Sabine Geldermann staat in november 2012 bij haar aantreden als Drupa-directeur direct al voor een belangrijke beslissing. Enkele maanden eerder is discussie ontstaan over de duur van de veertiendaagse beurs: exposanten dringen er op aan de volgende editie, in 2016, in te korten. Belangrijkste aanleiding is de teruglopende belangstelling voor het evenement: in mei 2012 kwamen er twintig procent minder beursbezoekers op af dan vier jaar daarvoor.
...

Sabine Geldermann staat in november 2012 bij haar aantreden als Drupa-directeur direct al voor een belangrijke beslissing. Enkele maanden eerder is discussie ontstaan over de duur van de veertiendaagse beurs: exposanten dringen er op aan de volgende editie, in 2016, in te korten. Belangrijkste aanleiding is de teruglopende belangstelling voor het evenement: in mei 2012 kwamen er twintig procent minder beursbezoekers op af dan vier jaar daarvoor. Geldermann's voorganger, Manuel Mataré, reageert in eerste instantie vrij laconiek op de oproep. In het vakblad Deutscher Drucker stelt hij: "Die discussie speelt al zolang Drupa bestaat. Overigens: helemaal in het begin duurde de beurs drie weken." (de eerste edities telden 16 beursdagen, nvdr. ). Maar hij is toch wel degelijk bereid met de exposanten mee te denken over bijvoorbeeld een versie van twaalf dagen, desnoods elf of misschien tien - nog korter is voor de Messe onbespreekbaar. Niet veel later neemt de discussie een onverwachte wending. Mataré maakt bekend dat de beursorganisatie overweegt de frequentie van Drupa te verhogen. In plaats van elke vier jaar wordt nu een driejaarlijks ritme voorgesteld. De tegenzet lijkt vooral het resultaat van slim rekenwerk om het verlies aan beursdagen te compenseren. Gerekend over een periode van twaalf jaar vinden er in een driejaarlijks ritme immers niet drie maar vier beurzen plaats. Zelfs bij een eventuele tiendaagse versie gaan er dan dus uiteindelijk slechts twee beursdagen verloren. Mogelijk is er ook vanuit de stad Düsseldorf op deze optie aangestuurd: de lokale economie verheugt zich graag op de verhoogde prijzen en omzet die de komst van het Drupa-publiek telkens genereert. Mataré onthult zijn plan op het moment dat hij tevens aankondigt zijn functie neer te leggen vanwege persoonlijke omstandigheden. Het is aan opvolger Sabine Geldermann om de gemoederen tot bedaren te brengen en de opties met alle belanghebbenden te bespreken. HP heeft dan al laten weten niets in een 2015-editie te zien, en ook Heidelberg en KBA sluiten zich daar bij aan: het wordt te duur om elke drie jaar een volwaardige Drupa op te tuigen. KBA voorziet dat een driejaarlijkse beurs zal leiden tot kleinere stands met minder apparatuur, wat schadelijk is voor de wereldwijde statuur van Drupa als 'heavy metal show'. Heidelberg wijst er bovendien op dat het bestaande vierjaarlijkse ritme juist goed past bij de ontwikkelcyclus van nieuwe producten. Op 2 november 2012 vindt een bijeenkomst plaats van het Drupa Comité, met daarin vertegenwoordigers van de beursorganisatie, brancheverenigingen en exposanten (waaronder ook KBA en Heidelberg). Het resultaat: Drupa blijft vierjaarlijks. En de aflevering in 2016 wordt verkort van veertien naar elf dagen. Met nog ruim een jaar te gaan tot Drupa 2016, blijkt begin 2015 het beursritme toch weer op de agenda te staan van het Drupa Comité (waar in 2013 o.a. ook HP als lid is toegetreden). Ditmaal blijken de kaarten plots heel anders te liggen, want het comité besluit dat de beurs na 2016 voortaan toch elke drie jaar zal plaatsvinden - telkens in mei, te beginnen in 2019 en daarna 2022 en 2025. Claus Bolza-Schünemann, de CEO van Koenig & Bauer én voorzitter van de Drupa adviesraad, verklaart de ommezwaai: "Het complete grafische productieproces is ingrijpend veranderd door internet en digitale technologieën. Er ontwikkelen zich nieuwe toepassingen en oplossingen, die ook nieuwe markten openen. Tegelijkertijd is er meer aandacht voor innovatieve technologieën, zoals 3D-printen, geprinte elektronica en functioneel printen. Het is belangrijker dan ooit dat we onze klanten overzicht bieden van de nieuwste technologie en ze ook inspireren om nieuwe bedrijfsmodellen en oplossingen te gebruiken. Drupa is de enige gespecialiseerde vakbeurs ter wereld waar dat kan - en we zullen dit in de toekomst om de drie jaar doen." De stemming tijdens Drupa 2016 - de eerste voor Sabine Geldermann - is positief en optimistisch. De beurs trekt