Een coöperatieve voor de 'cradle-to-cradle-offsetdruk'

Print the Change dat zijn thuisbasis in Oostenrijk heeft, is een nieuwe internationale coöperatieve die van de cradle-to-cradle-druk een haalbare kaart voor offsetdrukkerijen wil maken. Drie Europese drukkerijen vormen de basis van de coöperatieve die opgericht is om de ecologische transitie te versnellen. De oprichters zijn Ernst Gugler, algemeen directeur van de Oostenrijkse drukkerij gugler*, Kasper Larsen, algemeen directeur van KLS PurePrint in Denemarken, en Markus en Renato Vögeli, directeurs van het Zwitserse Vögeli. "Elke drukkerij die op een ecologisch verantwoorde manier werkt, kan lid worden als ze niet-vervuilende drukproducten aanbieden die aan de criteria van de circulaire economie voldoen. Dat houdt een enorm concurrentievoordeel in omdat men geen lange en dure onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen moet leveren. Die hebben de oprichtende bedrijven al uitgevoerd," staat in het persbericht te lezen. Print the Change ziet het als zijn opdracht om de kennis die de oprichtende bedrijven op het vlak van milieuvriendelijk drukwerk zonder afval, van de circulaire economie en van de cradle-to-cradle-certificatie verworven hebben, te delen met andere Europese drukkerijen. De leden kunnen een sitecertificatie krijgen en bestaande dragers met een cradle-to-cradle-certificatie bedrukken. Op het ogenblik kunnen de...

Print the Change dat zijn thuisbasis in Oostenrijk heeft, is een nieuwe internationale coöperatieve die van de cradle-to-cradle-druk een haalbare kaart voor offsetdrukkerijen wil maken. Drie Europese drukkerijen vormen de basis van de coöperatieve die opgericht is om de ecologische transitie te versnellen. De oprichters zijn Ernst Gugler, algemeen directeur van de Oostenrijkse drukkerij gugler*, Kasper Larsen, algemeen directeur van KLS PurePrint in Denemarken, en Markus en Renato Vögeli, directeurs van het Zwitserse Vögeli. "Elke drukkerij die op een ecologisch verantwoorde manier werkt, kan lid worden als ze niet-vervuilende drukproducten aanbieden die aan de criteria van de circulaire economie voldoen. Dat houdt een enorm concurrentievoordeel in omdat men geen lange en dure onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen moet leveren. Die hebben de oprichtende bedrijven al uitgevoerd," staat in het persbericht te lezen. Print the Change ziet het als zijn opdracht om de kennis die de oprichtende bedrijven op het vlak van milieuvriendelijk drukwerk zonder afval, van de circulaire economie en van de cradle-to-cradle-certificatie verworven hebben, te delen met andere Europese drukkerijen. De leden kunnen een sitecertificatie krijgen en bestaande dragers met een cradle-to-cradle-certificatie bedrukken. Op het ogenblik kunnen de leden kiezen uit meer dan 20 gecertificeerde dragers. Cradle to cradle is een principe van de circulaire economie dat een einde aan de verspilling maakt. De bestanddelen van een product zijn immers zo gekozen dat ze op het einde van hun levensloop opnieuw in biologische of technische cycli geïntroduceerd kunnen worden. Dat maakt het mogelijk om grondstoffen te sparen en om afval te vermijden omdat die weer grondstoffen worden. Cradle-to-cradle-drukwerk mag uitsluitend met 'gezonde' materialen vervaardigd worden. Alle bestanddelen die in het papier, de inkt, de vernis en de lijm voorkomen, worden getest om er zeker van te zijn dat ze geen belasting voor het milieu betekenen. Indien nodig worden ze vervangen. Meer informatie: printthechange.coop.Onlineprinters dat geregeld nieuwe producten voor de B2B-klanten in zijn webshops opneemt, heeft onlangs enkele duurzame referenties aan zijn aanbod toegevoegd. "We stellen een bijzondere belangstelling vast voor gerecyclede papieren en duurzame producten. Daarom hebben we ons productgamma in die zin uitgebreid," deelt Christian Würst mee, directeur marketing van Onlineprinters. Het aanbod van het printbedrijf telt meer dan 3000 producten die de klanten in miljoenen varianten kunnen bestellen. In twee jaar tijd werd het aanbod