"Créaset was al een EMAS-bedrijf in 2010", steekt Charlotte Hallez van wal. Ze is bij Créaset en Hecht verantwoordelijk voor de EMAS- en ISO 14001-dossiers en vervult daarnaast ook nog de functies van projectcoördinator en preventieadviseur. "De certificatie werd stopgezet toen Créaset en Hecht in 2017 toenadering tot elkaar zochten. We hebben nadien de registratieprocedure voor de twee bedrijven weer opgestart." Vandaag maken de twee bedrijven - die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn - deel uit van de Belgische groep Koramic Visual Communication (KVC) die in affichage, POS-materiaal, textieldruk en signs gespecialiseerd is. KVC is ook eigenaar van Wollux en Marcel & Co en van nog enkele andere bedrijven in het buitenland.
...

"Créaset was al een EMAS-bedrijf in 2010", steekt Charlotte Hallez van wal. Ze is bij Créaset en Hecht verantwoordelijk voor de EMAS- en ISO 14001-dossiers en vervult daarnaast ook nog de functies van projectcoördinator en preventieadviseur. "De certificatie werd stopgezet toen Créaset en Hecht in 2017 toenadering tot elkaar zochten. We hebben nadien de registratieprocedure voor de twee bedrijven weer opgestart." Vandaag maken de twee bedrijven - die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn - deel uit van de Belgische groep Koramic Visual Communication (KVC) die in affichage, POS-materiaal, textieldruk en signs gespecialiseerd is. KVC is ook eigenaar van Wollux en Marcel & Co en van nog enkele andere bedrijven in het buitenland. De milieuaanpak van Hecht en Créaset is uniek binnen de groep. De aanleiding om de EMAS-registratie aan te vragen, was een klant: de Europese Commissie. "De afdeling 'Events' van Créaset werkt al bijna 15 jaar voor de Europese Commissie en in de aanbestedingen was EMAS opgenomen als een voorwaarde om offertes te kunnen indienen. We hebben dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om EMAS in de twee bedrijven te integreren en dat is vervolgens voor heel wat andere klanten een argument geworden", legt Geneviève Rousseau uit, Business manager Sign & Display bij Créaset. "We werken veel voor bureaus die het printwerk voor POS-toepassingen beheren voor grote merken zoals Unilever, Coca-Cola, Nestlé... Die 'print managers' werken vaak op een Europese schaal voor die merken. Daarom is EMAS een verkoopsargument, zelfs voor een lokale producent", gaat Charlotte Hallez voort. "De certificatie komt ook het bedrijfsbeheer ten goede. Ze verplicht ons om het energieverbruik, het materiaalverbruik en de aankopen regelmatig te controleren en te meten. De certificaties verplichten ons ook om ons verbruik te verminderen en om verbeteringen in te voeren om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, wat ook tot een kostendaling leidt", gaat Charlotte Hallez voort. Om de EMAS-registratie te verwerven, hebben de bedrijven een beroep gedaan op een externe consultant die ze bij de te volgen aanpak kon begeleiden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties dienden ook als wegwijzer. "Vervolgens was het aan ons om alles binnenshuis in het werk te zetten en om het personeel te sensibiliseren", vertelt Geneviève Rousseau. Al snel werd bijzondere aandacht aan het afvalbeheer besteed. "We merkten dat we grote hoeveelheden materiaalafval hadden. Daarom voerden we systemen in om die materialen te recupereren en ze aan kunstscholen en andere organisaties die ze konden gebruiken, te bezorgen. Daardoor verminderen we niet alleen onze afvalhoeveelheid, maar doen we anderen ook een plezier", zegt Charlotte Hallez. Het afvalmateriaal dat weggeschonken wordt, is vaak moeilijk om te recycleren, zoals vinyldoeken in PVC. "Zelfs vinyldoeken zonder PVC zijn niet eenvoudig te recycleren omdat de lijm niet aan de recyclage aangepast is. Daarom zoeken we alternatieve oplossingen voor het levenseinde van het materiaalafval", stelt Hallez. Zo bezorgen Créaset en Hecht geregeld heel grote, gebruikte zeilen aan het maatwerkbedrijf APAC dat er uiteenlopende producten mee vervaardigt, zoals draagtassen en pennenhouders. De rest van het afval gaat naar verschillende recyclageketens. "Wij krijgen ook heel specifieke verzamelbakken van onze leverancier Igepa waarmee we bepaalde materialen op een georganiseerde wijze kunnen sorteren. Vervolgens haalt