in elf dagen tijd verhoudingsgewijs meer bezoekers dan de veertiendaagse editie in 2012 (260.000 tegen 314.500). Iedereen krijgt bij binnenkomst een rode lanyard om, met daarop in witte letters alvast de tekst ' See you at drupa 2019'. Toch maakt Geldermann enkele dagen voor het einde van het evenement bekend dat de plannen opnieuw zijn gewijzigd: de volgende editie zal niet, zoals overal staat aangekondigd, in 2019 maar in 2020 plaatsvinden. In gesprekken die ze tijdens de beurs heeft gevoerd, maken standhouders duidelijk dat zij het unieke karakter van Drupa graag willen behouden: grote stands met praktische demonstraties van hun machinepark. Die investering is echter alleen in een vierjaarlijkse cyclus vol te houden. Geldermann haalt dus beter bakzeil. De keuze voor 2020 heeft tot gevolg dat verpakkingsbeurs Interpack en Drupa nu vlak na elkaar zullen plaatsvinden. Geldermann voorziet geen groot probleem: "Er is een overlap van zo'n 120 bedrijven die op beide beurzen vertegenwoordigd zijn en zij hebben aangegeven daar mee aan de slag te gaan." Om het conflict in de beursagenda op te lossen, verhuist de start van Drupa 2020 van mei naar eind juni - tot onvrede van menig exposant, omdat het einde van de beurs dan dreigt te overlappen met het begin van de zomervakanties. Begin 2017 komt de beursorganisatie aan dat bezwaar tegemoet: de beurs wordt alsnog een week vervroegd. En er is meer goed nieuws: de bouw van de nieuwe futuristische Halle 1 (op de plek van de oude beurshallen 1 en 2) verloopt volgens plan en de beurshal zal dus klaar zijn voor Drupa. De vakbeurzen Interpack en Drupa liggen "onveranderd op schema", laat Messe Düsseldorf half februari 2020 weten. Wel worden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten gehouden. De beursorganisatie neemt proactief maatregelen tijdens de evenementen die op dat moment gewoon doorgaan: er zijn extra plekken om handen te desinfecteren en er wordt vaker schoongemaakt. Ook de medische faciliteiten op het beurscomplex zijn in staat van paraatheid. Een paar weken later wordt een aantal in maart geplande beurzen, zoals ProWein, verplaats naar een latere datum. De Messe volgt daarmee de coronarichtlijnen van de Duitse overheid, maar verzekert: "Er is op dit moment niet de intentie om Interpack en Drupa, die in mei en juni zullen plaatsvinden, uit te stellen". Begin maart onthullen HP Indigo en Heidelberg via eigen online evenementen alvast hun beursnieuws voor de aanstaande beurs. Een paar dagen daarna wordt Drupa alsnog uitgesteld, naar april 2021. "Een moeilijke beslissing", volgens de organisatie, maar: "Het risico op een infectie is nu eenvoudig te groot." De aanhoudende coronacrisis maakt deelname aan grote evenementen voor veel bedrijven hoogst onzeker. Maar er speelt meer, zoals bijvoorbeeld Bobst duidelijk maakt: "Het aantal evenementen en vakbeurzen in de industrie is de laatste tien jaar aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd zijn er allerlei nieuwe communicatiemiddelen ontstaan om informatie te delen." Het bedrijf, dat een aanzienlijk deel van beurshal 10 in beslag zou nemen, haakt af en zet nu liever in op live streaming demonstraties. Ook Xerox, Komori en Heidelberg annuleren hun deelname voor 2021 - en de lijst met afzeggingen groeit daarna gestaag. De Messe kort de beurs nog in tot negen dagen: "Nog lang genoeg om er toch draaiende machines te laten zien, altijd een sterk punt van Drupa." Weer later staat ze exposanten toe de geplande standgrootte te reduceren, "om de druk op kosten en budgetten te verlichten". In oktober weet de beursorganisatie het zeker: "De toekomst van vakbeurzen is hybride". De beursorganisatie gaat die maand van start met een reeks online 'Drupa Preview'-evenementen. Sabine Geldermann benadrukt in de eerste Zoom-aflevering dat zo'n virtuele bijeenkomst een aanvulling is op de vakbeurs: "Het is er geen vervanging voor." Dat wordt het uiteindelijk wél, want begin december gaat de handdoek in de ring: Drupa gaat definitief niet door. Wel wordt voor april 2021 nog een vierdaagse Virtual Drupa aangekondigd. "Een virtueel evenement is in deze tijden het beste format", stelt ook Claus Bolza-Schünemann. De eerstvolgende editie staat nu, geheel volgens het vierjaarlijkse ritme, voor 2024 in de agenda. Dat is al over drie jaar. Ongetwijfeld zal het Drupa Comité zich daar, post-corona en na evaluatie van alle virtuele en hybride ervaringen, nog wel eens over willen buigen.