Mevrouw Geldermann, wat was de doorslaggevende factor voor Messe Düsseldorf om de drupa te verplaatsen?
...

Mevrouw Geldermann, wat was de doorslaggevende factor voor Messe Düsseldorf om de drupa te verplaatsen?Met de verschuiving volgt Messe Düsseldorf de aanbeveling van het crisiscomité van de Duitse regering om bij de risicoanalyse van grootschalige evenementen de principes van het Robert Koch-Institut toe te passen. Op basis van die aanbeveling en wegens de recente en duidelijke stijging van het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2), ook in Europa, heeft Messe Düsseldorf de situatie opnieuw beoordeeld. Daarbij komt nog het algemene besluit van de deelstaat (Düsseldorf is de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen) van 11 maart 2020 om grote evenementen waar meer dan 1.000 mensen tegelijk aanwezig zijn, te verbieden. In die situatie was er geen andere optie meer dan de drupa te verplaatsen. Welke factoren hebben de keuze voor de nieuwe datum bepaald?In 'normale omstandigheden' zou 2020 voor Messe Düsseldorf een heuse beursrally geweest zijn. Van augustus 2019 tot juni 2020 stonden immers zowat alle belangrijke, internationale beurzen die in Düsseldorf plaats vinden, geprogrammeerd - met de drupa als sluitstuk. Door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande bepalingen resp. beperkingen van de overheid werden al zeven vakbeurzen die voor deze lente gepland waren, naar de tweede helft van 2020 en naar de lente van 2021 verschoven. Omdat we voor de drupa (opbouw, looptijd en afbraak samen) een periode van ongeveer twee maanden nodig hebben, waren de opties veeleer beperkt. De gekozen periode, van 20 tot 30 april 2021, bleek na afweging van alle factoren en met het oog op de internationale beurskalender de meest geschikte en vroegst haalbare datum. Die periode werd samen met onze voorzitters en de VDMA (Duitse vereniging van machinebouwers) afgesproken. Tegelijk biedt die periode onder de huidige omstandigheden ook de grootst mogelijke planningszekerheid voor alle betrokkenen. Een ander pluspunt is dat de beurs volgend jaar in een vergelijkbaar tijdvenster plaats vindt - mei is immers de drupa-maand en dat is een vaste stek in de grafische sector. Hoe heeft de grafische industrie op de beslissing gereageerd?De situatie van vandaag treft alle sectoren in de hele wereld op een ongeziene manier en het coronavirus heeft nu al een drastische invloed op het openbare en economische leven. Net zoals andere sectoren wordt de grafische sector geconfronteerd met minder opdrachten, met productiedalingen of zelfs een stilstand ervan, en met flessenhalzen op nationaal en internationaal vlak. In deze situatie primeren bij iedereen echter de gezondheid en de veiligheid van medewerkers en partners. Onze internationale klanten en partners reageerden dus grotendeels positief op de verschuiving en we merkten veel begrip voor de beslissing. Drie maanden voor het geplande begin van de drupa konden we veel exposanten ook nog tijdig de kans geven om de logistieke en vaak zeer dure maatregelen (zoals het verschepen van machines) aan te passen. Op onze sociale media en platforms hebben we heel veel emotionele feedback gekregen en dat heeft ons een hart onder de riem gestoken. Die feedback maakte ook één zaak duidelijk: de sector wil opnieuw een drupa die zijn uitstraling en zijn internationale positie behoudt. Dat is echter in de huidige omstandigheden niet mogelijk. Daarom nemen we nu alle maatregelen om in april 2021 opnieuw aan de verwachtingen van onze internationale klanten tegemoet te komen - let's embrace the future in 2021 together! Exposanten plannen hun nieuwigheden gewoonlijk zo dat ze die op de drupa kunnen voorstellen. Veel van die nieuwe producten zijn in juni beschikbaar en exposanten willen wellicht niet tot volgend jaar wachten om die aan hun klanten voor te stellen. Moet de drupa het nu niet opnemen tegen alternatieve, virtuele presentatieformats?Onze exposanten zullen ongetwijfeld dit jaar al enkele van hun innovaties presenteren en daarvoor uiteenlopende formats, zoals klantenevents of digitale platforms, gebruiken. Die kunnen de behoefte die nu ontstaan is, echter alleen maar overbruggen - in onze ogen kan die werkwijze nooit een vakbeurs met een internationale uitstraling volledig vervangen. De drupa betekent voor de bedrijven uit de sector een onontbeerlijk platform dat in grote mate tegemoet komt aan de behoefte om oriëntering en impulsen te krijgen, om mensen face-to-face te ontmoeten en om ervaringen op te doen. Centraal daarin staan menselijke behoeften, tastbare belevingen en fascinerende