Albe De Coker, Antilope De Bie Printing, Drukkerij VD en Graphius zijn enkele bedrijven die geregeld in het nieuws komen omwille van overnames en fusies. De bedrijven die onderdak bij hen vinden hebben vaak een gemeenschappelijk probleem. Investeringen! Veel grafische bedrijven hebben het moeilijk om de zware investeringen te dragen en zo bij te blijven met de nieuwe technologieën om zodoende concurrentieel te blijven.
...

Albe De Coker, Antilope De Bie Printing, Drukkerij VD en Graphius zijn enkele bedrijven die geregeld in het nieuws komen omwille van overnames en fusies. De bedrijven die onderdak bij hen vinden hebben vaak een gemeenschappelijk probleem. Investeringen! Veel grafische bedrijven hebben het moeilijk om de zware investeringen te dragen en zo bij te blijven met de nieuwe technologieën om zodoende concurrentieel te blijven.VDAB heeft in de afgelopen 10 jaar twee (Haasrode en Brugge) van drie grafische opleidingscentra gesloten o.a. omwille van de hoge investeringskosten en de beperkte instroom van werkzoekenden.Vlaanderen telt nu nog 17 grafische scholen - van BuSO tot Bachelor - waar een vorm van drukken en drukafwerken wordt gegeven. De grafische apparatuur die in deze scholen staat, is minder sterk onderhevig aan slijtage als in bedrijven en behoudt langer haar educatieve waarde, maar ook aan deze machines is een zekere 'houdbaarheidsdatum' verbonden. Momenteel slagen de scholen er nog steeds in om hun leerlingen een voldoende sterke basis te geven zodat de leerlingen tijdens hun stage in bedrijven het echte werk aan kunnen leren op de werkvloer. Maar hoe lang kunnen de scholen dit nog volhouden? Enkele drukpersen en afwerkingsmachines in scholen en opleidingscentra zijn slechts 10 jaar oud maar meestal dateren deze machines nog uit de vorige eeuw waardoor de herstellingskosten te hoog worden - indien er nog vervangstukken zijn - t.o.v. de waarde van de machines.De sectorGRAFOC wordt dikwijls omschreven als "de sector" - waarvoor we erkentelijk zijn - maar GRAFOC, of beter de werknemers tewerkgesteld onder paritair comité 130, zijn slechts een deel van de printmediasector. Naast de klassieke NACEBEL codes 18110 t.e.m. 18140 zijn grafische werknemers aan de slag in 28 andere NACEBEL codes en 11 verschillende paritaire comités.In het verleden heeft GRAFOC zeer sterk geïnvesteerd in de aankoop van grafische apparatuur voor verschillende opleidingscentra voor volwassenen, waarbij ook de leerlingen uit het dagonderwijs gebruik mochten maken van de machines en software. De krimp van de tewerkstelling in de sector en de teloorgang van de hardere grafische opleidingen voor volwassenen hebben er voor gezorgd dat GRAFOC niet meer de middelen heeft om deze zware investeringen te blijven ondersteunen.Duaal leren heeft o.a. als doel om de 13 verschillende vormen van leren en werken die er in Vlaanderen bestonden te vereenvoudigen en leren en werken nieuw leven in te blazen. Duale opleidingen waarbij het grootste deel van de praktijkopleidingen doorgaan op de werkvloer zouden een oplossing - of deeloplossing - kunnen zijn om opleidingen zoals drukken en drukafwerken te blijven inrichten.Duaal leren is een kwaliteitsvolle leerweg die leidt naar een relevante kwalificatie of getuigschrift dat evenwaardig is aan een voltijdse opleiding en dat gericht is op de doorstroming naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Duaal leren is een overeenkomst tussen de leerling, de school en de onderneming.Om als onderneming in aanmerking te komen als leerbedrijf moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bedrijf moet in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn en moet over de nodige bedrijfsuitrusting beschikken om de opleiding te kunnen inrichten. Het bedrijf moet over voldoende financiële draagkracht beschikken en mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengt of die geen goede leeromgeving voor de leerling kan waarborgen. Het bedrijf moet een mentor aanduiden die een mentoren opleiding heeft gevolgd (of gaat volgen).De klassenraad van de school engageert zich dat de leerling die in aan duaal traject begint, voldoet aan de instapvoorwaarden van het standaard traject duaal leren en dat de leerling arbeidsrijp en -bereid is.Duaal leren bestaat in twee vormen. De stage overeenkomst alternerende opleiding (SOAO) en de overeenkomst alternerende opleiding (OAO). Het grote verschil tussen beide vormen is de duur van het leermoment in de bedrijven. Bij de SOAO is het leermoment op de werkvloer minder dan 20 uren en bij de OAO is het leermoment in de bedrijven minstens 20 uren. De leerling in een OAO ontvangt van de werkgever een leervergoeding van maximaal 550 euro per maand (bedrag vastgelegd door de Vlaamse regering). Het leermoment van een SOAO wordt aanzien als een stage en hiervoor ontvangt de leerling geen leervergoeding.Voor de printmediasector heeft GRAFOC (PC130) samen met PaperPackSkills (PC136) de OAO standaard trajecten (de vroegere 7de jaars) Digital Print Operator en Offset- en Flexo rotatiedrukken uitgewerkt. In het schooljaar 2019-2020 zullen Athena Campus Heule, KTA Brugge, VISO Mariakerke en KTA1 Hasselt het traject Offset- en Flexo rotatiedrukken inrichten. Het traject Digital Print Operator zal in het schooljaar 2019-2020 ingericht worden door VISO Mariakerke en de Talentenschool Turnhout. Vanaf het schooljaar 2020-2021 hebben nog andere (printmedia) scholen de kans om deze twee opleidingen in te richten. GRAFOC streeft er naar om tegen het schooljaar 2021-2022 samen met verschillende partners nieuwe duale trajecten te ontwikkelen voor de prepress en het drukken.Om duaal leren te ondersteunen engageert GRAFOC zich om samen met Syntra Vlaanderen de printmediabedrijven die van start willen gaan als duaal leerbedrijf te erkennen. Op basis van onze ervaring in het begeleiden van werkzoekenden zullen we ook bedrijven en leerlingen in duale trajecten begeleiden.Meer info is op te vragen bij Syntra Vlaanderen via www.syntra-vlaanderen.be/duaal-leren of bij GRAFOC via herman.staes@grafoc.be