verdubbeld door meer bepaald reclamevoorwerpen en textielproducten op te nemen. "Ook bij reclamedragers zien we een trend naar recyclebaarheid en naar sociaal en ecologisch aanvaardbare normen," onderstreept Christian Würst. Van tafelsets in gerecycled papier tot textiel in biologisch katoen - voortdurend steken nieuwe duurzame producten de kop op, zoals onlangs nog de veganistische zelfklevers. "Het gaat om zelfklevers zonder dierlijke substanties," zegt Christina Haeusser, Senior PR Manager van Onlineprinters.De Confederatie van de Europese Papierindustrie (CEPI) heeft samen met meer dan 30 bedrijven de alliantie 4evergreen gelanceerd. Bedoeling: het aandeel van verpakkingen op basis van vezels in een duurzame, circulaire economie verhogen om de impact op het milieu tot een minimum te beperken. 4evergreen, dat ontwikkeld is om de spelers binnen de waardeketen van verpakkingen op basis van vezels, met elkaar in contact te brengen, groepeert papier- en kartonproducenten, verpakkingsbedrijven, merkeigenaars, winkeliers, leveranciers van technologie en materialen, en afvalophaal- en sorteerbedrijven. De alliantie fungeert tevens als platform om meer inzicht te krijgen in alle aspecten van de waardeketen.Omdat papier almaar meer als verpakkingsmateriaal gebruikt wordt, bestaat een van de eerste uitdagingen erin om nog meer verpakkingspapier - dat al voor 85% gerecycled wordt - te recyclen. Dat is de aanleiding tot een van de eerste Europese richtlijnen: verpakkingen moeten optimaal ontworpen worden om gerecycled te kunnen worden. Ontwerpers vinden in die richtlijnen concrete adviezen om de bruikbaarheid van de verpakkingen met hun recyclebaarheid te combineren. "De recyclage optimaliseren en tegelijk de bruikbaarheid van de papierverpakkingen uitbreiden, begint bij het ontwerp waarbij rekening moet gehouden worden met de bestemming en het levenseinde van het product," stelt de CEPI. Een kopie van de richtlijn, in het Engels, kan gedownload worden vanaf cepi.org (http://www.cepi.org/system/files/public/news items/19-3038 Recyclability A4 EN 20191115.pdf). De eerste bedrijven die tot de alliantie 4evergreen toegetreden zijn, zijn o.a. Nestlé, Danone, Mars, Stora Enso, Smurfit Kappa, Sappi, Metsä Board, UPM, Mondi, Burgo, DS Smith, Tetra Pak en Van Genechten Packaging Group.Stora Enso investeert negen miljoen euro om in België een testsite voor verpakkingen op basis van plantaardig materiaal te bouwen. De nieuwe site wordt geïnstalleerd in de papierfabriek van Stora Enso in Langerbrugge. De installatie moet de productie van plastics op basis van plantenmateriaal mogelijk maken. Bedoeling is dat die laatste het transparante materiaal op basis van fossiel materiaal in verpakkingen vervangen. Stora Enso wil in de testsite plantaardig plastic produceren dat als beschermlaag kan dienen. Het gaat om PEF (polyethylenefuranoate), een product op basis van suikers die uit hout en andere biomassa (niet uit voedingsproducten) gewonnen worden. De bouw van de nieuwe installatie begint in het tweede semester van 2020. De installatie zelf moet in het eerste trimester van 2021 operationeel worden.Een kerstcampagne van Adobe is de softwaremaker op flinke kritiek uit grafische hoek komen te staan. Na de beschuldiging van 'greenwashing' werd de tekst van de campagne snel aangepast.Adobe stelde met zijn 'Cards For Change'-campagne aan gebruikers in het Verenigd Koninkrijk voor om samen iets tegen de klimaatverandering te ondernemen. Onder het motto "You create, we donate" beloofde Adobe £ 3,50 te doneren aan de Climate Group voor elke op het milieuthema geïnspireerde e-card die online met de hashtag #cards4change zou worden gedeeld. De begeleidende tekst luidde aanvankelijk: "Wist je dat er elk jaar in het VK 900 miljoen kerstkaarten verkocht worden? Red de bomen en stuur liever een e-card." Dat viel verkeerd bij gebruikers van verschillende sociale media en bij actievoerders van Two Sides. Zij wezen de softwaremaker verontwaardigd op de onjuiste milieuclaim. Prompt werd de tekst 'red de bomen' uit de campagne verwijderd.