Zeker is wel dat ontwikkelingen op het vlak van digitale druk in alle grafische, industriële en verpakkingsactiviteiten centraal zullen staan - en op Drupa zullen we ongetwijfeld nieuwe aankondigingen op dat vlak zien. Naarmate de markt voor veel klassieke printtoepassingen blijft krimpen, houdt de digitale verpakkingsdruk voor handelsdrukkers kansen in om zich op nieuwe marktsegmenten te wagen. Dezelfde dynamiek zet leveranciers ertoe aan om digitale printsystemen voor etiketten, golfkarton, dozen, flexibele verpakkingen, en verpakkingen in stijve kunststof, glas en metaal aan te bieden.
...

Zeker is wel dat ontwikkelingen op het vlak van digitale druk in alle grafische, industriële en verpakkingsactiviteiten centraal zullen staan - en op Drupa zullen we ongetwijfeld nieuwe aankondigingen op dat vlak zien. Naarmate de markt voor veel klassieke printtoepassingen blijft krimpen, houdt de digitale verpakkingsdruk voor handelsdrukkers kansen in om zich op nieuwe marktsegmenten te wagen. Dezelfde dynamiek zet leveranciers ertoe aan om digitale printsystemen voor etiketten, golfkarton, dozen, flexibele verpakkingen, en verpakkingen in stijve kunststof, glas en metaal aan te bieden. De illustraties (op blz. 38 en 40) maken duidelijk hoe de leveranciers van digitale printmachines voor etiketten en verpakkingen zich ontwikkeld hebben sinds we die technologiekaart in 2019 een eerste keer opstelden. Er zijn voortdurend nieuwe namen op de markt gekomen, zowel gevestigde leveranciers van analoge printuitrustingen als nieuwe bedrijven die hun expertise op het vlak van digitale druk uitspelen. Het aanbod is zelfs nog ruimer dan dat en omvat ook digitale overdruksystemen en doorgedreven integratieoplossingen op maat, soms als onderdeel van productie- en vullijnen. En hoewel er langs de aanbodzijde een trend tot consolidatie te zien is, is het opvallend dat er weinig namen uit de sector verdwijnen. Een groot aantal spelers concurreert nu in het ruime vakgebied van de verpakkingstoepassingen en brengt daarbij nieuwe mogelijkheden en functies, met almaar hogere productiviteitsniveaus tegen lagere prijzen, op de markt. Het goede nieuws voor ons, technologieliefhebbers, is dat er in het schema nog meer aanbieders zullen opduiken. Smithers volgt de ontwikkelingen in die sector en publiceert niet alleen rapporten over de digitale verpakkingsdruk, maar wijdt ook conferenties aan het onderwerp. Die events in Europa, Amerika en Azië brengen honderden merken, retailers, verpakkings-/vulbedrijven, verwerkers, bureaus en ontwerpers in contact met leveranciers van uitrustingen, substraten en inkten/toners en met software- en logistieke bedrijven. Die fora hebben hun waarde al bewezen en in de loop van de jaren evolueerden de discussies van louter technologische kwesties naar de tastbare voordelen en verbeterde bedrijfsprocessen die gepaard gaan met de invoering van digitale druk, en hoe langer hoe meer ook van digitale afwerking. Vandaag vormen kwaliteit, betrouwbaarheid en productiviteit geen problemen meer bij verpakkingsprinters - zowel elektrofotografische als inkjetmodellen. Op Drupa zullen er velleninkjetmachines getoond worden die zich bij snelheden van 11.000 B1-vellen per uur gelijkwaardig tonen aan klassieke vlakdrukpersen. Dat aanbod wordt nog aangevuld met rotatieprinters die snelheden van meer dan 400 meter per minuut halen en een drukbreedte tot 2,8 meter kunnen hebben. Dat zijn de alternatieven voor offset-, flexo- en diepdrukprocedés. De producenten van printkoppen en printers ontwikkelen op hun beurt methodes om problemen met het inkjetprocedé te vermijden, en om de uitval van printkoppen en afwijkingen in real-time te compenseren zodat de levensduur van de printkoppen en de bruikbare tijd van de machine verlengd worden. Het is duidelijk dat inkjet, dankzij de snellere machines, de overheersende techniek wordt om vooral flexibele verpakkingen te bedrukken. Ook de inkttechnologie wordt beter, met UV-inkten en inkten op waterbasis voor heel specifieke toepassingen. Het aanbod zal inkten omvatten met een sterkere pigmentatie zodat de inktfilm dunner wordt waardoor ook de totale exploitatiekosten dalen en het aandeel van digitale druk nog toeneemt. Het aanbod voor verpakkingsdrukkers blijft echter niet beperkt tot zuivere printers. Sommige constructeurs komen met sterk geautomatiseerde systemen die dozen in (golf)karton of verpakkingen in soepel materiaal in één enkele doorgang bedrukken en afwerken. Dat kan door digitale druk met digitale afwerking te combineren. Zulke systemen zijn uitgerust met geautomatiseerde regelsystemen die de pers aansturen, het drukresultaat meten en controleren en dan het drukwerk doorheen de afwerkingsmogelijkheden volgen. En die mogelijkheden