Rossel Printing Company (RPC) die in november 2005 ingehuldigd werd, is tot op vandaag een van de modernste drukkerijen in Europa. Elke week gaan er 4,5 miljoen kranten de deur uit, onder andere die van Le Soir, L'Echo, De Tijd, Grenz-Echo en van de titels van Sudpresse ( Nord Eclair, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, La Capitale). Overdag worden verscheidene edities van huis-aan-huis- en gratis bladen gedrukt, waaronder Vlan en Metro, alsook bepaalde krantenbijlagen. En sinds kort lopen ook drie katholiek geïnspireerde kranten in Nijvel van de persen, de zogenaamde 'jezuïeten' ( La Libre Belgique, L'Avenir en La DH van IPM). Bijna de hele dag (van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's ochtends) zijn er 150 medewerkers in de weer op de rotatiepersen van het Duitse KBA. Op het piekuur, rond 22.30 uur, worden er vier kranten tegelijkertijd gedrukt. En in een gemiddeld jaar worden er bijna een miljoen offsetplaten verbruikt, goed voor 200.000 vierkante meter.
...

Rossel Printing Company (RPC) die in november 2005 ingehuldigd werd, is tot op vandaag een van de modernste drukkerijen in Europa. Elke week gaan er 4,5 miljoen kranten de deur uit, onder andere die van Le Soir, L'Echo, De Tijd, Grenz-Echo en van de titels van Sudpresse ( Nord Eclair, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, La Capitale). Overdag worden verscheidene edities van huis-aan-huis- en gratis bladen gedrukt, waaronder Vlan en Metro, alsook bepaalde krantenbijlagen. En sinds kort lopen ook drie katholiek geïnspireerde kranten in Nijvel van de persen, de zogenaamde 'jezuïeten' ( La Libre Belgique, L'Avenir en La DH van IPM). Bijna de hele dag (van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's ochtends) zijn er 150 medewerkers in de weer op de rotatiepersen van het Duitse KBA. Op het piekuur, rond 22.30 uur, worden er vier kranten tegelijkertijd gedrukt. En in een gemiddeld jaar worden er bijna een miljoen offsetplaten verbruikt, goed voor 200.000 vierkante meter. "In onze gebouwen, die 15.000 vierkante meter beslaan, hebben we gemiddeld 12.000 papierrollen in voorraad, goed voor 15 dagen. Op het ogenblik hebben we daar maar een derde van in huis. Ons papier komt hoofdzakelijk van de fabriek van Stora Enso in Langerbrugge, het is een van de grote producenten van gerecycleerd krantenpapier en gerecycleerd en gestreken tijdschriftenpapier. We bevoorraden ons ook in Frankrijk, Zweden (Holmen), Rusland en bij grote internationale groepen. Om u een idee te geven, de titel Le Soir gebruikt drie papierrollen per week voor 40.000 exemplaren. Sinds 7 jaar beschikt al ons papier over de PEFC- en FSC-certificaten - voor ons is dat nu vanzelfsprekend. Tijdens de moeilijkste maanden van de pandemie hebben we minder kranten gedrukt, vooral minder gratis kranten. In december 2020 had de groep Rossel de gratis krant Metro van Mediahuis overgenomen. Die krant wordt aan de pendelaars in ons land aangeboden. Op onze rotatiepersen drukken we daar elke vooravond bijna 70.000 exemplaren van. Wegens de pandemie werd de publicatie ervan gedurende maanden onderbroken, maar sinds september 2021 is de situatie weer zo goed als normaal." "Bovendien werd er tijdens de pandemie minder grafisch papier verbruikt en dat heeft tot een daling van het aanbod gerecycleerd papier voor kranten geleid. Het normale krantenpapier dat we gebruiken, heeft een gramgewicht van 40 g/m2. Maar wanneer we op verbeterd papier van 55 g/m2 moeten drukken, weegt dat ecologisch en financieel zwaarder door. Maar er wordt ontegensprekelijk ook met papier gespeculeerd, net zoals met andere grondstoffen", legt Pascal Birecki uit, technisch en productiedirecteur bij Rossel Printing Company SA. In 2006 drukte RPC ongeveer 200.000 tot 250.000 kranten per dag voor vijftien verschillende titels. Vandaag vertegenwoordigt een vergelijkbaar aantal exemplaren niet minder dan dertig edities, twee keer meer dus. De workflow