demonstraties op werkende machines. En dat zijn precies de zaken die via digitale media niet op een bevredigende manier te realiseren zijn. Aspecten die de kracht van internationale beurzen zoals de drupa uitmaken, zijn de gebalde energie die door de tijdelijke ontmoeting van vele mensen opgewekt wordt; de aanwezigheid van beslissers en van mensen die nieuwe ideeën opperen en verspreiden; de boeiende gesprekken; de inspirerende presentaties; de toevallige ontmoetingen; de mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken of mensen aan te werven; ... Zeker na de huidige situatie waarin talrijke Europese landen met ongeziene restricties te maken krijgen, zal de behoefte aan persoonlijke ontmoetingen en aan een uitzonderlijke klantbeleving nog sterker worden. We zijn mensen en geen avatars - en de wens naar persoonlijke uitwisselingen, naar overdracht van kennis en naar netwerken in een boeiende omgeving blijft ondanks alle digitale formats onverminderd bestaan. Daarom is het bemoedigend om te merken dat talrijke belangrijke klanten vandaag al het motto 'let's embrace the future in 2021 together' ondersteunen. Hoe kan de sector zich volgens u wapenen tegen de instorting als gevolg van de pandemie?Zonder twijfel zal de vraag dalen en zal er gedurende een lange tijd een economische terugval zijn. Regeringen hebben ondertussen al maatregelen genomen en steunpakketten uitgewerkt. Belangrijk echter is dat de sector dankzij de huidige maatregelen gevrijwaard blijft van een volledige productiestilstand. Onze sector moet in de toekomst blijven investeren om met beide handen de kansen op de markt te kunnen grijpen, want drukwerk zal in zijn veelzijdige en uitgebreide toepassingen en gebruiksvormen ook in de toekomst op tal van markten onontbeerlijk blijven. Belangrijke middelen daarbij zijn de uitwisseling tussen mensen uit de sector zoals dat op internationale beurzen zoals de drupa mogelijk is, en de noodzakelijke inspiratie die er met het oog op de toekomst opgedaan wordt. Welke veranderingen houdt de verschuiving voor drupa 2021 in?De verschuiving betekent voor alle betrokkenen een nieuw en ongezien scenario dat een zekere mate aan soepelheid vereist. Zoals altijd zullen we nu ook alle maatregelen treffen om de succesvolle, huidige status van de drupa naar 2021 over te hevelen. Het is ons streefdoel en onze ambitie om voor al onze internationale klanten ook in 2021 opnieuw een unieke en succesvolle drupa te organiseren. Blijft het randprogramma behouden?Ons randprogramma met de vijf speciale fora heeft nu al indruk gemaakt met zijn fascinerende waaier aan formats, vermaarde sprekers en boeiende onderwerpen. Het is onze grootste prioriteit om onze bezoekers relevante, inspirerende en blijvend waardevolle inzichten mee te geven. Het conferentieprogramma werd met 'Guided Tours' aangevuld en via ons portaal kon men al op het programma inschrijven. Nu is het uiteraard onze bedoeling om het programma zo goed mogelijk aan de afspraak in april 2021 aan te passen en over te dragen. Zoals voorheen besteden we aandacht aan belangrijke vragen, zoals de voortschrijdende digitale transformatie, de circulaire economie, de duurzaamheid of nieuwe bedrijfsmodellen. Die onderwerpen worden via keynotes, panelgesprekken en 'best cases' voorgesteld. Op die manier willen we ondernemingen inspireren en met succes adviseren - en dat zal na de coronacrisis belangrijker zijn dan ooit. Wat zijn de effecten van de verschuiving op de satellietbeurzen?Op het ogenblik zien we nog geen effecten van de verschuiving op ons aanbod 'Printing Technologies' en dus op de buitenlandse vakbeurzen van Messe Düsseldorf. Door de verschuiving van drupa wordt de belangrijkste vakbeurs in ons aanbod, 'All in Print China' dat in oktober in Shanghai plaats vindt, de grootste en belangrijkste grafische beurs in 2020. Dat geeft onze internationale exposanten de kans om dit jaar nog op een andere relevante beurs in Azië aanwezig te zijn. Daarnaast vormt PPP Manila in oktober een bijkomend platform in de groeiende Zuidoost-Aziatische markt. 'Indoprint' in Jakarta, dat voor september 2020 gepland is, vindt ook volgens schema plaats - alvast volgens de recentste informatie waarover we beschikken. Uiteraard volgen we de situatie op de voet, samen met onze dochterondernemingen Messe Düsseldorf China en Messe Düsseldorf Asia en met onze partners. En als dat nodig is, nemen we tijdig de vereiste maatregelen. Met het oog daarop blijven we via verschillende platforms contact houden met onze klanten en staan onze buitenlandse vertegenwoordigers en mijn team in Düsseldorf klaar voor alle mogelijke vragen.