DS Smith heeft nieuwe ambitieuze doelstellingen aangekondigd om de uitstootvermindering van haar wereldwijde operaties in lijn te brengen met het 1,5 graden Celsius scenario zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De routekaart van DS Smith n...

DS Smith heeft nieuwe ambitieuze doelstellingen aangekondigd om de uitstootvermindering van haar wereldwijde operaties in lijn te brengen met het 1,5 graden Celsius scenario zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De routekaart van DS Smith naar de Parijsdoelstellingen is ingediend ter verificatie bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Om dit te realiseren versnelt DS Smith de uitstootvermindering van broeikasgassen van zowel haar eigen operaties als die van haar partners en toeleveranciers door zich te committeren aan een absolute vermindering van 46 procent van haar zogeheten Scope 1, 2 en 3 Green House Gas (GHG) uitstoot per 2030 ten opzichte van het niveau in 2019. Met deze doelstelling is DS Smith, dat lid is van het UN's Race to Zero initiative, in lijn met haar eerdere toezegging om geen netto uitstoot van broeikasgassen meer te hebben in 2050. Om deze nieuwe ambitie te verwezenlijken investeert DS Smith de komende 28 jaar naar eigen zeggen consistent in haar eigen operaties. "Er wordt geïnvesteerd in technische innovaties, zoals bijvoorbeeld een biomethaan technologie voor boilers. Ook zal het bedrijf steeds meer gaan inzetten op zelf-genererende duurzame bronnen zoals wind- en zonenergie en de energie inkoop daarvan.