is helemaal gedigitaliseerd. Alle dagelijkse kranten komen tegen 22.30 uur binnen en het is vaak een harde strijd tussen de hoofdredacteurs om een plaatsje voor hun krant op de rotatiepersen te krijgen... of er is nog een voetbalmatch bezig en dan breekt bij iedereen het koude zweet uit omdat er niets voor het laatste fluitsignaal binnenkomt. De krantendrukkerij heeft echter vier rotatiepersen zodat er vier titels tegelijk gedrukt kunnen worden. Onlangs installeerde RPC een windturbine van 130 m hoog die direct op de interne hoogspanningscabine aangesloten is. De windmolen, met een vermogen van 2,35 MW, kan de indrukwekkende rotatiepersen en alle kantoren op de site van stroom voorzien. "Meer dan acht jaar waren er nodig om de vergunningen te krijgen en om alle technische hinderpalen weg te werken. Maar vandaag dekt onze windmolen 60 procent van het totale energieverbruik van Rossel Printing Company. De jaarlijkse productie van 5.000 MWh stemt overeen met het verbruik van ongeveer 1.400 gezinnen. De drukkerij vermindert daarmee niet alleen de energiefactuur, maar spaart ook nog eens de emissie van 1.400 ton CO2 per jaar uit", zegt Bernard Marchant, de CEO van de Rossel-groep. Sinds 2011 beschikt de drukkerij over een warmtenet dat vanuit een naburige landbouwsite gevoed wordt en dat drie procent van de jaarlijkse behoeften dekt dankzij de productie van biomassa die uit witloofresten opgewekt wordt. De zonnepanelen die in 2014 op het dak van de drukkerij geïnstalleerd werden, dekken vijf procent van het elektriciteitsverbruik van de site. En sinds december 2015 staat de warmtekrachtkoppeling in voor 60 procent van de behoefte aan warmte en voor twaalf procent van de totale energiebehoefte. Net als de concurrenten geeft de persgroep de lezers de mogelijkheid om informatie in uiteenlopende formats op elk uur van de dag te lezen. Voor sommige klanten is de papieren krant het 'eerste' leesmoment. Daarom is het van essentieel belang dat de kranten tijdig geleverd worden, vooral wanneer digitale media de verwachting van de klant dat nieuws op elk moment beschikbaar moet zijn, aanscherpen. Daarom heeft RPC voor zijn 'print-klanten' in een robuust ERP-systeem geïnvesteerd om de logistiek te verbeteren en om de kranten vanaf hun vertrek uit de drukkerij te kunnen volgen. Daarvoor worden onder andere transportbonnen opgesteld voor de krantenpallets zodat die in real-time getraceerd kunnen worden. Anderzijds heeft de drukkerij de efficiëntie van de operators in de laadzone verbeterd door hen een mobiele en gebruiksvriendelijke app ter beschikking te stellen. Een onderzoek uit 2020 bevestigt de ontegensprekelijk groei van het digitale lezerspubliek. De krant Le Soir, een van de belangrijke titels van de groep, stelde in 2020 vast dat het aantal lezers van de internetversie in één jaar met 25 procent was toegenomen. Daarbij merkte men dat de digitale abonnees haast elke dag gedurende ongeveer 15 minuten inlogden. Een van de drukst bezochte nieuwssites van België is die van SudPresse. "Onze groep heeft zich goed aan de digitale evolutie aangepast en dat is goed nieuws. Maar wanneer we het over een 'groenere' krant hebben, moeten we toch nuanceren. Het zou verkeerd zijn om zich uitsluitend op de productie van papieren kranten blind te staren. Het digitale verbruik op gsm's en tablets roept ook vragen op. Het grote publiek beseft dit niet voldoende, maar dat virtuele verbruik heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Dat is een bekommernis waar we in de loop van de volgende jaren zeker aan moeten werken. Vandaag vormen de gegevensopslag en de milieukosten daarvan een belangrijk gespreksonderwerp. Het bruikbare aandeel van die opslag moeten we nu verfijnen om de koolstofbalans en de impact ervan op onze planeet in evenwicht te brengen", besluit Bernard Marchant. Ter informatie: op het moment dat deze bijdrage verschijnt, bouwt Google zijn vijfde centrum voor dataopslag in België.