Het avontuur met HYBRID Sofware begon in 2007 als de ontbrekende schakel tussen MIS-systemen, web-to-print portals en de prepress workflow. Met verschillende producten levert het bedrijf toepassingen voor asset management in de cloud, een native PDF-editor, variabel data printen, step-and-repeat en nog veel meer.
...

Het avontuur met HYBRID Sofware begon in 2007 als de ontbrekende schakel tussen MIS-systemen, web-to-print portals en de prepress workflow. Met verschillende producten levert het bedrijf toepassingen voor asset management in de cloud, een native PDF-editor, variabel data printen, step-and-repeat en nog veel meer.Hoewel er in de prepress-sector enorme stappen zijn gezet, is deze tak van sport voor veel bedrijven in de label- en verpakkingsindustrie nog onontgonnen gebied, met relatief weinig specialistische aanbieders. HYBRID Software sprong in dat gat en heeft zijn plaats in de markt als relevante softwarepartij duidelijk veroverd.Het lijkt alsof Guido Van der Schueren zichzelf met HY-BRID Software opnieuw heeft uitgevonden. Na een reeks commerciële successen met pre-press-software startte hij Artwork Systems dat in de grafische industrie een begrip werd. Uiteindelijk verkocht hij het bedrijf in 2007 aan Esko, waarna hij zijn bakens verzette met HYBRID Software.Inmiddels is hij een van de succesvolste ondernemers van België en nog volop actief met zijn onderneming, maar hij weet nog niet van stoppen. We spreken hem tijdens Labelexpo in Brussel, waar hij elke dag aanwezig is op de stand van zijn bedrijf. Van der Schueren: "Ik zou Labelexpo niet willen missen. Beurzen zijn het ideale moment om te kijken wat er leeft in de markt. Ik had gisteren zeker veertig à vijftig korte ontmoetingen met klanten. Ik spreek hier mensen die ik al twintig jaar ken. Je moet leren uit het verleden. Ik doe dit werk bovendien graag, het gaat om een fascinerende industrie."Van der Schueren herinnert zich de uitdagingen ten tijde van het oprichten van Artwork Systems nog goed. "De twee grootste uitdagingen waren om de markt ervan te overtuigen dat de Macintosh een computer was en dat men verpakkingen kon realiseren binnen de Post-Script-wereld. Macintosh werd door zelfbenoemde 'professionelen' gezien als speelgoed. PostScript werd afgewezen omdat leveranciers en ontwikkelaars wilden vasthouden aan hun eigen standaarden. Maar PostScript zorgde ervoor dat iedereen op dezelfde manier ging werken, net als met PDF nu. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon."Het werken met verschillende aangeleverde formaten leidde bij gebruikers tot veel frustraties, merkte hij. "We moesten vechten tegen Adobe Illustrator als aanleverformaat. Dat formaat is zinloos als het om verpakkingen gaat. Je kunt met Illustrator veel doen op het gebied van design, maar het is geen geschikt formaat om werk aan te leveren. Dat is inmiddels allemaal voorbij. PDF is nu de standaard."Nadat Artwork Systems was overgenomen door Esko zag hij een nieuwe opportuniteit. In de prepress-markt bestond er weliswaar software, maar ruimte voor verbetering was er ook. Van der Schueren over zijn redenen om met HYBRID Software te starten: " It's about the better mouse trap, zeggen de Engelsen. De markt was nauwelijks innovatief en er was sprake van een monopolist die de neiging had zich ook daadwerkelijk als een monopolist te gedragen. Ik wilde daar een servicegericht bedrijf tegenover stellen. Wij interpreteren wat de klant nodig heeft en daar maken we software voor. Dat betekent dat we met de klant moeten communiceren; het is geen eenrichtingsverkeer. We kiezen er bijvoorbeeld voor om niet allerlei plug-ins te ontwikkelen voor bestaande pakketten. Dankzij de ontwikkeling van bijvoorbeeld PACKZ is de productiviteit veel hoger dan met de algemenere designsoftware."De label- en verpakkingswereld lijkt meer moeite met standaardisering te hebben dan de offsetindustrie. Van der Schueren heeft daar een duidelijke verklaring voor. "PDF kwam pas laat in de labelindustrie, maar dat heeft een reden. Uiteindelijk was er maar één leverancier over en die was niet geneigd om PDF te omarmen. Bij HYBRID Software gingen we vanaf het begin uit van Native PDF, dat was en is onze boodschap. Er is geen enkele reden waarom we niet met PDF zouden werken. De barrières zijn in packaging een stuk hoger - etiketten en verpakkingen zijn veel complexer dan een pagina in een tijdschrift - maar overal zijn oplossingen voor."De trend in de markt is duidelijk. Ook Van der Schueren ziet in bepaalde segmenten de volumes omhoog gaan, maar dat de runs steeds kleiner worden. "Digitaal biedt daar een oplossing voor. De belangrijkste ontwikkeling is het printen van variabele data en onze oplossing daarvoor is uniek. De mogelijkheden van variabele data-printen zijn onbeperkt. Het kan over gepersonaliseerde labels gaan, maar ook over stand-up pouches, bekers of welke soort verpakking dan ook. We hebben bijvoorbeeld 25.000 verschillende