Welke invloed heeft de crisis op de leveranciers van druk- en papiertechnologieën?
...

Welke invloed heeft de crisis op de leveranciers van druk- en papiertechnologieën?Leveranciers van druk- en papiertechnologieën hebben even zwaar te lijden onder de coronacrisis als andere bedrijfstakken die mechanische en industriële uitrustingen vervaardigen. Het aantal bestellingen en de verkoop zijn massaal teruggevallen. De sector van de handelsdruk is echter zwaarder getroffen dan de verpakkingssector omdat de producten van die laatste sector in veel gebieden als relevant beschouwd worden wegens de strenge hygiënevoorschriften. De gevolgen van de crisis zijn overal merkbaar. Klanten aarzelen om te investeren, machines kunnen niet geleverd of niet in gebruik genomen worden, en in heel wat gebieden kunnen klanten niet bezocht worden om servicewerkzaamheden uit te voeren. Alleen in Europa merken we dat de situatie minder prangend wordt. Ook de drupa wordt getroffen. Na het uitstel werd de vakbeurs tot negen dagen ingekort. Wat is het standpunt van uw federatie over deze beslissing?Een alternatief voor het uitstel was er niet omdat in juni een officieel verbod op vergaderingen en evenementen van kracht werd. Bij het uitstel moest men zowel met de internationale kalender voor vakbeurzen als met de andere evenementen die Messe Düsseldorf organiseert, rekening houden. De reden daarvoor is dat drupa, met de opbouw en afbraak inbegrepen, het tentoonstellingsterrein gedurende verscheiden weken inpalmt. De nieuwe datum, van 20 tot 28 april 2021, is een compromis waar we volledig achter staan. Uiteraard hopen we dat de pandemie tegen dan grotendeels voorbij is. We moeten echter realistisch blijven. En vandaag al weten we dat wegens de reisbeperkingen er minder internationale bezoekers zullen zijn dan op drupa 2016. Daarom de inkorting tot negen dagen, wat een wens van onze leden was. De beurs duurt lang genoeg om de machines te kunnen demonstreren, en is tegelijk kort genoeg om stille momenten wegens het kleinere aantal bezoekers te vermijden. Verwacht u een 'normale' beurs ondanks alle onzekerheden over eventuele besmettingen en reisbeperkingen?drupa is nooit een normale vakbeurs geweest. Als de belangrijkste vakbeurs in de grafische industrie is ze door haar 'event-gehalte', haar lange duur en haar rijke nevenprogramma een rolmodel voor organisatoren van vakbeurzen overal ter wereld. Wat we in april 2021 kunnen realiseren, hangt af van covid-19. Daalt de besmettingsgraad? Is er een vaccin beschikbaar? Omdat we geen antwoord op die vragen hebben, moeten we vanuit de status quo vertrekken om op een stevige basis te kunnen plannen. Dat omvat een hygiëneconcept dat Messe Düsseldorf samen met de bevoegde autoriteiten ontwikkeld heeft. Het nieuwe 'normaal' van ons leven is ondenkbaar zonder mondmaskers, fysieke afstand en hygiëneregels. Die aspecten horen nu ook bij drupa. Volgens mij doen we er goed aan om geen vergelijkingen te maken met vroegere edities van drupa en om het nieuwe normaal te aanvaarden. Het coronavirus zal wellicht nog een hele tijd aanwezig blijven en we moeten manieren vinden om naar onze normale activiteiten terug te keren - en daar hebben we ook drupa 2021 bij nodig! De gevolgen van de pandemie slokken de middelen van heel wat bedrijven op. In welke mate kan dit een effect hebben op hun activiteiten op vakbeurzen?De eerste exposanten hebben hun deelname geannuleerd. Ik begrijp dat ondernemers nu terughoudend zijn om te ondernemen en om hun personeel aan een besmettingsrisico bloot te stellen. In crisissen is het belangrijk om liquiditeiten te behouden, maar tegelijk is het belangrijk om naar een normale toestand terug te keren en de klanten een duidelijke boodschap te sturen: "We geloven opnieuw in de economie en we willen de dialoog met u aangaan!" De keten van klanten en leveranciers die hun vinger op de knip houden, moet op een zeker moment doorbroken worden. Ik hoop dat zoveel mogelijk bedrijven, ondanks de crisis, beslissen om naar de drupa te