gaan van lamineren, over stansen, rillen, vouwen en lijmen tot een ruime waaier veredelingsopties. De digitale front-end controllers worden almaar krachtiger zodat ze de digitale printeenheid kunnen automatiseren en aansturen, terwijl ze tegelijk ook de kwaliteit kunnen beoordelen en controleren en vervolgens de afwerkeenheden instellen en aansturen. Die aanpak helpt om de traditionele kennis van pers- en afwerkingsoperatoren te vervangen en dat is belangrijk naarmate geschoolde werkkrachten moeilijker te vinden zijn. Hoewel de nieuwe digitale persen de sexy blikvangers zullen zijn, is de software die de workflow vormgeeft, eigenlijk nog belangrijker. De enige manier om met een digitale pers geld te verdienen, bestaat erin producten te vervaardigen die afgenomen en betaald worden. En essentieel daarbij is een krachtige workflow die de grafische bestanden voorbereidt en de wachtrij altijd goed gevuld houdt. Dat kan voor verpakkingsproducenten die willen overstappen een hinderpaal zijn omdat ze niet over de nodige knowhow beschikken om met drukvoorbereiding en data om te gaan. Op Drupa zullen echter heel wat bedrijven oplossingen naar voren schuiven waarin systemen voor informatiebeheer geïntegreerd zijn om de administratie die bij het afwerken van vele kleine opdrachten komt kijken, te automatiseren. Workflows zullen hoe langer hoe gebruiksvriendelijker worden - nieuwe ontwerpen worden er beoordeeld en goedgekeurd waarna die in opdrachtenrijen geladen worden waar het kleurbeheer en impositie zonder enige manuele tussenkomst van de verwerker uitgevoerd worden. Het geïntegreerde MIS (Management Information System) bestelt de dragers en plant de productie op de printer en de afwerkingsapparatuur om aan de vereisten van de klant tegemoet te komen en om de capaciteit van het bedrijf optimaal te benutten. Voor verpakkingsproducenten die gewoon zijn om een beperkt aantal grote opdrachten af te werken, kan de digitale workflow intimiderend overkomen, maar eraan ontsnappen is er niet meer bij. Op Drupa kunnen de bedrijven oplossingen bestuderen om de aanvoerketen te vereenvoudigen, wat een sleutel is om in de toekomst op de markt van verpakkingen en etiketten succes te boeken. De marktleiders bieden een ruime waaier van creatieve software aan. Ze zullen nieuwe methodes demonstreren om repetitieve processen in de ontwerp-, goedkeurings- en prepressfases te automatiseren zodat de procedure sneller verloopt en goedkoper wordt. Andere spelers bieden specifieke oplossingen aan om de systemen te integreren zodat het kleurbeheer en de impositie verbeteren en variabele gegevens verwerkt kunnen worden. Al die ontwikkelingen op verpakkingsgebied worden uiteindelijk aangestuurd door de verwachtingen, of beter gezegd de eisen, van de eindklant. In een almaar sterker geconnecteerde omgeving veranderen die eisen en verwachtingen - er wordt sterker ingezet op engagement en interactie om de klantenervaring die merken kunnen bieden, te verbeteren. Digitale druk stelt merken in staat om beslissingen over de content later in de aanvoerketen te maken - dichter bij de klant dus - zodat de verpakkingen bijkomende en waardevolle functies kunnen bieden. Die tillen verpakkingen boven hun traditionele rol van beschermen en bij elkaar houden uit, en maken het mogelijk om via de verpakking informatie te geven en promotie te voeren. Een uniek digitaal drukbeeld kan een verbinding met de cyberwereld tot stand brengen en zo nieuwe kansen bieden: bijvoorbeeld de logistieke efficiëntie verbeteren of een groter engagement van de klant in de hand werken. Drupa is de belangrijkste grafische beurs omdat de exposanten demonstreren wat ze in huis hebben en van de gelegenheid gebruik maken om te tonen wat in hun pijplijnen zit om daar feedback over te krijgen. En de digitale verpakkingsdruk (plus afwerking) staat hoog op de agenda. Er zullen meer machines zijn: voor etiketten; voor golfkarton - post- en preprint, vervanging voor litholam; voor vouwkarton; voor flexibele verpakkingen; voor metalen verpakkingen. En er zullen machines zijn die interessante mogelijkheden bieden om materiaal in allerlei vormen - blikjes, spuitbussen, kunststof en glas - direct te bedrukken. Gevestigde spelers zullen met verbeteringen op het vlak van kwaliteit, snelheid en formaat uitpakken, en met nieuwe inkten en toners waarmee een grotere verscheidenheid aan verpakkingen vervaardigd kan worden. Ik kijk echt uit naar een aantal nieuwkomers die al de ontwikkelingen aangekondigd hebben die ze willen demonstreren en ik heb ook weet van verscheidene veelbelovende ontwikkelingen die voorlopig nog onder een persembargo vallen - dat is nu eenmaal het lot van een technologiejournalist. Maar dat verandert zodra Drupa de deuren opent.