koffiebekers laten maken bij een van onze klanten."Oorspronkelijk werd het variabele element in drukwerk altijd op het niveau van de digitale pers gemaakt, vertelt hij. "Wij vinden echter dat verwerking van variabele data een onderdeel van de prepress is. Als men variabele data verwerkt op de pers, dan vertraagt dat de productiesnelheid enorm vanwege de beperkte rekensnelheid. Met de manier waarop wij het doen kun je de volledige productiesnelheid van de machine benutten. Dat maakt op het einde van het jaar een groot verschil."De toepassingen van HYBRID Software zorgen ervoor dat variabele elementen in het drukwerk apart worden verwerkt. De vaste elementen hoeven daardoor slechts eenmaal te worden opgebouwd.De oplossing is geschikt voor tekst- beeldelementen, maar er is nog een tweede snelle manier gevonden om variabel beeld te verwerken. De softwareleverancier ontwikkelde een systeem waarbij er per afdruk steeds een ander deel van een groot beeld wordt gemaakt. Op die manier ontstaan er unieke afdrukken, terwijl de berekening van het totale beeld slechts een keer wordt uitgevoerd. In het voorbeeld van het bedrukken van een beker moet het variabel artwork design bovendien conisch worden verwerkt, aldus Van der Schueren. De berekening hiervoor wordt door de software automatisch uitgevoerd. De functionaliteit is verwerkt in PACKZ, een van de prepress-oplossingen van HYBRID.Als het gaat om variabel printen zijn er tijdens de Labelexpo tal van ludieke toepassingen te bewonderen bij de aanbieders van digitale drukpersen. HYBRID Software richt de aandacht liever op industriële toepassingen. Van der Schueren: "Zijn gepersonaliseerdebieretiketten voor een personeelsfeest een goede markt? Ik heb daarover mijn twijfels. Je moet een product maken waar de markt om vraagt. Denk aan barcodes, track & trace-toepassingen, wisselende teksten en beelden. De combinaties van al die zaken maken wij mogelijk. In de farmacie is grote behoefte aan industriële toepassingen nodig. Wij leveren daar oplossingen voor."Specialisatie heeft Van der Schueren tot nu toe louter succes gebracht en ook HYBRID Software blijft zich toespitsen op labels en verpakkingen. "We richten ons op traditionele grafische bedrijven; de drukkerijen, converters en reprobedrijven, en daarnaast ook op het digital asset management vanuit die bedrijven. We gaan niet in gesprek met de grote brand owners. Zij stellen hun vragen aan de bedrijven die wij bedienen. De verpakkings- en labelmarkt is een levendige markt. In andere industrietakken is dat niet altijd het geval. Het belang van software wordt steeds groter en de productiebedrijven onderkennen dat. De drukpers moet constant blijven draaien op grote snelheid en software kan daarvoor zorgen. De tendensen zijn overal hetzelfde, van West-Europa tot Japan. Dat is het grote voordeel van verpakkingen, de problematiek is overal gelijk. Er bestaat niet zoiets als een specifieke Zuid-Amerikaanse verpakking."Een softwareleverancier die geen monopolist is, krijgt te maken met bestaande workflows. Hoe blijft de software compatibel met andere systemen? Van der Schueren: "De oorspronkelijke naam HYBRID Software duidt daar op. Men kan nu onmogelijk naar een bedrijf gaan en zeggen: wij hebben iets nieuws dat al uw software vervangt. De connectie met bestaande systemen, en daar horen ook ERP, MIS en administratieve systemen bij, is belangrijk. De concurrerende systemen kunnen zich tegenwoordig niet meer afsluiten van andere aanbieders. Je moet open zijn, anders raak je de markt kwijt. Het gaat er om met een klant te spreken over de pijnpunten die hij nog heeft in zijn bestaande systeem. Daarop spelen wij in. Wij kunnen altijd iets aanbieden waar zij hun processen mee kunnen verbeteren."Voor het werken in de "cloud" ontwikkelde HYBRID Software CLOUDFLOW. Het is een server-gebaseerd modulair product voor bestands- en asset-management, soft proofing en workflow automatisering. De ontwikkelaar neemt met de toepassing een voorschot op de toekomst. "De markt is er nog niet klaar voor om volledig in de cloud te opereren. Maar daar gaan we wel naar toe. Neem een groep van tien bedrijven, die moeten niet meer allemaal hetzelfde systeem kopen. Sommige elementen van de workflow staan centraal in de cloud en de bedrijven maken daar allemaal gebruik van. Groepen kijken naar efficiëncy op het gebied van workflow."Van der Schueren is tevreden over de rol die HYBRID Software vervult en hij is nog niet van plan om stil van zijn succes te gaan genieten. "Wie zegt dat ik nu niet geniet? Als ik kan kiezen tussen op Drupa staan en op hetzelfde moment vakantie vieren ergens ter wereld, dan kies ik voor Drupa. Ik denk dat ik iets kan toevoegen. HYBRID Software heeft 130 medewerkers en dat zijn ook 130 families. Er is een wisselwerking tussen het bedrijf en die mensen; het is ook maatschappelijk belangrijk. Het gaat niet alleen maar om geld, want daar hoef ik het eerlijk gezegd niet voor te doen."