De masteropleiding was het startschot, ontwikkeld met ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid en deels gericht op mensen uit de industrie. "We hebben die zo flexibel mogelijk ingericht, met een modulaire structuur, en op te nemen over meerdere jaren", vertelt Ramon. "Maar het blijft natuurlijk een masterprogramma van 60 studiepunten, inclusief een thesis, daar kunnen we niet om heen."
...

De masteropleiding was het startschot, ontwikkeld met ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid en deels gericht op mensen uit de industrie. "We hebben die zo flexibel mogelijk ingericht, met een modulaire structuur, en op te nemen over meerdere jaren", vertelt Ramon. "Maar het blijft natuurlijk een masterprogramma van 60 studiepunten, inclusief een thesis, daar kunnen we niet om heen." Vanuit de industrie kwam al snel de vraag of UGent niet iets 'behapbaarders' kon aanbieden. "Minder studiepunten, en met een focus op één van de deelgebieden. Daarop hebben we het postgraduaat 'Food Packaging' ontwikkeld, waarbij deelnemers kiezen om te focussen op ofwel voeding, ofwel materialen, ofwel duurzaamheid. Het programma is licht genoeg, zodat het makkelijker te combineren valt met een job. Er zijn natuurlijk verschillen met de vakken uit de master, maar inhoudelijk is de leerstof quasi hetzelfde. Die studenten volgen de lessen dan ook voor het grootste deel samen. We merken dat die kruisbestuiving tussen pas-afgestudeerden, professionals en internationale studenten werkt, en erg gesmaakt wordt." Maar twee types opleidingen, bleek ook niet voldoende, gaat Ramon verder. "Opnieuw kregen we veel vragen naar een andere formule, deze keer uit de hoek van de pas-afgestudeerden. Ze wilden graag bijstuderen en zich verdiepen in duurzame verpakkingen, maar, een postgraduaat van 20 studiepunten leek hen te weinig om als fulltime student op te nemen, en nóg een masteropleiding zagen ze niet zitten, vooral omwille van de thesis. Daarop hebben we besloten om een laatste inspanning te leveren, en het beste uit beide werelden te combineren door een derde opleiding aan te bieden: alle postgraduaatsvakken, gecombineerd met een uitgebreide stage. Samen goed voor 45 studiepunten. Op die manier kunnen studenten zich verdiepen in de materie op een holistische manier, en kunnen ze proeven van het echte bedrijfsleven." "Au fond draaien de drie opleidingen over hetzelfde", vertelt Ramon wanneer hem gevraagd wordt wat de inhoudelijke verschillen of overeenkomsten tussen de drie opleidingen zijn. "Het gaat over de cruciale rol die verpakkingen spelen in de voedingsindustrie, en in het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Producenten, consumenten en overheden hechten er steeds meer belang aan. Een levensmiddel langer kunnen bewaren zorgt voor minder voedselverspilling, maar het materiaal dat nodig is om een zo lang mogelijke houdbaarheid te garanderen is daarom niet de meest duurzame. Andersom heeft het meest duurzame materiaal mogelijks niet het beste effect op het levensmiddel in termen van voedselveiligheid of -kwaliteit. Ieder levensmiddel kent op die manier haar eigen vraagstuk: welk materiaal en welke technologie gebruiken we best om de houdbaarheid zo lang mogelijk te maken, de kwaliteit te garanderen, kostenefficiënt te zijn, duurzaam én veilig? Deze vraagstukken vormen de kern van de opleidingen."