met een lage dichtheid aan. De film op basis van aardolie krijgt de aanduiding 360 mee omdat zijn vermogen om tot 65% te krimpen het mogelijk maakt om verpakkingen van verschillende vormen en formaten volledig te omwikkelen. Ook Sihl presenteerde dragers voor de inkjetdruk die, afhankelijk van het type van inkt en film, 20 à 40% lichter zijn dan gelijkwaardige films.