"Het is een primeur dat post-consumer kunststof verpakkingen zoals die na gescheiden inzameling of nascheiding uit restafval worden verkregen, op een industriële schaal tot deze hoge kwaliteit zijn opgewerkt", meldt lector Rudy Folkersma van NHL/Stenden Hogeschool. Zijn lectoraat werkte mee aan de noodzakelijke onderzoeken.
...