Nadat het in voorgaande jaren al stookketels met een hoog rendement en ledlampen in de productiehallen had geïnstalleerd, zette DS Smith in 2019 samen met de stad Gent een energie-coachingstraject op. Dit traject begon met een doorlichting van de gebruikte processen en bo...

Nadat het in voorgaande jaren al stookketels met een hoog rendement en ledlampen in de productiehallen had geïnstalleerd, zette DS Smith in 2019 samen met de stad Gent een energie-coachingstraject op. Dit traject begon met een doorlichting van de gebruikte processen en bood een overzicht van de mogelijke verbeterpunten. "Door het professioneel meten van het energieverbruik in verschillende fasen in processen kunnen gerichtere acties genomen worden. Zo werd het sluipverbruik aangepakt en wordt het afvalwater sinds kort ook opgehaald door een gespecialiseerde firma", aldus DS Smith. Het project was een groot succes, aldus technisch projectcoördinator bij DS Smith, Luc Arens. "We springen bewuster om met energie, zien meer kansen en kunnen de meerwaarde van oplossingen correcter inschatten. Door middel van het digitaliseren en centraliseren van de tellers in een online platform, kan het verbruik in de toekomst ook sneller en meer in detail worden opgevolgd." De Gentse Schepen van Milieu, Tine Heyse is eveneens enthousiast over de inspanningen van DS Smith: "We willen Gent op de kaart zetten als klimaatstad. Daarom zijn wij ook bijzonder trots om bedrijven te kunnen helpen in het reduceren van hun emissies. Dat bespaart hen niet alleen geld, het is ook goed voor het klimaat. Zo kunnen we samen werken naar minder CO2-uitstoot in de stad Gent."