Now and Next omvat vier belangrijke pijlers, naast een onveranderde inzet om de CO2-uitstoot met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2015 en zorg te dragen voor de bossen en de biodiversiteit.
...

Now and Next omvat vier belangrijke pijlers, naast een onveranderde inzet om de CO2-uitstoot met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2015 en zorg te dragen voor de bossen en de biodiversiteit. Pijler 1: DS Smith wil de materiaalcirkel sluiten door slim verpakkingsdesign. Tegen 2023 produceert het 100 procent herbruikbare of recyclebare verpakkingen en is het doel dat tegen 2030 al zijn verpakkingen gerecycleerd of hergebruikt worden. Pijler 2: De verpakkingsfabrikant wil natuurlijke hulpbronnen beschermen door iedere vezel zoveel mogelijk te benutten. Tegen 2025 voor een aantal verpakkende industrieën en in 2030 voor elke nieuwe verpakking in iedere sector. Pijler 3: DS Smith wil afval en vervuiling terugdringen met behulp van circulaire oplossingen. Tegen 2025 haalt het concern 1 miljard stuks volgens haar overbodig plastic uit de supermarktschappen, 250.000 vrachtwagens van de weg en werkt het samen met partners aan oplossingen voor 'moeilijk recycleerbare' verpakkingen. In 2030 moet de circulaire economie een feit zijn door de vervanging van slecht of niet te recycleren plastic, terugdringen van de koolstofemissie door klanten en eliminering van het verpakkingsafval van consumenten.Pijler 4: DS Smith wil tegen 2025 100 procent van zijn mensen betrekken bij de circulaire economie. Tegen 2030 moeten 5 miljoen mensen binnen en buiten het bedrijf een circulaire levensstijl hebben. Over het afgelopen jaar meldt DS Smith een aantal mijlpalen op het gebied van duurzaamheid te hebben bereikt. Daaronder een emissiereductie van 11 procent in 2019 in vergelijking met 2015 op een like-for-like basis. En als er nog ruimte is: DS Smith is een van de 16 strategische partners van de Ellen MacArthur Foundation - een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van circulaire economie.