komen en dat we daar allemaal het signaal geven om weer van start te gaan. Sommige exposanten experimenteren met virtuele events en met livestreams. Kunnen zulke formats een aanwezigheid op een vakbeurs vervangen?Nee. Hoewel de ervaring daarmee erg positief was. De bedrijven melden dat ze met virtuele events andere doelgroepen bereiken dan op vakbeurzen. Livestreams brengen andere medewerkers uit de bedrijven in contact met bestaande klanten. In sterk contrast daarmee staan de persoonlijke ontmoetingen op vakbeurzen - nieuwe klanten of klanten van andere leveranciers kunnen daar van de gelegenheid gebruik maken om niet-bindende informatie te krijgen. Virtuele events zijn een bijkomend, complementair kanaal dat een stevige positie in de marketing zal krijgen. Dat kan echter niet de persoonlijke uitwisselingen en het oogcontact vervangen. Voor internationale bezoekers die in april 2021 niet mogen reizen, kunnen virtuele formats een optie zijn om toch bij de beurs betrokken te worden. Zou de beurs die moeten aanbieden?De beurs moet en zal dat doen! Het is immers belangrijk om bezoekers uit belangrijke markten die niet naar het event kunnen reizen, te bereiken. We hebben nood aan een digitale drupa die op een goede manier het echte event aanvult met digitale formats - met alle nadelen die zulk een digitaal format inhoudt. Uit gesprekken met Messe Düsseldorf weten we dat de beursorganisator intens met dat aspect begaan is. 'Platform Economy' is een van de megatrends op drupa 2021. Moet de vakbeurs daarom zelf een positie innemen op het vlak van digitale platforms? Net als machinebouwers, dienstverleners en gebruikers moet de vakbeurs die trend omarmen en een platform voor virtuele events creëren. Alle vakbeurzen werken aan zulke concepten, vooral ook omdat de exposanten daar om vragen. Daarbij mogen we nu echter niet vergeten dat covid-19 ook een enorme impact op de beursorganisatoren gehad heeft. Ze kunnen op het ogenblik niet het volledige potentieel van zulke investeringen uitbaten. Om de vier jaar kijkt drupa naar de toekomst van onze bedrijfstak. Naar welke onderwerpen en trends kijkt u deze keer met meer dan gewone belangstelling uit?Ik ben benieuwd naar de oplossingen die de exposanten zullen voorstellen voor de vier megatrends van drupa 2021, nl. 'Artificial Intelligence', 'Connected Customers', 'Platform Economy' en 'Circular Economy'. De digitalisering leidt tot almaar kortere innovatiecycli en de coronacrisis fungeert als een bijkomende katalysator. Sommige bedrijven zetten nog meer in op ontwikkeling en onderzoek dan voorheen. Ik vermoed dat we op drupa 2021 nieuwe ontwikkelingen zullen zien die binnen enkele jaren al volledig in de productieketens en workflows van de grafische industrie ingeburgerd zullen zijn. Centraal op drupa staan visie, ideeën en de toekomst - en wegens de impact van de coronapandemie zijn die aspecten belangrijker dan ooit. Als we er in slagen om onze bedrijfstak in al zijn verscheidenheid zicht- en tastbaar te maken, kunnen we van een succesvolle drupa 2021 spreken. Ongeacht het aantal bezoekers of exposanten. De 'VDMA Printing and Paper Technology Association' is de spreekbuis van de constructeurs van uitrusting en machines voor de druk en de drukafwerking, voor de papierproductie en -verwerking, en van aanvullende machines en systemen. Samen met de 'Forschungsgesellschaft Druckmaschinen e.V. (FGD)' en 'PrintPromotion GmbH' biedt de bedrijfsfederatie haar leden uiteenlopende diensten aan, bijv. op het vlak van handelsbeurzenN.v.d.r.: Beursorganisatie Messe Düsseldorf presenteert vanaf nu een virtuele 'drupa preview' als opmaat voor Drupa 2021. De Messe zegt de hybride formule als aanvulling te zien op fysieke vakbeurzen. De virtuele beursvloer van Düsseldorf kent drie segmenten: een 'Conference Area', de 'Exhibition Space' en het 'Networking Plaza'. De 'drupa preview' zal onder andere korte video's tonen waarin de thema's van drupa 2021 worden besproken. U kan zich voor het evenement registreren via de website van drupa.