de leverancier dat afval op, vinyl en platen bijvoorbeeld, om het tot nieuwe gerecycleerde materialen te verwerken", legt Geneviève Rousseau uit. Om zicht te krijgen op het verbruik van de printmachines, hebben Créaset en Hecht op alle machines intelligente sensoren geïnstalleerd die het elektriciteits- en waterverbruik registreren. "Het was de bedoeling om te bepalen welke machines stilgelegd konden worden om energie te besparen. Het is niet altijd zinvol om bepaalde printers uit te schakelen omdat opnieuw starten veel energie en tijd vergt. Andere machines verbruiken dan weer veel als ze ingeschakeld blijven", maakt Charlotte Hallez duidelijk. Daarnaast plannen Hecht en Créaset ook om in de nabije toekomst zonnepanelen te installeren. En tussen 2021 en 2022 zijn de twee bedrijven al omgeschakeld naar groene elektriciteit. De twee bedrijven hebben eveneens een procedure ingevoerd voor de verantwoorde aankoop van inkten, verbruiksgoederen, productie-uitrustingen, enzovoort. "We hebben een vragenlijst opgesteld die voor elke aankoop ingevuld moet worden - Wat is mijn echte behoefte? Wat zal het verbruik zijn? Wat gebeurt er met verbruiksgoederen op het einde van hun leven? Bestaat er een recyclageketen? Hebben we een dergelijke machine echt nodig of moeten we een andere technologie zoeken? - Over elke aankoop wordt nagedacht en daarbij houden we rekening met het energieverbruik en de recyclage van de materialen", legt Charlotte Hallez uit. De recentste investeringen van Créaset doorliepen overigens die procedure. In oktober 2023 investeerde het bedrijf in twee HP Latex L3600 printers om drie oude toestellen die met solventinkten werkten, te vervangen. Die nieuwe printers zijn bestemd voor toepassingen op dragers in vinyl. In 2019 investeerde Hecht, dat zowel over grootformaatoffsetpersen als digitale printers beschikt, massaal in digitale printsystemen voor grote volumes: namelijk de rollen-UV-printer Acuity Ultra van 5 m breed en de hybride Jeti Tauro H3300 LED met een breedte van 3,3 m. Die laatste wordt 80 procent van de tijd als een vlakbedprinter voor kartonnen panelen gebruikt, maar hij kan ook soepele dragers bedrukken. "Die investeringen gebeurden eveneens met het oog op de ecologische transitie", geeft Geneviève Rousseau mee. "Sommige toepassingen kunnen alleen maar met UV-inkten gedrukt worden om het risico van barstjes te vermijden. Daarom gebruiken we ook de HP Latex printers met inkten op waterbasis die soepeler zijn", legt ze uit. Ook de gebruikte dragers worden met zorg uitgekozen. "We spannen ons in om alternatieven te zoeken die veel milieuvriendelijker zijn. Bovendien zijn ook onze klanten vragende partij om vinyl zonder PVC te gebruiken", zegt Charlotte Hallez. "We hebben een catalogus met milieuvriendelijke dragers en heel wat van onze klanten opteren hoe langer hoe meer voor karton of gerecycleerd materiaal", vervolgt ze. De vraag naar materiaal zonder PVC komt vaak van farmaceutica- en cosmeticabedrijven. Dikwijls gaat het om dragers in polypropyleen (PP) of polyethyleen (PE) die PVC vervangen. Volgens Geneviève Rousseau beseft het bedrijf terdege dat die dragers ook nog van fossiele oorsprong zijn, "maar we kunnen de perfectie niet bereiken. De bedoeling van de milieucertificatie bestaat erin de interne bedrijfspraktijken te verbeteren om een grotere duurzaamheid te verkrijgen, maar in onze sector zijn er soms bepaalde aspecten die moeilijk te verbeteren zijn. De EMAS-certificatie houdt niet in dat alles wat niet milieuvriendelijk is, meteen geëlimineerd wordt, maar wel dat men analyseert wat verbeterd kan worden." En ze gaat voort: "In België zijn veel klanten nog niet bereid om meer te betalen voor milieuvriendelijke materialen. PVC bijvoorbeeld blijft maar half zo duur als alternatieve oplossingen." Op de vraag wat hun definitie van duurzame ontwikkeling is, antwoordt Charlotte Hallez: "Nadenken over het levenseinde van wat we produceren". Geneviève Rousseau van haar kant ziet het zo: "Onze praktijken voortdurend verbeteren. De EMAS-certificatie verplicht ons om de verschillende stappen in het printproces onder de loep te nemen. We moeten telkens weer blijven nadenken om de certificatie niet kwijt te spelen. En elke keer als we een milieuvriendelijkere oplossing vinden, voeren we die in."